ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

 

Αθήνα 18.3.2011, 23:09

Την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή προκηρύσσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ).

* Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ( ΕΙΜ )
Το ΕΙΜ είναι ΝΠΙΔ εποπτευόµενο από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αποτελεί τον Εθνικό φορέα Μετρολογίας.
Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΙΜ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2231/94 (ΦΕΚ 139/31.08.1994)
2. Τις διατάξεις της παραγρ. Δ' του άρθρου 2 του Κανονισµού Διάρθρωσης των Υπηρεσιών του ΕΙΜ.
3. Την υπ΄ αριθµ. 2/ 19994/0022 (ΦΕΚ 949 /Β/ 19-07-06) Διυπουργική Απόφαση µε την οποία καθορίζονται οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του ΕΙΜ.
4. Την υπ’αριθµ. 3-11/20.01.2011 Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΙΜ
Προκηρύσσει
Την πλήρωση µε επιλογή της θέσης του Γενικού Διευθυντή του ΕΙΜ ο οποίος διορίζεται για τριετή θητεία, δυναµένη να ανανεωθεί για άλλη µία τριετία και υπηρετεί µε πλήρη απασχόληση.
Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα κράτους-µέλους της Ε.Ε. µε άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
2. Να είναι επιστήµονες διεθνούς κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, µε σηµαντική διοικητική πείρα και µε επιστηµονική δραστηριότητα σχετική µε ένα τουλάχιστον αντικείµενο του ΕΙΜ, όπως αυτά καθορίζονται στον ιδρυτικό του νόµο(Ν. 2231/94).
3. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γερµανικής ή της γαλλικής γλώσσας. Επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η ικανοποιητική γνώση µιας ακόµη από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Να µην έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Β.ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα, όπου να περιγράφονται οι σπουδές, το επιστηµονικό έργο, η εµπειρία, η δραστηριότητα και τα λοιπά προσόντα τους.
2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, δηµοσιεύσεων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και λοιπών επιβεβαιωτικών εγγράφων.
3. Πιστοποιητικά: α) Γέννησης β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία) γ) Πιστοποιητικό εισαγγελίας περί µη διώξεως δ) (Για τους άνδρες) Εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόµιµης απαλλαγής τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν (µε απόδειξη παραλαβής) στο ΕΙΜ (ΒΙΠΕΘ-Σίνδου,Ο.Τ.45, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη), έως την Πέµπτη 31 Μαρτίου 2011 ή να ταχυδροµηθούν µε συστηµένη επιστολή, µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη «Αίτηση Πρόσληψης Γενικού  Διευθυντή του ΕΙΜ». Πληροφορίες παρέχονται από την Προϊσταµένη του Τµήµατος Προσωπικού, κα Αυλωνίτη, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2310-569 999. Σίνδος, 20 Ιανουαρίου 2011

Για το Διοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος
Δρ. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved