ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη 4 Ερευνητών στο ΕΚΘΕ

 

Αθήνα 15.10.2011, 20:09

Την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Ερευνητών Γ' βαθµίδας προκηρύσσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Ειδικότερα:
Α) Μια (1) θέση ερευνητή βαθµίδας Γ’ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, µε γνωστικό αντικείµενο την γενετική πληθυσµών και την φυλογεωγραφία οργανισµών µε έµφαση σε θαλάσσιους ιχθύες εµπορικής σηµασίας.
Β) µια (1) θέση ερευνητή βαθµίδας Γ’ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, µε γνωστικό αντικείµενο την γονιδιωµατική, µεταγραφοµική (transcriptomics) και την γενετική καλλιεργούµενων θαλάσσιων ιχθύων µε έµφαση στα Μεσογειακά είδη.
Γ) Μια (1) θέση ερευνητή βαθµίδας Γ’ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, µε γνωστικό αντικείµενο την «Αλιευτική ∆ιαχείριση – Θαλάσσια Οικολογία».
∆) Μια (1) θέση ερευνητή βαθµίδας Γ’ για το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, µε εξειδίκευση στην ιχθυοπαθολογία και ιδιαίτερα στην διαχείριση της υγείας θαλάσσιων υδρόβιων οργανισµών υδατοκαλλιέργειας, αλλά και µεγάλων ενυδρείων επισκέψιµων από το κοινό, µε έδρα το ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και εφ΄ όσον
εκπονήθηκε η διατριβή στο εξωτερικό, να έχει αναγνώριση από το ∆OATAΠ
(πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ), να έχουν τα προσόντα που ορίζονται από το Ν.1514/85 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παραγ.12 του Ν.2919/01. Αναλυτικότερα, για την Γ΄ βαθµίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκµηριωµένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέµει τµήµατα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένα ή και να έχει διεθνή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτηση πρέπει να συνυποβάλλουν:
1. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήµια του εξωτερικού για τους Έλληνες πολίτες απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε έξι (6) αντίτυπα. ή σε CD.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα ∆ήµου ή Κοινότητας περί του τρόπου και χρόνου απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας ή άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Προκειµένου για πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επαρκώς γνώση της Ελληνικής γλώσσας η οποία θα διαπιστωθεί από ειδική επιτροπή κριτών.
5. Επί πλέον οι άρρενες πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α) ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτή, να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 46,7 χιλ. Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ.712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής έως και 31 Οκτωβρίου 2011.

Πληροφορίες θα δίδονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:
- Για το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών 2810 337766.
- Για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων 210 9821354.
- Για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής 2810 337801.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved