ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη εκπαιδευτών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

 

Αθήνα 30.8.2011, 20:12

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ι.Ε.Κ. του, σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το Έτος Κατάρτισης 2011-2012, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 01/09/2011 έως και 07/09/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε όποιο από τα παρακάτω ΙΕΚ του Οργανισμού επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Έτος Κατάρτισης 2011-2012.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Έτος Κατάρτισης 2011-2012 και θα αφορούν κάθε ένα από τα αναφερόμενα ΙΕΚ.

Από τον υποψήφιο υποβάλλεται μόνο μία αίτηση σε ένα μόνο ΙΕΚ και για ένα μόνο νομό. Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ-ΟΑΕΔ, παρέχεται η δυνατότητα, να δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση του, ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλα ΙΕΚ του ιδίου νομού. Πρόσληψη γίνεται σε ένα μόνο ΙΕΚ.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με courier, στα κατά τόπους ΙΕΚ του Οργανισμού, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως επίσης και για τα πρόσθετα δικαιολογητικά, που τυχόν ζητούνται από την προκήρυξη, δίνονται στα παρακάτω ΙΕΚ - ΟΑΕΔ και στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Γενικά προσόντα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα γενικά προσόντα:
- Να μην έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 15, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1566/85.
- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
- Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα, ή πλημμέλημα, όπως ο Νόμος προβλέπει.
- Να μην είναι υπόδικοι.
- Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
- Nα μην έχουν απολυθεί από τη θέση Δημοσίου υπαλλήλου, ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Αίτηση. Η αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr. Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α,ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με courier σε ένα μόνο ΙΕΚ και για έναν μόνο νομό. Σε περίπτωση που στον ίδιο Νομό λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ - ΟΑΕΔ, παρέχεται η δυνατότητα στον/στην υποψήφιο/α, να δηλώνει στην αίτηση του, ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ του ιδίου Νομού.
Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται, οπωσδήποτε, η ειδικότητα, για την οποία ο/η υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη. Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των ΝΠΔΔ, υπάγονται στη διάταξη του Ν.3528/2007 και έχουν υποβάλλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα.
2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.
3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας , ή δελτίου ανεργίας, όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι χωρίς προϋπηρεσία διδακτική ή επαγγελματική και αιτούνται ένταξη στον Ειδικό Πίνακα Ανέργων (αφορά τις ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν εργαστηριακά μαθήματα).
4 . Βεβαίωση, ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ), όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.
5 .Βασικός Τίτλος Σπουδών. Ως βασικός Τίτλος Σπουδών θεωρείται εκείνος, με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση του. Στο βασικό Τίτλο Σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία, κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος. Ο βασικός Τίτλος Σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο, ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών, μπορεί να υποβάλλεται Πιστοποιητικό Σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση, που ο Βασικός Τίτλος Σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών. Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του Τίτλου Σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ, κ.λπ). Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής, οφείλει επίσης να υποβάλλει Απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου, ή βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
6 . Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού, ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα). Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λπ.) και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να είναι σχετικοί με το βασικό τίτλο σπουδών.
7. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας. Η Διδακτική Εμπειρία, που βεβαιώνεται, πρέπει να έχει αποκτηθεί σε Δημόσια ΙΕΚ, σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού, ή του εξωτερικού, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. Η Διδακτική Εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από την καθ΄ ύλην Δημόσια Εκπαιδευτική αρχή. Η Διδακτική Εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική εκπαιδευτική ή προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας. Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
- Το χρονικό διάστημα (έναρξη - λήξη) διδασκαλίας.
- Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
- Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
Η διδακτική εμπειρία για να αξιολογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού. Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται ή δε δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς από τις αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
8. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας. Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρώνται ως
επαγγελματική εμπειρία. Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί, θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του Βασικού Πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την κτήση του Πτυχίου αυτού.
Αναλυτικά:
Α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Προϋπηρεσία, η οποία αποκτήθηκε κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας δεν λαμβάνεται υπόψη.
Β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα
β1) Μισθωτοί
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Οι βεβαιώσεις αυτές γίνονται αποδεκτές και λαμβάνονται υπόψη εφόσον:
α) αφορούν σε προϋπηρεσία που αποκτήθηκε έως 11-02-2004 και είναι θεωρημένες από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, ως προς την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα.
β) αφορούν σε προϋπηρεσία μετά την 01-01-2002 και συνοδεύεται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για τη βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ.
Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.
β2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες
1. Έναρξη Επαγγέλματος ή Επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1 καθώς και τα έντυπα Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα Ε1 και Ε3 από την εφορία, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν κατατεθεί έτσι ακριβώς στις αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο, ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου, για το αντίστοιχο έτος.
β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα, πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις, δε γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π.
γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος
Η Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β,β1(Μισθωτοί) της παρούσας προκήρυξης, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. Η Επαγγελματική εμπειρία που μοριοδοτείται πρέπει να έχει αποκτηθεί από τις 07/09/1996 έως 07/09/2011.

Σημείωση:
- Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ(ΔΙΕΚ, ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) στις οποίες απαιτείται Βιβλιάριο Υγείας από Νομαρχία (σε ισχύ) όπως: (ΠΕ14-Γεωπόνοι- Τεχνολόγοι Τροφίμων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΤΕ-Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ- Αισθητικοί, ΤΕ-ΔΕ-Κομμωτές, ΤΕ-ΔΕ-Μάγειροι, ΤΕ-ΔΕ- Αρτοποιοί και ΤΕ-ΔΕ-Ζαχαροπλάστες), είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του Βιβλιαρίου Υγείας.
- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης, από την παρούσα προκήρυξη, προθεσμίας.
- Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα, ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
- Στην Αίτηση, ο κλάδος και η ειδικότητα θα συμπληρώνονται, σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη, διότι η αίτηση θα αξιολογηθεί στον κλάδο και την ειδικότητα που αναγράφει.
- Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για παραπάνω από μία ειδικότητα, πρέπει να υποβάλλουν χωριστά δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση για κάθε ειδικότητα.
- Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό, εφόσον υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.
- Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών .
- Όλοι οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν εξ αρχής όλα τα δικαιολογητικά.
- Στην ειδικότητα ΤΕ01-Κομμωτικής και ΔΕ-Κομμωτικής, η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται, μετά την κτήση της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος, που επικαλείται ο υποψήφιος.
- Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες του ΙΕΚ, προσδιοριζόμενο από τα όργανα της Διοίκησης του.
- Η πρόσληψη των υποψηφίων εκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε έναν κλάδο και σε ένα ΙΕΚ.
- Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους, ότι και μετά την πρόσληψη τους, μπορεί η Διοίκηση του Οργανισμού να διακόψει τη σύμβαση εργασίας οποτεδήποτε και χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, αν σε κλάδο ή κλάδους διορισθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
- Επίσης πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους, ότι ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη, αν και υπέβαλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης, εφόσον δε δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα, για τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κάθε ΙΕΚ, ή εφόσον οι εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος καλυφθούν από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.
- Όσοι εκ των υποψηφίων εκπαιδευτικών έχουν ώρες και στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ προκειμένου να τους γίνει ανάθεση ωρών διδασκαλίας στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται η ΕΠΑ.Σ. που έχουν προσληφθεί και το σύνολο των ωρών που τους έχει ανατεθεί ανά ημέρα και ανά εβδομάδα.
- Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων εκπαιδευτικών γίνεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση 6619/381/2010 (ΦΕΚ 696/Β΄/ 21-05-2010).
Υπεύθυνη δήλωση
Στην αίτηση υπάρχει παράρτημα Υπεύθυνης Δήλωσης, στο οποίο πρέπει να δηλώνεται από τον υποψήφιο:«1) ότι είναι ή δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους και Ν.Π.Δ.Δ., 2) ότι είναι ή δεν είναι συνταξιούχος, 3) ότι δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο έρθρο 8 του Ν.3528/07 ποινικά αδικήματα 4) ότι δεν έχει απολυθεί πειθαρχικά από Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/94 5) ότι δεν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη και δεν έχει αξιολογηθεί από τη Δ/νση Εκπ/σης του ΟΑΕΔ. ως ακατάλληλος/η. Σε περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζει, ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986 και του Ν.2690/1999.»
* Διαγράφεται αναλόγως. Εάν δεν γίνει η διαγραφή θα αξιολογηθείτε στον πίνακα δημόσιοι υπάλληλοι - συνταξιούχοι.

Αποκλεισμός
Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος ο οποίος:
- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
- Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
- Δεν υποβάλλει αντίγραφα, ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Τίτλων Σπουδών.
- Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού Τίτλου Σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λπ.) και μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.
- Δεν έχει υποβάλει αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
- Δεν υποβάλλει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις οριζόμενες από την παρούσα προκήρυξη ημερομηνίες.
2) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη (τέσσερα διδακτικά εξάμηνα) από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος, ο οποίος:
- Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ (ή στις Εκπαιδευτικές Μονάδες) και αποχώρησε οικειοθελώς (χωρίς έγγραφη δίμηνη προειδοποίηση) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης γυναικών, και ασθένειας του ίδιου του υποψήφιου, ή του/της συζύγου , ή συγγενών Α΄ βαθμού .
- Έχει αξιολογηθεί από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Α2, ως ακατάλληλος/η, λόγω εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής ανεπάρκειας, με βάση στοιχεία, που προκύπτουν από προηγούμενη στον ΟΑΕΔ διδακτική του/της απασχόληση.

Πίνακες αξιολόγησης
Για την επιλογή των εκπαιδευτικών των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ συντάσσονται οι παρακάτω πίνακες οι οποίοι θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος Κατάρτισης 2011-12 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). Η σειρά προτεραιότητας επιλογής των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πρόσληψη τους, από τους δημιουργούμενους γενικούς πίνακες είναι η παρακάτω.

* Ειδικοί Πίνακες Ανέργων
1) Γενικοί Πίνακες
1ον. Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα
2ον. Δημόσιοι Υπάλληλοι ή Συνταξιούχοι
2) Ειδικοί Πίνακες Ανέργων
Α. Άνεργοι χωρίς διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία.
- Από τους Ειδικούς Πίνακες Ανέργων, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων ως τρίτοι σε εργαστήρια, όπου αυτό προβλέπεται, άνεργοι υποψήφιοι που δεν έχουν διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία.
- Όλοι οι πίνακες καταρτίζονται κατά κλάδο ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ (και κατά ειδικότητα) με κριτήριο το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος, κατά φθίνουσα διάταξη.
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ, αντίστοιχα ο έχων την μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία για τον κλάδο ΔΕ.

Ενστάσεις
Η επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει, ή αποστέλλει στον Διευθυντή του ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα των αποκλειομένων των υποψηφίων εκπαιδευτικών του κάθε ΙΕΚ. Ο Διευθυντής του ΙΕΚ την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την παραλαβή των πινάκων, αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα των Αποκλειομένων και ανακοίνωση, που αφορά το δικαίωμα των υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης τους.

Η ένσταση υποβάλλεται από τον υποψήφιο στο ΙΕΚ που κατατέθηκε η αίτηση του υποψηφίου για το έτος κατάρτισης 2011-12, (Υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρ. Εκπ. ΙΕΚ). Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που πήραν μέρος στην επιλογή, για να εξεταστούν πρέπει:
- Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
- Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου ( ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κλάδο ειδικότητα και τα ΙΕΚ για τα οποία αιτήθηκε να συμπεριληφθεί στους πίνακες αξιολόγησης) καθώς και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται, αναλυτικά.
Κανένα νέο δικαιολογητικό δε λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων. Οι νέοι πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής ενστάσεων, παραδίδονται στο Διευθυντή του αντίστοιχου ΙΕΚ και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

* Ακολουθεί πίνακας με τις ειδικότητες ανά ΙΕΚ και οι διευθύνσεις των ΙΕΚ.

 

Οι ειδικότητες ανά ΙΕΚ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
1) ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11, Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455, 210-5908910)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ09-Οικονομολόγοι με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12 Ηλεκτρονικοί, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18 Λογιστικής με 6 μήνες εμπειρία στα
Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Υπάλληλοι Λογιστηρίου.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής , Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, Τεχνικός Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

2) ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 13, Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2110871, 210-
2114521)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ09-Οικονομολόγοι με 6 μήνες εμπειρία στα
Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-
Λογιστικής, ΠΕ18-Λογιστικής με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-
Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Πληροφορικής, Υπάλληλοι Γραφείου, Υπάλληλοι Λογιστηρίου.
ΔΕ - Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Τεχνολογίας Internet, Διοικητικό και Οικονομικός Στέλεχος Επιχειρήσεων.

3) ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ.
210-5548911, 210-5560669)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ09-
Οικονομολόγοι με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι,
ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών
Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-
Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-
Διατροφής και Διαιτολογίας, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18 Λογιστικής με 6
μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής,
ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Υπάλληλοι Λογιστηρίου, Υπάλληλοι Γραφείου, Ηλεκτρολόγοι,
Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Μουσικοί.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός αερίων καυσίμων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος,
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Βοηθοί Νοσηλευτών, Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή στο θέατρο σκιών, Τεχνίτες
Καυστήρων (με σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος) .

4) Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Πεύκων 112/14122- Ηράκλειο, τηλ : 210-2810421, 2816489)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-
Οικονομολόγοι, ΠΕ09-Οικονομολόγοι με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής,
ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ12-
Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-
Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-
Γραφιστικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Διατροφής και Διαιτολογίας, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18
Λογιστικής με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Αισθητικής, Ηλεκτρολόγοι, Γραφικών Τεχνών, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές
Κεντρικής Θέρμανσης, Υπάλληλοι Λογιστηρίου .
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Γραφίστας εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων, Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής με Πολυμέσα, Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού
Νυχιών, Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνίτες Καυστήρων (με σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος)

5) ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.174 56 Άλιμος, τηλ. 210-9925288, 210-
9963721)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ(Κατεύθυνση Ψυχολογίας), ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-
Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ09-Οικονομολόγοι με 6 μήνες
εμπειρία στα λογιστικά φύλλα, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι,
ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι
Τροφίμων (Πτυχιούχοι του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ16-
Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου,
ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων,
ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18 Λογιστικής με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι,
ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-
Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01–Πληροφορικής, Μαγειρικής Τέχνης, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης,
Υπάλληλοι Λογιστηρίου, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής,Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με πολυμέσα, Κομμωτής-Τεχνικός Περιποίησης
Κόμης (με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης
επαγγέλματος κομμωτή), Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων
Δημιουργίας και Έκφρασης.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
του Ν.1566/85
Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Ζαχαροπλάστες, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή
Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Τεχνίτες Καυστήρων (με
σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος).

6) ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.145 64 Κηφισιά, τηλ. 210-8002693, 210- 8002798)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-
Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων (Πτυχιούχοι του
τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων,
ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι
ΑΣΤΕ), ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΠΕ19-
Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Αισθητικής, Μαγειρικής τέχνης.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού
Νυχιών.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85.
Μαγειρικής τέχνης.

7) ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-
Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι,
ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-
Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ψυκτικοί, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Υπάλληλοι
Γραφείου.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού, Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων,
Γραμματέας Διεύθυνσης.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
του Ν.1566/85.
Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Τεχνίτες ψύξεως, Γραμματείς.

8) ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3478594,
210-3472907)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-
Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ14-Ιατροί(Παθολόγοι), ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών
Επιστημών, ΠΕ16-Μουσικής,ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-
Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Δραματικής Τέχνης, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ18-Γραφικών
Τεχνών,ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Διατροφής και Διαιτολογίας, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-
Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ-60 Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-παιδοκόμοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί
Αυτοκινήτων, Μουσικοί, Εκπαιδευτές Οδηγών.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας
και ΄Εκφρασης,Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων και Μοτασικλετών.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85.
Δάσκαλοι Οδήγησης, Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή στο θέατρο σκιών.

9) ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (Θ.Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85100, Ρόδος. τηλ.: 22410-35410).
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-Οικονομολόγοι,
ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι,
ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Διατροφής και Διαιτολογίας.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αισθητικής, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄
ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Κομμωτής-Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (με άδεια
άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
κομμωτή),Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85.
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης
επαγγέλματος κομμωτή.

Β΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1) ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 721852 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ09-
Οικονομολόγοι με 6 μήνες εμπειρία στα λογιστικά φύλλα, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής,
ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ16-
Μουσικής, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών,
ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Διατροφής και Διαιτολογίας, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής,
ΠΕ18 Λογιστικής με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ18-Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing),
ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Φυσιοθεραπείας, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-
Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αισθητικής, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Γραφικών Τεχνών, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές
Κεντρικής Θέρμανσης, Μουσικοί, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Μηχανικοί αυτοκινήτων, Υπάλληλοι
Γραφείου.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Γραμματέας Διεύθυνσης, Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Αισθητικής Ποδολογίας και Καλλωπισμού
Νυχιών, Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων
Δημιουργίας και Έκφρασης,Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Αυτοκινήτων
Οχημάτων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
του Ν.1566/85.
Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή στο θέατρο σκιών, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Τεχνίτες
Αυτοκινήτων.

2) ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310 – 698223)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ(Κατεύθυνση Ψυχολογίας), ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας,
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-
Οικονομολόγοι, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι,
ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-
Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων (Πτυχιούχοι του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων),ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Τεχνολόγοι
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διακοσμητικής, ΠΕ18-Διοίκηση
Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing),
ΠΕ18-Τεχνολόγοι Logistics, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αργυροχρυσοχοΐας, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Πληροφορικής, Θερμοϋδραυλικοί ή
Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Μουσικοί, Ψυκτικοί,
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού,
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και ΄Εκφρασης, Τεχνικός Αερίων Καυσίμων,
Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος, Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Αργυροχρυσοχοΐας, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Διερμηνείς Νοηματικής, Ζαχαροπλάστες, Ηθοποιοί
με ειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή στο θέατρο σκιών, Τεχνίτες Ψύξεως, Τεχνίτες Καυστήρων (με σχετική
άδεια άσκησης επαγγέλματος).

3) ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310 – 76780, 23310-24640)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής
Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-
Νοσηλευτικής, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-
Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-
Φυσιοθεραπείας, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αισθητικής, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων,
Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, Μουσικοί.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών,
Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης,
Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Βοηθός Φυσικοθεραπευτή -Υπάλληλος Εργαστηρίου
Φυσικοθεραπείας.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή το θέατρο σκιών.

4) ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (11 ο ΧΙΛ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 – 20258, 24610-
20282)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-
Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ17-
Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων,
ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι
Αυτοκινήτων, Μουσικοί.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και
Έκφρασης,Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων,Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή το
θέατρο σκιών.

5) ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, τηλ. 24630 – 80444)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ04-Γεωλόγοι, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ*-Μετεωρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι,
ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών
Επιστημών, ΠΕ14-Γεωπόνοι, ΠΕ14-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι,
ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι , ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-
Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ34-Ιταλικής Γλώσσας.
* (Πτυχιούχοι ΑΕΙ με εξειδίκευση στη Μετεωρολογία)
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός
Αυτοκινήτων Οχημάτων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.

Γ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
1) ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι Καβάλας – Τ.Κ. 65110. τηλ. 2510 – 839088)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ09-
Οικονομολόγοι με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής,ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι,
ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών
Επιστημών, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-
Λογιστικής, ΠΕ18-Λογιστικής με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ19-
Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Αισθητικής, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι
Αυτοκινήτων, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Υπάλληλοι Γραφείου, Υπάλληλοι
Λογιστηρίου .
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών, Τεχνικός Αερίων
Καυσίμων, Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων,
Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Τεχνίτες Καυστήρων (με σχετική άδεια άσκησης
επαγγέλματος) .

2) ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ( 6 ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ.
23210 – 50096, 23210-35302)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών
Επιστημών, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων (Πτυχιούχοι του τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ14-Ιατροί(Παθολόγοι), ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων,
ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων(Πτυχιούχοι
ΑΣΤΕ), ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΠΕ18-Οχημάτων,
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Μηχανικοί
Αυτοκινήτων, Μαγειρικής Τέχνης, Εκπαιδευτής Οδηγών.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Δάσκαλοι Οδήγησης.

3) ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ( Περιοχή Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 66100, τηλ. 25210 – 81162)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-
Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17-
Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Μηχανικοί
Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Πληροφορικής.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών, Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας
και Τηλεπικοινωνιών.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Τεχνίτες Καυστήρων (με σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος).

4) ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100, τηλ. 25310 – 20363 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ(Κατεύθυνση Ψυχολογίας), ΠΕ04-Χημικοί-Βιοχημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας,
ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-
Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διοίκηση
Επιχειρήσεων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Πληροφορικής.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και
Έκφρασης.

5) ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως, Τ.Κ. 68200, τηλ. 25520 – 23307)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί-Βιοχημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής,
ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-
Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-
Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Διοίκηση
Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Φυσικοθεραπείας, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αισθητικής, Πληροφορικής, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών, Τεχνικός Εφαρμογών Αισθητικής, Τεχνικός
Αυτοκινήτων Οχημάτων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.

6) ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, τηλ. 25410 – 66990, 25410-66991 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί-Βιοχημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ09-Οικονομολόγοι με 6 μήνες εμπειρία στα λογιστικά φύλλα,
ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί
Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων (Πτυχιούχοι
του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ14-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-
Δασοπονίας, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Λογιστικής με 6 μήνες εμπειρία
στα λογιστικά φύλλα, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων - Διατροφής,ΠΕ18-Τουριστικών
Επιχειρήσεων, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ κλπ.), ΠΕ18-Φυτικής Παραγωγής,
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Υπάλληλοι Λογιστηρίου,
Υπάλληλοι Γραφείου, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Μαγειρικής Τέχνης.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, Διοικητικό και Οικονομικό
Στέλεχος Επιχειρήσεων, Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Μαγειρικής τέχνης, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Ζαχαροπλάστες, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων,
Τεχνίτες Αυτοκινήτων.

Δ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1) ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 38334, τηλ. 24210 – 60744)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-
Οικονομολόγοι, ΠΕ09-Οικονομολόγοι με 6 μήνες εμπειρία στα λογιστικά φύλλα, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι,
ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διατροφής &
Διαιτολογίας, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Λογιστικής με 6 μήνες εμπειρία
στα λογιστικά φύλλα, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ κλπ.), ΠΕ18-Τουριστικών
Επιχειρήσεων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί .
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Μουσικής, Υπάλληλοι Λογιστηρίου, Υπάλληλοι
Γραφείου.
ΔΕ-Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας
και Έκφρασης.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή το θέατρο σκιών.

2) ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410 – 28900)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ09 Οικονομολόγοι με 6 μήνες
εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι,
ΠΕ17Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Λογιστικής με 6 μήνες
εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει
αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Υπάλληλοι Λογιστηρίου.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Κομμωτής-Τεχνικός Περιποίησης Κόμης με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος
Επιχειρήσεων, Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με
άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.

3) ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Λάρισα, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 – 530082)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-
Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-
Διοίκηση Επιχειρήσεων,ΠΕ18-Οχημάτων.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί
Αυτοκινήτων,Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Τεχνικοί - Συντηρητές Ανελκυστήρων.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης με άδεια άσκησης επαγγέλματος
κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Τεχνικός
Ανελκυστήρων, Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με
άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Συντηρητές Ανελκυστήρων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Τεχνίτες
Αυτοκινήτων.

4) ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Λαμία, Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310 –51086 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ(Κατεύθυνση Ψυχολογίας), ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-
Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-
Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Γραφικών
Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-
Νοσηλευτικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Πληροφορικής, Αισθητικής, Ηλεκτρολόγοι, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης,
Νοσηλευτικής, Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, Μουσικής.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ
Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Νοσηλευτικής-Τραυματολογίας, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων
Δημιουργίας και ΄Εκφρασης, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα, Τεχνικός Αερίων
Καυσίμων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή θέατρο σκιών, Βοηθοί Νοσηλευτών.

Ε΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
1) ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3 ο χιλ.Ιωαννίνων – Αθηνών, Ιωάννινα Τ.Κ. 45000, τηλ. 26510
68160)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί-Βιοχημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι,
ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι,ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ17-
Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής,
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγοι,Τεχνικοί - Συντηρητές Ανελκυστήρων.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Τεχνολογίας INTERNEΤ, Τεχνικός Ανελκυστήρων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
του Ν.1566/85
Συντηρητές Ανελκυστήρων.

ΣΤ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1) ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας/ τηλ.: 26410-55315)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-
Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-
Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής,
ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Μηχανολόγοι,
Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Μηχανικοί Αυτοκινήτων,Ψυκτικοί.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικός
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικός
Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85.
Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Τεχνίτες Ψύξεως.

2) ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας, Τ.Κ.
21100, τηλ. 27520 – 21721)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες,
ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ13-Νομικών
Πολιτικών Επιστημών,ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων (Πτυχιούχοι του τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-
Διακοσμητικής, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΠΕ18-Τεχνολόγοι
Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ κλπ.), ΠΕ18-Τουριστικών
Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Διακοσμητικής, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων,
Μαγειρικής Τέχνης , Μηχανικοί Αυτοκινήτων,Μηχανολόγοι, Ψυκτικοί.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού, Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικός
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικός Διακόσμησης.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85.
Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτες Ψύξεως.

3) ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθνική οδός Καλαμάτας-Αθήνας, τηλ.: 27210-69320, 27210-
99624)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι,
ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι,
ΠΕ18-Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Μουσικής,
Νοσηλευτικής.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης, Νοσηλευτικής Τραυματολογίας,
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή θέατρο σκιών, Βοηθοί Νοσηλευτών.

4) ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ( Λεωφ. Αθηνών, Ρίο,Τ.Κ. 26000, τηλ. 2610-966962, 2610-966972)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι,
ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι ΠΕ12-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ12-
Τοπογράφοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων (Πτυχιούχοι
του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-
Πολιτικοί, ΠΕ17-Τοπογράφοι, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Διοίκηση
Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ κλπ.), ΠΕ18-
Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-
Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Μαγειρικής Τέχνης.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Σχεδιαστής μέσω Η/Υ.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Μαγειρικής Τέχνης, Ζαχαροπλαστικής.

5) ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4 ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, τηλ. 26210 – 22247)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-
Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Μηχανολόγοι,
Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ψυκτικοί.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικός
Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Τεχνίτες Ψύξεως.

Ζ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
1) ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Γιόφυρο, Τ.Κ. 71110, τηλ. 2810 – 256049)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί-Βιοχημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-
Οικονομολόγοι, ΠΕ09-Οικονομολόγοι με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι,
ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί
Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-
Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18-
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Λογιστικής με 6 μήνες εμπειρία στα Λογιστικά Φύλλα,
ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής,Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, Ηλεκτρολόγοι, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές
Κεντρικής Θέρμανσης, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Μουσικής, Υπάλληλοι
Γραφείου, Υπάλληλοι Λογιστηρίου, Ψυκτικοί.
ΔΕ- Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ.
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης
Αερισμού και Κλιματισμού, Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων,Τεχνικός Αυτοκινήτων
Οχημάτων, Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων, Ειδικός Μηχανογραφημένου
Λογιστηρίου,Τεχνικός Αερίων Καυσίμων.
Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Ηθοποιοί με ειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή θέατρο σκιών, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων,Τεχνίτες
Αυτοκινήτων, Τεχνίτες Ψύξεως.

 

Οι διευθύνσεις των ΙΕΚ

1. ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11, Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455, 210-5908910)
2. ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 13, Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2110871, 210-2114521)
3. ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5548911, 210-5560669)
4. ΙΕΚ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Πεύκων 112/14122- Ηράκλειο, τηλ : 210-2810421, 210-2816489)
5. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.174 56 Άλιμος, τηλ. 210-9925288, 210-9963721)
6. ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.145 64 Κηφισιά, τηλ. 210- 8002693, 210-8002798)
7. ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654)
8. ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3478594, 210-3472907)
9. ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (Θ.Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85100, Ρόδος. τηλ.: 22410-35410).
10. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 721852)
11. ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310 – 698223)
12. ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310 – 76780, 23310-24640)
13. ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο ΧΙΛ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 – 20258, 24610-20282)
14. ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, τηλ. 24630 – 80444)
15. ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι Καβάλας – Τ.Κ. 65110. τηλ. 2510 – 839088)
16. ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210– 50096, 23210-35302)
17. ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ( Περιοχή Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 66100, τηλ. 25210 – 81162)
18. ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100, τηλ. 25310 – 20363 )
19. ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως, Τ.Κ. 68200, τηλ. 25520 – 23307)
20. ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, τηλ. 25410 – 66990, 25410-66991 )
21. ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 38334, τηλ. 24210 – 60744)
22. ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410 – 28900)
23. ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Λάρισα, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 – 530082)
24. ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Λαμία, Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310 –51086)
25. ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ.Ιωαννίνων – Αθηνών, Ιωάννινα Τ.Κ. 45000, τηλ. 26510-68160)
26. ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας/ τηλ.: 26410-55315)
27. ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 27520 –21721)
28. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθνική οδός Καλαμάτας-Αθήνας, τηλ.: 27210-69320, 27210-99624)
29. ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ( Λεωφ. Αθηνών, Ρίο,Τ.Κ. 26000, τηλ. 2610-966962, 2610-966972)
30. ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, τηλ. 26210 – 22247)
31. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Γιόφυρο, Τ.Κ. 71110, τηλ. 2810 – 256049)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved