ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εκλογές για την ανάδειξη Κοσµητόρων στο ΔΠΘ

 

Αθήνα 5.5.2011, 16:32

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσµητόρων για τις Σχολές του προκηρύσσει το Πρυτανικό Συμβούλιο του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των Κοσµητόρων θα διεξαχθούν στις 31 Μαϊου 2011, ηµέρα Τρίτη, στο Αµφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής στα ΠΡΟΚΑΤ (Συγκρότηµα προκατασκευασµένων) στην Ξάνθη και στην Αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ της Σχολής Επιστηµών Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 09.00 π.µ. και θα τελειώσει στις 16.00 µ.µ.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται αυτοπροσώπως, έως και στις 16 Μαϊου 2011, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 µεσηµβρινή στη Γραµµατεία του Πρυτανικού Συµβουλίου στην Κοµοτηνή, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων.

Υποψηφιότητα για το αξίωµα του Κοσµήτορα, µπορούν να υποβάλλουν, µόνο τα µέλη ΔΕΠ που ανήκουν στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και δεν είναι µερικής απασχόλησης. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούµενη κατά το νόµο πλειοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί στις 1 Ιουνίου 2011, ηµέρα Τετάρτη κατά τις ίδιες ώρες στα ίδια εκλογικά Τµήµατα.

Στην ίδια συνεδρίαση το Πρυτανικό Συµβούλιο όρισε:
Α. Πενταµελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας, από τα παρακάτω µέλη ΔΕΠ:
Τακτικά Μέλη
1. Μηναϊδης Συµεών, Καθηγητής του Τµήµατος Νοµικής
2. Δαλακούρας Θεοχάρης, Καθηγητής του Τµήµατος Νοµικής
3. Αποστολίδου Άννα, Λέκτορας του Τµήµατος Νοµικής
4. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Νοµικής
5. Δετσαρίδης Χρήστος, Λέκτορας του Τµήµατος Νοµικής Αναπληρωµατικά Μέλη (αντίστοιχα)
1. Παντελίδου Καλλιρόη, Καθηγήτρια του Τµήµατος Νοµικής
2. Κατρούγκαλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης
3. Συµεωνίδης Δηµήτριος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Νοµικής
4. Σταµατιάδης Δηµήτριος, Λέκτορας του Τµήµατος Νοµικής
5. Δερβιτσιώτης Αλκιβιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Νοµικής

Β. Πενταµελή Εφορευτική Επιτροπή, για την ανάδειξη Κοσµήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, από τα παρακάτω µέλη ΔΕΠ:
Τακτικά Μέλη
1. Κλήµης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών
2. Μπαλτζοπούλου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3. Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος
4. Λυγούρας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
5. Γκαϊντατζής Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Αναπληρωµατικά Μέλη (αντίστοιχα)
1. Ρουσάκης Θεόδωρος, Λέκτορας του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών
2. Αναστασίου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3. Γκεµιτζή Αλεξάνδρα, Λέκτορας του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος
4. Γραββάνης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
5. Καρακατσάνης Θεόκλητος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης

Γ. Πενταµελή Εφορευτική Επιτροπή, για την ανάδειξη Κοσµήτορα της Σχολής Επιστηµών Αγωγής, από τα παρακάτω µέλη ΕΠ:
Τακτικά Μέλη
1. Μίχας Παύλος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
2. Δραµαλίδης Αχιλλέας, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
3. Θεοδώρου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
4. Οικονοµίδου Αναστασία , Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
5. Βασιλαράκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Αναπληρωµατικά Μέλη (αντίστοιχα)
1. Δηµητρίου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
2. Μαντούβαλος Ίκαρος, Λέκτορας του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
3. Μουµουλίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
4. Μόγιας Αθανάσιος, Λέκτορας του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
5. Στραβάκου Πελαγία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης

Το Πρυτανικό Συµβούλιο, αποφάσισε να ζητήσει από τα Τµήµατα των παραπάνω Σχολών να συντάξουν τους εκλογικούς καταλόγους για κάθε προβλεπόµενη κατά νόµο κατηγορία εκλεκτόρων τους, για την εκλογή Κοσµητόρων η θητεία των οποίων λήγει στις 31-8 2011, σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας των ΑΕΙ και να τους αποστείλουν προς έγκριση στο Πρυτανικό Συµβούλιο µέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 και ώρα 10.00 π.µ.

Τέλος το Πρυτανικό Συµβούλιο κάνει γνωστό ότι κατά την ηµέρα των εκλογών καθώς και κατά την ηµέρα των τυχόν επαναληπτικών εκλογών δε θα διεξάγονται µαθήµατα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved