ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στο ΕΚΕΠΙΣ

 

Αθήνα 2.6.2011, 19:44

Την πλήρωση θέσης του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας.

Η πρόσληψη θα γίνει με επιλογή και θα αφορά σύμβαση ορισμένου χρόνου τετραετούς διάρκειας, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

O Γενικός Διευθυντής θα προσληφθεί από τον ιδιωτικό τομέα ή θα αποσπαστεί από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε θέματα οικονομίας και διοίκησης ή αγοράς εργασίας ή εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε θέματα οικονομίας και διοίκησης ή αγοράς εργασίας ή εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) έτη στο σχεδιασμό ή διαχείριση ή αξιολόγηση προγραμμάτων στον τομέα των ανθρώπινων πόρων.
δ) Να έχουν άριστη γνώση, εκτός της ελληνικής, της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων της προηγούμενης παραγράφου εκτιμάται ιδιαίτερα τυχόν διεθνής επαγγελματική εμπειρία στα παραπάνω θέματα ή και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης αρμοδιότητας του Κέντρου ή και προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται από Ειδική Επιτροπή Επιλογής που συγκροτεί η υπουργός Παιδείας μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Κέντρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 67/97.

Μετά την τελική επιλογή, η πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ του Κέντρου, η οποία εγκρίνεται από την υπουργό Παιδείας. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται και οι μικτές αποδοχές του, οι οποίες είναι ανάλογες των προσόντων και των ικανοτήτων του, με ανώτατο όριο το συνολικό ποσό των 4.500 € το μήνα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν και άτομα που απασχολούνται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Στην περίπτωση αυτή προϋπόθεση για την τελική επιλογή του και την πρόσληψή του ως Γενικού Διευθυντή κατά τα ως άνω, αποτελεί η προηγούμενη χορήγηση των αναγκαίων εγκρίσεων και η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας για την απόσπασή του από την υπηρεσία του Δημοσίου ή τον φορέα του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στον οποίο υπηρετεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Κέντρου, προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού αυτού και οι αρμοδιότητές του προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.Δ 67/97.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα όπου να περιγράφονται οι σπουδές, το επιστημονικό έργο, η εμπειρία, η δραστηριότητα και τα λοιπά προσόντα τους.
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, δημοσιεύσεων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και λοιπών βεβαιωτικών εγγράφων.
3. Πιστοποιητικά: α) γέννησης ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου β) εκπλήρωσης στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής τους, για τους άνδρες και γ) ποινικού μητρώου.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν κωλύματα του άρθρου 8 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19Α/9-2-1999).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Κέντρου που είναι στην Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 49 - 11855, μέχρι και την 15.30 ώρα της 24ης Ιουνίου 2011 ή να ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης, Κωνσταντινουπόλεως 49 – Αθήνα, 118 55.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποστολής του φακέλου με το ταχυδρομείο, λαμβάνεται υπόψη μόνο η αποστολή με ΕΛΤΑ και ως ημερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία αποστολής, όπως αυτή δηλώνεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη: «Αίτηση για πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του Κέντρου».

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3403210 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ekepis.gr.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν εξετάζονται. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει τελικώς στην πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, να διακόψει την διαδικασία επιλογής σε οποιοδήποτε στάδιο ή να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved