ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων Κρήτης

 

Αθήνα 29.3.2011, 01:23

Ειδικό Σύμβουλο σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής, ανάπτυξης της κοινωνικής οικονοµίας και ευρωπαϊκής ανάπτυξης, θα προσλάβει ο Δήµαρχος Αρχανών - Αστερουσίων Κρήτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Δήµο εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο, αίτηση συµπληρωµένη συνοδευόµενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα):
1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυµα πρόσληψης λόγω ποινικής καταδίκης ή απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης. Σε περίπτωση πρόσληψής του η αναζήτηση του ποινικού µητρώου θα γίνει αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Αποδεικτικά εµπειρίας σε θέµατα υποστήριξης και ανάπτυξης της κοινωνικής οικονοµίας, σε θέµατα έρευνας, σχεδιασµού και ανάπτυξης ευρωπαϊκών προγραµµάτων κ.ά.
4. Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης κλάδου  ιοικητικού, κατά προτίµηση ειδικότητας Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής  ιοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή άλλης συναφούς ειδικότητας.
5. Υπεύθυνη  ήλωση περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων (προκειµένου περί αρρένων υποψηφίων). Σε περίπτωση πρόσληψης, η αναζήτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης θα γίνει αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
6. Υπεύθυνη  ήλωση στην οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται. Σε περίπτωση πρόσληψης, ο υποψήφιος θα κληθεί να προσκοµίσει Πιστοποιητικό της Α/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
7. Υπεύθυνη  ήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει απολυθεί από Δηµόσια Υπηρεσία, Ο.Τ.Α. ή άλλο Νοµικό Πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του.
8. Αποδεικτικό γνώσης άριστης ή πολύ καλή γνώση της µίας γλώσσας της Ε.Ε.
9. Αποδεικτικό Γνώσης Η/Υ στα αντικείµενα α)επεξεργασίας κειµένου β) λογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις

Ο ειδικός σύµβουλος υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δηµάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Οι αποδοχές του ειδικού συµβούλου καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 3205/2003, του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 και της εκάστοτε Κ.Υ.Α. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η. . και Οικονοµίας & Οικονοµικών).

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή µε το ταχυδροµείο και θα απευθύνονται στο Δήµο Αρχανών - Αστερουσίων, Γραφείο Δηµάρχου, Ταχ. Δ/νση: 70100 Πεζά, τηλ: 2813-401141, φαξ: 2810-743464.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved