ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη Ερευνητή στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 

Αθήνα 18.3.2011, 06:39

Μία θέση ερευνητή Γ’ ή Δ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Γνωστική όραση με εφαρμογή στην ρομποτική και τηλεπισκόπηση», προκηρύσσει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής ( ΙΠΤΗΛ) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα Σιδηροπούλου Μαρίνα
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ.: 2311 257702
ΑΡΙΘΜ. FAX: 2310 474128
e-mail:
marina@iti.gr
Θέρμη, 16-03-2011
Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: ΠΘ-02-160311

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής ( ΙΠΤΗΛ) με βάση:
α) τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας»
β) τις διατάξεις του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις»
γ) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
δ) τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»
ε) τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
στ) τις διατάξεις του Π.Δ. 77/2000 (ΦΕΚ 65/Α/2000) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 82/2002 (ΦΕΚ 59 Α΄) και το Π.Δ. 161/2007 (ΦΕΚ 202 Α΄)
ζ) τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006(ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει
η) τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΥΑ 747(ΦΟΡ 115/2005 (ΦΕΚ 125 Β΄)
θ) την απόφαση, της 139η Συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ με αριθ. Πρακτ. 139/02.03.2011 που ενέκρινε την προκήρυξη θέσης ερευνητή Γ΄ ή Δ΄ Βαθμίδας προκηρύσσει την παρακάτω θέση ερευνητή:
Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ ή Δ΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γνωστική όραση με εφαρμογή στην ρομποτική και τηλεπισκόπηση».

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 2 & 3 του Ν. 1514/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.12 του Ν. 2919/2001, για την Γ΄ ή Δ΄ Βαθμίδα ερευνητών και του άρθρου 12 του Π.Δ. 77/2000.
γ) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.
Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:
1. Αίτηση
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ανάτυπα εργασιών, σε πέντε αντίτυπα
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Απευθείας αποστολή 3 συστατικών επιστολών στην Κεντρική Διεύθυνση του ΕΚΕΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες και για υποβολή υποψηφιότητας στη Γραμματεία του ΙΠΤΗΛ στην κατωτέρω διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ - Ι.Π.ΤΗΛ. - Τ.Θ.60361 - 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τηλ.: 2311-257702, κα Σιδηροπούλου Μαρίνα.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 27.5.2011 ήτοι δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον ημερήσιο τύπο.

Για το ΕΚΕΤΑ
Καθ. Γεώργιος Γιαννόπουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved