ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη 3 Διοικητικών στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής

 

Αθήνα 12.8.2011, 11:42

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής (ΟΣΑ), μετά την από 27.06.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προσλάβει τρεις υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του, μετά τη συνταξιοδότηση τριών υπαλλήλων και της αδυναμίας κάλυψης των αναγκών από το υφιστάμενο προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύουν για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (2 θέσεις) και τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1 θέση).

Ειδικότερα, για την κατηγορία ΠΕ, πτυχίο ή δίπλωμα διοικητικών ή νομικών ή οικονομικών σπουδών και επιπρόσθετα γνώσης αγγλικής γλώσσας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, λαμβανομένου υπόψη ότι οι υπηρεσίες του Συλλόγου είναι πλήρως μηχανογραφημένες.

Ο μηνιαίος μισθός θα ανέρχεται στο ύψος του κατώτερου νόμιμου μισθού, για τα αντίστοιχα προσόντα.

Για κάθε άλλο θέμα θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες  διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 8 Αυγούστου 2011 μέχρι 22 Αυγούστου 2011 να υποβάλουν στα γραφεία του Συλλόγου (Νικηταρά 8 – 10, 4ος  όροφος, Αθήνα), σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση, όπου θα αναφέρουν τη θέση που ενδιαφέρονται.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό είναι αληθή.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων τυπικών προσόντων.

Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Σημειώνεται ότι ο Ο.Σ.Α. έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία για την κάλυψη των τριών (3) κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή ΔΕΚΟ. Σε περίπτωση που οι θέσεις καλυφθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων που θα προσληφθούν με βάση την παρούσα προκήρυξη η σύμβαση αυτή λύεται αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας του μετατασσόμενου υπαλλήλου και χωρίς αποζημίωση.

Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συνεκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους μετά το πέρας της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής (Νικηταρά 8 – 10, 4ος όροφος, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3821.109 και 210 3806.668.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΟΣΑ και στη www.diavgeia.gr και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΟΣΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved