ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες στην ΑΣΠΑΙΤΕ (11/7/06)


Αθήνα 11.7.2006, 17:56
Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής με αριθμ. 11/1-6-06 (Θέμα 1.1) σύμφωνα με τις προτάσεις των Τμημάτων της, προκηρύσσει θέσεις για τη κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Επιστημονικούς- Εργαστηριακούς Συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Τα γνωστικά αντικείμενα που προκηρύσσονται κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

Α. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: τηλ. 210-28.96.744
Απόφαση Συμβουλίου Τμήματος 9/15-5-2006
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΏΝ Ι
4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
8. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC
9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Ι
11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ
14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CNC-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
15. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ
2. ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
3. ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ
4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
6. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC
7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Ι
9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
10. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CNC-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
12. ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
13. ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
2. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
3. ΣΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΕΡΙΩΝ
6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
7. CAD/CAM/CAE
8. ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
9. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
11. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι
2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
4. ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ
6. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΕΡΙΩΝ
9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
10. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11. CAD/CAM/CAE

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: τηλ. 210-28.96.739
Απόφαση Συμβουλίου Τμήματος 10/24-5-06
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
2. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
4. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ
5. ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
7. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
11. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
12. ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
13. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
14. ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ
15. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
16. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
2. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
3. ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Η/Υ
6. ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
8. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
11. ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
12. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
13. ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
14. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
3. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
5. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ
6. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
7. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΑΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
9. ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ-ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
11. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ
3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
5. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: τηλ. 210-28.96.738
Απόφαση Συμβουλίου Τμήματος 10/11-5-06
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
2. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
4. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
5. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
6. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
8. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
12. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
13. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΓΕΦΥΡΕΣ
14. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
15. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
16. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
17. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
2. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
4. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (με εξειδίκευση στην Ηλεκτρονική Σχεδίαση)
6. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
7. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Η/Υ (AutoCad)
8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
10. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
11. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
13. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
14. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
6. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
9. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
10. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
12. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
5. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
6. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
7. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
8. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
9. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Δ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: τηλ. 210-28.96.750
Απόφαση Συμβουλίου Τμήματος 10/18-4-06
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡ. Η/Υ
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι
4. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
5. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
7. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
8. ΨΗΦΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
9. ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Η/Υ (Εκπαιδ. Ηλεκτρολογίας)
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (Εκπαιδ. Μηχανολογίας)
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΙ ΠΡΟΓΡ. Η/Υ (Εκπαιδ. Πολιτικών Δομικών Έργων)
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΙ ΠΡΟΓΡ. Η/Υ (Εκπαιδ. Πολιτικών Έργων Υποδομής)
6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Εκπαιδ. Ηλεκτρολογίας)
7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι
8. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
9. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Εκπαιδ. Μηχανολογίας)
10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ (Εκπαιδ. Ηλεκτρολογίας)
11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι
12. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
13. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
15. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
16. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ-ΚΕΡΑΙΕΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
2. ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
6. ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ VLSI
7. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
8. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
2. ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
3. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Εκπαιδ. Ηλεκτρολογίας)
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι (Εκπαιδ. Ηλεκτρολογίας)
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ
7. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
9. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
10. ΣΑΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (Εκπαιδ. Μηχανολογίας)
11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Εκπαιδ. Μηχανολογίας)

Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: τηλ. 210-28.96.736
Απόφαση Συμβουλίου Τμήματος 13/12-4-06
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
3. ΣΑΕ ΙΙ
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
5. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ
6. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ
7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ
9. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
10. ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12. PLC-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
13. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
14. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
15. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
16. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΑΕ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (Εκπαιδ. Ηλεκτρολογίας)
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (Εκπαιδ. Ηλεκτρονικής)
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι
5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Εκπαιδ. Μηχανολογίας)
6. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ
7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ
9. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
10. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Εκπαιδ. Ηλεκτρονικής)
11. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ
12. ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
13. PLC-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
14. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
15. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
16. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
17. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΑΕ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Εκπαιδ. Μηχανολογίας)
4. ΣΑΕ Ι
5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ
7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι
9. ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ
10. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΛΞΗΣ
13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
14. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
15. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Εκπαιδ. Μηχανολογίας)

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ

7. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Εκπαιδ. Πολιτικών Έργων Υποδομής)

8. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Εκπαιδ. Πολιτικών Δομικών Έργων)

9. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΛΞΗΣ

12. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

13. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: τηλ 210-28.96.712
Απόφαση Συμβουλίου Τμήματος 714/18-4-06
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΦΥΣΙΚΗ Ι
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
3. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
5. ΧΗΜΕΙΑ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΦΥΣΙΚΗ Ι
2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3. ΧΗΜΕΙΑ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΦΥΣΙΚΗ Ι
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΦΥΣΙΚΗ Ι
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Ζ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: τηλ. 210-28.96.733, 210-28.23.246
Απόφαση Συμβουλίου Τμήματος 11/16-5-06
Ι. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΤΤΕ) ΑΘΗΝΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
7. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΠΑΔ)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ (εργ.)
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
9. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΠΑΔ) .

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
* (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΒΟΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
4. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ (Προαιρετικό)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ι
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ - Εργαστ.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
5. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
6. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ (Εργαστ.)
7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΙ
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

* ΙΙΙ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΣΥΠ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΠ
5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΠ
6. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
8. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ-ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ
9. ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΠ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΠ
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΠ
3. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΠ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ
5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΛΗΨΗ ΑΠΦΑΣΕΩΝ
6. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥ.Π.
7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΠ
8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
9. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
10.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πρόσληψη θα γίνει με βάση τις διατάξεις του εδαφ. Β της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002. Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Συνεργάτη στα Προγράμματα του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή ( ελλείψει αυτού) άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η απασχόληση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωση για τους Συνεργάτες των Προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος ορίζεται με την αριθμ. 2/757/0022/7-3-03 Κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Οικονομικών. Δεν θα καλυφθούν θέσεις από την παρούσα προκήρυξη εφ’ όσον για οποιονδήποτε λόγο (διορισμός κ.λ.π.) καλυφθούν από μόνιμους.

Τα ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα ακόλουθα, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου:

1. Επιστημονικοί Συνεργάτες
α. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος
β. Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο (2) έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
γ. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

1. Εργαστηριακοί Συνεργάτες
α. Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών.
β. Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο (2) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
γ. Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

Σε περίπτωση προκηρύξεων που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων (Α,Β), επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών.

Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.

Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.

Με την ως άνω διαδικασία οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.

Με τους όρους που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι πέντε (5) ώρες εβδομαδιαία ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή όχι υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους που θα κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαία σε συνταξιούχους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 και δεν επιτρέπεται η έναρξη καταβολής αποδοχών χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων, ότι δηλώθηκε η ανάθεση.

Ως επαγγελματική δραστηριότητα όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 2916/2001 η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.` μπορεί να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών. Η σύμβαση αυτή μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο (2) ακόμα ακαδημαϊκά έτη.

Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό προσλαμβάνεται σε θέσεις Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας.

Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π., κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική.

Σε περίπτωση προκηρύξεων που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαία για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες και τις δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαία για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της παραγρά φου αυτής καθορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση.

Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.

Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες και οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται αποζημίωση για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, υπολογιζόμενης στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ήμισυ των αποδοχών του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους.

Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από το Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή του Δημοσίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (έντυπο χορηγείται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και από την ιστοσελί δα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr).
Στην αίτηση επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώ σουν με τα απαραίτητα στοιχεία.
2. Βασικοί Τίτλοι Σπουδών.
3. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών.
4. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας.
5. Πιστοποιητικό επαγγελματικής δραστηριότητας, θεωρημένο από τις κατά νόμο αρμό διες αρχές.
6. Βιογραφικό σημείωμα και συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου σε τρία τουλάχιστον αντίτυπα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται το κύριο επάγγελμα και τα οικογενειακά του βάρη.
7. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) που να αποδεικνύει τα προσόντα.
8. Βεβαιώσεις ή Πιστοποιητικά ερευνητικής δραστηριότητας ( αν υπάρχουν).
9. Πιστοποιητικό Γέννησης και εγγραφής στα μητρώα ή τα δημοτολόγια του Δήμου ή της Κοινότητας περί του τρόπου και χρόνου κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
10. Υπεύθυνη δήλωση : Δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί ποτέ, για κανένα λόγο και από κανένα δικαστήριο της χώρας.

Πέρα από τα ανωτέρω ειδικά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες και προκειμένου για αλλογενείς πολιτογραφηθέντες πρέπει να έχει περάσει ( 5ετία ) από την πολιτογράφηση.
β) Προκειμένου για άνδρες θα πρέπει να είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων και να έ χουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία.
Προκειμένου για γυναίκες να είναι γραμμένες στο γενικό μητρώο των δημοτών.
γ) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 2683/99 και να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
δ) Γενικά να μην υπόκεινται στα κωλύματα διορισμού που αναφέρει ο Ν. 2683/99.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο αίτηση μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, παρά μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Στις αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτίμησης οι ομάδες μαθημάτων. Οι υποψήφιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες αναφέρουν και τη σειρά προτίμησης του διδακτικού αντικειμένου.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο. Επίσης τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής διπλωματικής αρχής στο Εξωτερικό. Επιπλέον οι τίτλοι σπουδών του Εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο, αυτό θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο.

Τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο πρέπει να κατατεθούν στις γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής ή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο προκειμένου για τα τμήματα της Αθήνας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο (δηλ. από 19.7 μέχρι και 7.8.2006) τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9.00 έως 13.00 μ.μ.

Ειδικά για τα Παραρτήματα οι αιτήσεις να υποβάλλονται ως εξής:

1) Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Αλεξ. Παπαναστασίου 13, Κτίριο πρώην Σχολών «Ευκλείδης», Τ.Κ. 54639, τηλ. 2310.889205 και 2310.833708), όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.

2) Παράρτημα Πατρών (Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, περιοχή Ζαβλανίου, Τ.Κ.26441, τηλ. 2610.433664), όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.

3) Παράρτημα Ιωαννίνων (Λύκειο Ανατολής, περιοχή Ράχη- Σάμη, Τ.Κ. 45550,τηλ. 26510.68284 ) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.

4) Παράρτημα Βόλου (Δεληγιώργη και Γαλλίας, Τ.Κ. 38221, τηλ.24210.38161) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.

5) Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, Τ.Κ. 70.100 Αρχάνες-Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810.752800 ) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.

Γίνεται γνωστό ότι η πρώτη πληρωμή, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των από το Νόμο προβλεπομένων διαδικασιών, επειδή με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες.

Η Προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας, θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα www.aspete.gr (υπηρεσίες -downloads).

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved