ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη Γεωλόγου ΠΕ στo ΙΕΒ Θεσσαλονίκης

 

Αθήνα 21.1.2011, 19:43

Σύμβαση έργου με Γεωλόγο ΠΕ θα συνάψει τo Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ) Θεσσαλονίκης.

* Ακολουθεί η ανακοίνωση.

 

To Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β.) στο πλαίσιο του προγράμματος “Strategic plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem” (LIFE07 ENV/GR/000266 EcoPest) που χρηματοδοτείται από το Life+ ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με Γεωλόγο ΠΕ.

Ο/η υποψήφιος απαιτείται να έχει:
1. Πτυχίο Γεωλογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία σε εκπόνηση έργων σχετικών με τη διαχείριση υδατικών πόρων ή/και περιβάλλοντος.
3. Εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων παρακολούθησης υδατικών πόρων.
4. Εμπειρία στην επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων ποιότητας και ποσότητας υδατικών πόρων.
5. Γνώση χρήσης Η/Υ.
6. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού.
8. Τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
9. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα μετακίνησης στην περιοχή του προγράμματος με ίδιο μέσο, (οι συγκεκριμένες δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τις πιστώσεις του προγράμματος).

Η σύμβαση έργου θα έχει διάρκεια πέντε (5) μηνών και αντικείμενο:
1. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων χημικής ποιότητας και ποσότητας υδατικών πόρων.
2. Συντήρηση-διαχείριση δικτύων παρακολούθησης υδατικών πόρων στην πιλοτική περιοχή υλοποίησης του προγράμματος EcoPest (περιοχή ευρύτερου Κωπαϊδικού Πεδίου).

Το εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους μέχρι 6.150,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί με απόδειξη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω προγράμματος. Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα γίνει με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από την προβλεπόμενη διαδικασία, θα έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) μηνών και ειδικότερα από 10 Φεβρουαρίου έως 10 Ιουλίου 2011.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται στο Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, 574 00 Σίνδος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 25-1-2011 και λήγει στις 31-1-2011, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-798790 στην κ. Ελισσάβετ Κωστεικίδου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο/η υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
3. Επικυρωμένα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας.
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας.
5. Επικυρωμένα δικαιολογητικά για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος
και για την ύπαρξη δυνατότητας μετακίνησης στην περιοχή του προγράμματος με ίδιο μέσο.
9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.

Πληροφορίες παρέχει η. κ. Κωστεικίδου Ελισσάβετ, τηλ.: 2310-798790, e-mail: arampgeo@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved