ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
5 τεχνικοί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (21/5/06)


Τρίπολη 21.5.2006, 18:36
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκηρύσσει την πλήρωση πέντε θέσεων Τεχνικού για απασχόληση με σύμβαση έργου στην Τρίπολη, στα έργα
«Δημιουργία δικτυακής πύλης, πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου για την Περιφέρεια Πελοποννήσου» και «Ανάπτυξη περιεχομένου και Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από τους πόρους της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Ειδικότερα:
* 1η θέση Τεχνικού:
Αντικείμενο εργασίας:
Υποστήριξη επεξεργασίας περιεχομένου
Απαιτούμενες γνώσεις στα ακόλουθα αντικείμενα κατά σειρά προτεραιότητας:
Άριστη γνώση διαχείρισης οικονομικών στοιχείων
Άριστη γνώση προγραμμάτων οικονομικής διαχείρισης όπως Singular λογιστική
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άριστη γνώση internet και σχετικών εργαλείων
Γνώσεις διαχείρισης υπολογιστικών συτημάτων ( windows )
Γνώσεις διαχείρισης βάσεων δεδομένων ( Access , SQL, κλπ)
Επιθυμητές γνώσεις (σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω αντικείμενα)
Γνώσεις στατιστικής
Εργαλεία σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας ( Photoshop, Flash κλπ)
Φωτογραφία
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο ΙΕΚ με απαραίτητη πιστοποίηση, ειδικότητας φοροτεχνικού γραφείου ή παρεμφερής και αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμμετοχής σε ομάδες εργασίας.
Άλλες πληροφορίες
Η αμοιβή που προσφέρεται είναι ανταγωνιστική και έχει σχέση με τα προσόντα

* 2η Θέση Τεχνικού:
Αντικείμενο εργασίας:
Υπηρεσίες ανάπτυξης, υποστήριξης εφαρμογών
Απαιτούμενες γνώσεις στα ακόλουθα αντικείμενα κατά σειρά προτεραιότητας:
Εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών σε μία ή περισσότερες σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού (όπως C ++/ Java / C #) και σχετικών εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών
Χρήση Java, Javascript , C
Διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων (Unix, solaris )
Επιθυμητές γνώσεις ( σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω αντικείμενα)
Διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων ( MSSQL , Oracle )
Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών (π.χ. zend studio, Microsoft visual studio, αναπτυξιακά εργαλεία για java)
Εμπειρία στην αξιολόγηση - χρήση - παραμετροποίηση - προσαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα
Ικανότητα, εκπόνησης κειμένων (προδιαγραφών, τεχνικών εγχειριδίων, παρουσιάσεων κλπ).
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου ΑΕΙ στην επιστήμη και / ή τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής
Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας
Ικανότητα προσαρμογής σε νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και πλατφόρμες εργασίας.
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμμετοχής σε ομάδες εργασίας.
Άλλες πληροφορίες
Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην επιστήμη της πληροφορικής θα ληφθεί σοβαρά υπόψην
Η αμοιβή που προσφέρεται είναι ανταγωνιστική και έχει σχέση με τα προσόντα

3η θέση Τεχνικού:
Αντικείμενο εργασίας:
Ενέργειες επεξεργασίας, προσαρμογτής, ψηφιοποίησης περιεχομένου
Απαιτούμενες γνώσεις στα ακόλουθα αντικείμενα κατά σειρά προτεραιότητας:
Άριστη γνώση εργαλείων επεξεργασία εικόνας
Γνώση εργαλείων επεξεργασίας τρισδιάστατων μοντέλων
Εικαστική επιμέλεια, ένθεση φωτογραφικού υλικού, σελιδοποίηση
Επιθυμητές γνώσεις ( σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω αντικείμενα)
Χρήση εικαστικού υλικού από εξωτερικές πηγές (slides, σκίτσων, φωτογραφιών κλπ)
Εμπειρία στην μοντελοποίηση αντικειμένων δισδιάστατων ή τρισδιάστατων
Ικανότητα στο ελεύθερο σχέδιο
Απαιτούμενα προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου Γραφιστικής
Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας
Ικανότητα προσαρμογής σε νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και πλατφόρμες εργασίας.
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμμετοχής σε ομάδες εργασίας.
Άλλες πληροφορίες
Η αμοιβή που προσφέρεται είναι ανταγωνιστική και έχει σχέση με τα προσόντα

4η θέση Τεχνικού:
Αντικείμενο εργασίας:
Επιμέλεια περιεχομένου
Απαιτούμενες γνώσεις στα ακόλουθα αντικείμενα κατά σειρά προτεραιότητας:
Σύνταξη, επιστημονική, γλωσσική και ορθογραφική επιμέλεια κειμένων
Συγγραφή κειμένων
Μετάφραση από Ελληνικά στα Αγγλικά
Επιθυμητές γνώσεις ( σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω αντικείμενα)
Ικανότητα δημιουργίας παρουσιάσεων.
Γνώσεις διαδικτύου ( Internet)
Γνώσεις σχεδιασμού οπτικής επικοινωνίας
Απαιτούμενα προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, με μεταπτυχιακό δίπλωμα.
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμμετοχής σε ομάδες εργασίας.
Άλλες πληροφορίες
Η αμοιβή που προσφέρεται είναι ανταγωνιστική και έχει σχέση με τα προσόντα

5η θέση Τεχνικού:
Αντικείμενο εργασίας:
Παροχή, υποστήριξη και αναβάθμιση υπαρχουσών προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών
Απαιτούμενες γνώσεις στα ακόλουθα αντικείμενα κατά σειρά προτεραιότητας:
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άριστη γνώση χειρισμού internet και σχετικών εργαλείων
Σχεδιαστικά προγράμματα (3 D Studio Max κλπ)
Γνώσεις Προγραμμάτων (όπως MatLab , Mathematica )
Επιθυμητές γνώσεις ( σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω αντικείμενα)
Γνώσεις Διαχείρισης Οικονομικών στοιχείων
Ικανότητα δημιουργίας παρουσιάσων
Γνώσεις δικτύων και εφαρμογών διαδικτυακών πρωτοκόλλων
Γνώσεις στις Τεχνολογίες Πολυμέσων
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Πολύ καλή γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών η μία εκ των δύο η Αγγλική Γλώσσα.
Άλλες πληροφορίες
Η αμοιβή που προσφέρεται είναι ανταγωνιστική και έχει σχέση με τα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 25 Μαΐου 2006 με συστημένη επιστολή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση σε απλό χαρτί
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία
5. Συστατικές επιστολές ή άλλα συνηγορούντα στοιχεία, που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος
Τα παραπάνω αποστέλλοντια στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κεντρικό Πρωτόκολλο (ΕΛΚΕ), Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, 22100. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 2710-372211.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved