ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Προϊστάμενος γραμματείας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (28/7/06)


Αθήνα 28.7.2006, 15:32
Την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Γραμματείας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε βαθμό Β΄ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, με τριετή θητεία, προσκηρύσσει το Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ.
2. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
3. Να είναι υγιείς και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους περιπτώσεις απαγόρευσης διορισμού, οι αναφερόμενες στο άρθρ. 8 του ν. 2683/1999.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
1. Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ.
2. Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Γαλλική ή Αγγλική ή Γερμανική ή Ρώσικη).
3. Διοικητική πείρα και γνώση των θεμάτων της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία αποδεικνύεται: α) είτε από πραγματική προϋπηρεσία σε ισοδύναμη θέση σε ΑΕΙ, στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ, β) είτε από μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο αυτό, γ) είτε από παρακολούθηση σεμιναρίων που διοργανώνονται για το σκοπό αυτό από κρατικούς ή εξουσιοδοτημένους φορείς, δ) είτε από την ενεργό και αποφασιστική συμμετοχή του στη διαμόρφωση της σχετικής πανεπιστημιακής νομοθεσίας και ε) είτε από την πολυετή υπηρεσία του σε ΑΕΙ.

Ως Προϊστάμενος Γραμματείας μπορεί να διορισθεί και εν ενεργεία μόνιμος υπάλληλος του ΑΕΙ, ο οποίος έχει τα προαναφερόμενα προσόντα.

Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται είναι το δημοκρατικό ήθος και η προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως το ορίζουν το Σύνταγμα και οι σχετικοί νόμοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20) από την τελευταία δημοσίευση στον Τύπο, να υποβάλλουν στη γραμματεία της Πρυτανείας (υπόψη Χ. Δήμα, Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71, τηλ. 210/9549101) αίτηση μεόλα τα απαιτούμενα για την κρίση νόμιμα επικυρωμένα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
1. Αίτηση.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένα από δημόσια αρχή αντίγραφα πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 11 του ν. 2690/1999 και των αναγκαίων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κατά περίπτωση συνδρομή των ως άνω προσόντων στο πρόσωπο του κάθε ενδιαφερόμενου.
4. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας. (Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος).
5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ για τους άνδρες από το οποίου να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις χωρίς να υπέχουν χρηματικής υποχρέωσης για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρατών μελών της ΕΕ στο οποίο δεν προβλέπεται κώλυμα διορισμού.
6. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή.
7. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά 6 και 7 απαιτούνται μόνο για το διορισμό του υποψηφίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved