ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εμπειρογνώμονες στα ευρωπαϊκά θέματα ζητεί η ΕΕ

Αθήνα 26.3.2015, 19:12

Θέσεις εμπειρογνωμόνων στα ευρωπαϊκά θέματα ζητεί η Αντιπροσωπεία τηςς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με στόχο την εκ νέου στελέχωση του υπάρχοντος δικτύου Team Europe για την Ελλάδα. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20 Απριλίου 2015.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναζητά υποψήφιους οι οποίοι/οποίες θα είναι εξειδικευμένοι σε μία τουλάχιστον από τις  προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
 
1. Νέα ώθηση για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Ενδυνάμωση ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τόνωση επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας. (Έμφαση στην Ανεργία, ιδιαίτερα των Νέων, Πακέτο "Κατάινεν", Πολιτική Συνοχής κ.τ.λ.). 
2. Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της αγοράς τηλεπικοινωνιών.
3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση, συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή.  
4. Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά, με ενισχυμένη βιομηχανική βάση. 
5. Βαθύτερη και δικαιότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 
6. Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ. 
7. Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. 
8. Νέα πολιτική για τη μετανάστευση. 
9. Ισχυρότερος ρόλος της ΕΕ στη διεθνή σκηνή. 
10. Για τη δημοκρατική αλλαγή στην ΕΕ.
 
Οι παραπάνω προτεραιότητες εντάσσονται σε τρείς κυρίαρχους άξονες: «Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση στην Ευρώπη», «Η Ευρώπη στην υπηρεσία των πολιτών της», «Ο παγκόσμιος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.Team Europe
Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Με την ευκαιρία της λήξης της θητείας του υπάρχοντος δικτύου «Team Europe» στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προκηρύσσει την παρούσα πρόταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκ νέου στελέχωση του. Στόχος μας είναι να σχηματιστεί ένας κατάλογος διαθέσιμων και ικανών ατόμων που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα για παρέμβαση επί θεμάτων ευρωπαϊκής επικαιρότητας και θα ενθαρρύνουν τον διάλογο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με την κοινωνία των πολιτών, χρησιμοποιώντας παράλληλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 
Το δίκτυο «Team Europe» συνίσταται σε ομάδα ομιλητών και συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιλεγμένους από τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιδιώκει την δυνατότητα παροχής στους πολίτες εισηγήσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, ιδίως όσον αφορά τις νέες θεματικές και τη δυναμική των πολιτικών της Ένωσης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να διαμορφωθεί ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων εξειδικευμένων στα ευρωπαϊκά θέματα, ανεξάρτητων και ικανών να θέτουν τα εξεταζόμενα θέματα σε ευρύτερο πλαίσιο.
Το μέλος του δικτύου «Team Europe» οφείλει να συμμετέχει και να αναλαμβάνει εισηγήσεις (πολλές φορές και διαδικτυακά), αναλόγως του τομέα ειδικότητάς του, σε σεμινάρια, Webinars, συζητήσεις ή μαθήματα επιμόρφωσης κ.α.. Πρέπει να έχει την ικανότητα, σε συνδυασμό με την ικανοποιητική γνώση των κοινοτικών πολιτικών και της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναλύει θεσμικά ζητήματα και πολιτικές που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι απαραίτητο να χειρίζεται τα νέα μέσα και κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 
Προσόντα μέλους του δικτύου «Team Europe»και προς επίτευξη στόχοι:
Το μέλος του δικτύου «Team Europe» οφείλει να ενεργεί ως παιδαγωγός, εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα θέματα που συνδέονται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014-2020 . 
Μολονότι θα συνεργάζεται στενά με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, δε θεωρείται επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραμένει ανεξάρτητος εισηγητής ο οποίος ενεργεί σε προσωπική βάση. Πρέπει, ωστόσο, να επιδιώκει πάντα να ερμηνεύει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ακρίβεια και να επικοινωνεί κατά τρόπο ουδέτερο, αντικειμενικά ορθό και αμερόληπτο.
Αναλαμβάνει να μεταφέρει στο κοινό μια ισόρροπη και πιστή ενημέρωση που να επιτρέπει στους πολίτες να κατανοούν τις βασικές πτυχές του διαλόγου, έτσι ώστε να προβαίνουν σε ελεύθερες και υπεύθυνες επιλογές.
Οφείλει να ακούει και να συγκεντρώνει τα ερωτήματα και τις ανησυχίες των πολιτών κατά τις δημόσιες παρεμβάσεις του και να υποβάλλει τακτικά σχετική έκθεση στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 
Στα παραρτήματα που ακολουθούν, παρατίθενται για τους υποψηφίους οι απαιτούμενες δεξιότητες, ο τρόπος επιλογής, καθώς και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών και δέχονται τις υποψηφιότητες χωρίς διακρίσεις φύλου ή ηλικίας. Οι υποψήφιοι πρέπει ωστόσο να είναι καταγωγής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας υπό διαπραγμάτευση προσχώρησης και να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους.
 
1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Επιλέξιμοι θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι:
Είναι κάτοικοι Ελλάδας.
Διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας (ικανότητα να διαβιβάζουν σαφή μηνύματα για ποικίλα ακροατήρια) και αποδεδειγμένα προσόντα και/ή επαγγελματική πείρα σε δημόσιες ομιλίες.
Διαθέτουν αναμφισβήτητες γνώσεις για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την  ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Διαθέτουν πανεπιστημιακή ειδίκευση, τεκμηριωμένη με δίπλωμα, ή/και επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία, σε έναν ή περισσότερους από τους 10 τομείς πολιτικής που προωθεί η νέα Ευρωπαϊκή  Επιτροπή.
Διαθέτουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον  πέντε ετών.
Είναι αποδεδειγμένα δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως Facebook και Twitter) και τα χρησιμοποιούν καθημερινά ως εργαλείο της δουλειάς τους.
Διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας με το κοινό,  που αποδεικνύεται από την πείρα τους στον τομέα αυτόν.
Διαθέτουν γλωσσικές γνώσεις. Συνιστάται γνώση τουλάχιστον μίας εκ των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά)
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στο δίκτυο: ο μεγαλύτερος όγκος του πληροφοριακού υλικού δημοσιεύεται στο διαδίκτυο ή αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της ομάδας σε μία από τις τρείς γλώσσες εργασίας.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να  χειρίζονται τα βασικά εργαλεία της πληροφορικής (Word, Excel, Power Point, Outlook κ.α.) έτσι ώστε οι ίδιοι να μπορούν να χρησιμοποιούν το ενδοδίκτυο Europe Direct.
Τα μέλη δεν θα πρέπει να προωθούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες μέσω του δικτύου «Team Europe»
 
2. ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναζητά υποψήφιους οι οποίοι/οποίες θα είναι εξειδικευμένοι σε μία τουλάχιστον από τις  προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
1. Νέα ώθηση για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Ενδυνάμωση ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τόνωση επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας. (Έμφαση στην Ανεργία, ιδιαίτερα των Νέων, Πακέτο "Κατάινεν", Πολιτική Συνοχής κ.τ.λ.). 
2. Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της αγοράς τηλεπικοινωνιών.
3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση, συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή.  
4. Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά, με ενισχυμένη βιομηχανική βάση. 
5. Βαθύτερη και δικαιότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 
6. Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ. 
7. Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. 
8. Νέα πολιτική για τη μετανάστευση. 
9. Ισχυρότερος ρόλος της ΕΕ στη διεθνή σκηνή. 
10. Για τη δημοκρατική αλλαγή στην ΕΕ.
 
Οι παραπάνω προτεραιότητες εντάσσονται σε τρείς κυρίαρχους άξονες:
Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση στην Ευρώπη.
Η Ευρώπη στην υπηρεσία των πολιτών της.
Ο παγκόσμιος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πλαίσιο της αποστολής τους, τα μέλη του δικτύου ενεργούν ως επαγγελματίες ομιλητές συνεδρίων, συντονιστές και μεσολαβητές εκδηλώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα επικοινωνίας.
Το φάσμα των δραστηριοτήτων τους είναι ευρύ και ποικίλο: είναι δυνατόν να κληθούν σε παρουσιάσεις, σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ή σε ανοικτές συζητήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών (συμμετοχή σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, δημοσίευση άρθρων στον τύπο ή ηλεκτρονικά, φυλλαδίων και ενδεχομένως βιβλίων).
Οι εισηγητές, μέσα από την επαγγελματική εμπειρία τους και τις δεξιότητές τους, πρέπει να μπορούν να συνδέουν τις κοινοτικές πολιτικές και την εφαρμογή τους σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. ΚατΆ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικό κοινό και εκδηλώσεις και να καθορίζουν ποιοτικά τις παρεμβάσεις τους. Μέσα από αυτήν την τεχνογνωσία, έχουν την ικανότητα να αντιδρούν αυθόρμητα κάθε φορά που ζητείται η παρέμβασή τους ή, εξ ορισμού, να ενημερώνουν τα άλλα μέλη.
Καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της ιδιότητας τους ως μέλος του δικτύου «Team Europe» θα αποτελέσει επίσης η ενεργή παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως Facebook και Twitter), συμπεριλαμβανομένης της ενεργής τους παρέμβασης στα forum του ιστότοπου www.europeforall.gr καθώς και στη λειτουργία του European Public Space ("Στέκι της Ευρώπης").
 
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, παρέχονται στα μέλη του δικτύου «Team Europe» δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις κεντρικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας.
Οι σημαντικότερες εκδηλώσεις πληροφόρησης για την ομάδα «Team Europe» είναι οι εθνικές συναντήσεις στις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές πρέπει να τελεστούν τουλάχιστον μία φορά ετησίως, εάν είναι δυνατόν και σε συνδυασμό με κατάρτιση για άλλο δίκτυο ED (EDIC, EDC) προκειμένου να ενισχυθεί η διασύνδεση όλων των δικτύων. Σε αυτές τις εθνικές συνεδριάσεις, το προσωπικό της Επιτροπής ή οι εξωτερικοί ειδικοί πραγματοποιούν παρουσιάσεις και ενημερώσεις σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμόζοντας τα μηνύματα στις τοπικές συνθήκες.
Επιπρόσθετα, οι κεντρικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας παρέχουν προγράμματα κατάρτισης και πληροφόρησης στις Βρυξέλλες.
Οι κύριες γλώσσες εργασίας που χρησιμοποιούνται για τις κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική. Η ικανότητα επικοινωνίας σε μία από τις εν λόγω γλώσσες είναι υποχρεωτική ώστε τα μέλη να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης και πληροφόρησης που παρέχονται από τις κεντρικές υπηρεσίες.
 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ « TEAM EUROPE ΕΛΛΑΔΑΣ » / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Προκειμένου να ωφεληθεί από την ανατροφοδότηση των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν τα μέλη του δικτύου «Team Europe» και προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του δικτύου (και των μελών του) απέναντι στο κοινό, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα απαιτεί εκ μέρους των μελών του δικτύου μια διαρθρωμένη και ποιοτική ανατροφοδότηση (feedback) ιδιότητας μέλους του δικτύου Team Europe.
Τα μέλη του δικτύου «Team Europe» αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το παρελθόν έτος. Εάν η έκθεση καταδεικνύει ανεπαρκές επίπεδο δραστηριότητας για ένα συγκεκριμένο μέλος, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα το αποκλείσει από την ομάδα. Η ετήσια έκθεση αποτελεί σημαντικό εργαλείο όχι μόνο για να μετρήσει και να αποδείξει το επίπεδο δραστηριότητας της «Team Europe», αλλά και για να προωθήσει το δίκτυο σε άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα μέλη του δικτύου «Team Europe»  καλούνται επίσης να συμπληρώσουν το ετήσιο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που στέλνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας προκειμένου να αξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους. Η απάντηση στο ετήσιο ερωτηματολόγιο δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική για κάθε μέλος του δικτύου «Team Europe»  και αποτελεί προϋπόθεση για την διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του δικτύου. Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας συγκεντρώνει τις απαντήσεις σε ένα ενιαίο έγγραφο και το δημοσιεύει και δημοσιεύεται στο ενδοδίκτυο (intranet) του δικτύου Europe Direct
 
Η έγκαιρη υποβολή των σχετικών ερωτηματολογίων είναι απαραίτητη αφενός για να μπορέσει η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας να εποπτεύει τις δραστηριότητες της «Team Europe» και αφετέρου για να εκτιμήσει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το επίπεδο δραστηριότητας των μελών της.
Το δίκτυο «Team Europe» συμπληρώνει τις δραστηριότητες των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct και των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και συνεργάζεται με τα εν λόγω δίκτυα όποτε αυτό είναι εφικτό και χρήσιμο.
Ένας από τους κομβικούς ρόλους του δικτύου «Team Europe» είναι να ακούει τους πολίτες, να επικοινωνεί μαζί τους και να είναι σε θέση να αναφέρει στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και οι κεντρικές υπηρεσίες ενδέχεται να απευθυνθούν στα μέλη του δικτύου για να ενημερωθούν σχετικά με τα ενδιαφέροντα των πολιτών και να πληροφορηθούν για τις αντιδράσεις τους έναντι των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
6. ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Τα μέλη του δικτύου «Team Europe»  θα λάβουν εφάπαξ ποσό για την αποπληρωμή των εξόδων ταξιδίου και/ή των εξόδων διαμονής που προκύπτουν σε περίπτωση συμμετοχής τους σε μια δραστηριότητα κατάρτισης του δικτύου «Team Europe», η οποία διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία, ή σε μια δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται σε ένα σχέδιο επικοινωνίας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Αντιπροσωπεία. Όλες οι δραστηριότητες απαιτούν προηγούμενη έγκριση από την Αντιπροσωπεία. Μια πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο με την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων της παρουσίας κατά τη συνεδρία κατάρτισης ή κατά τη δραστηριότητα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προβεί σε άμεσες πληρωμές προς μέλη ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για επιστροφές ή πληρωμές προς τα μέλη της ομάδας στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε εκδήλωση που οργανώνεται από τρίτα μέρη.
 
7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ TEAM EUROPE 
Η ιδιότητα του μέλους του δικτύου «Team Europe», όπως ορίζεται με το παρόν μνημόνιο συμφωνίας, λήγει στις 10.03.2018. Μετά την παρέλευση της εν λόγω ημερομηνίας, η Αντιπροσωπεία θα αποφασίσει σχετικά με την ανανέωση της ιδιότητας του μέλους με βάση την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του μέλους του δικτύου και σύμφωνα με τις ανάγκες της για τον συγκεκριμένο τύπο υπηρεσιών.
 
8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας υπόψη την απαιτούμενη ισορροπία, κυρίως θεματική και γεωγραφική, αλλά και την ισότητα των φύλων και την αντιπροσώπευση διαφόρων ηλικιακών ομάδων, θα προβεί στην επιλογή των υποψηφίων αφού εξετάσει το βιογραφικό τους, το ενδιαφέρον τους όσον αφορά την παρούσα προκήρυξη και την διαθεσιμότητα τους και, εάν κριθεί απαραίτητο, κατόπιν συνέντευξης. Για λόγους πρακτικούς, ο συνολικός αριθμός των μελών αναμένεται να ανέλθει το μέγιστο στα 15 άτομα.
 
Ως προθεσμία για την αποστολή υποψηφιότητας (επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προς τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας και βιογραφικό σημείωμα max. 2 σελίδες), ορίζεται η 20 Απριλίου 2015.
Οι υποψηφιότητες αποστέλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: COMM-REP-GR-TEAMEUROPE@ec.europa.eu

Οι υποψηφιότητες που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους θα αποκλείονται.

Κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για
τα μέλη του δικτύου Team Europe-Ελλάδας
 
1. Αποστολή
Το δίκτυο «Team Europe» είναι ένα δίκτυο εισηγητών και εμπειρογνωμόνων, ειδικευμένων στα ευρωπαϊκά θέματα, το οποίο στηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα μέλη του δικτύου επιλέγονται από τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη. Οι ομιλητές συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οφείλουν να μεταφέρουν τις θέσεις της όσο το δυνατόν πιστότερα. Ωστόσο, παραμένουν ανεξάρτητοι ομιλητές που ενεργούν σε προσωπική βάση. Οι ομιλητές του δικτύου «Team Europe» πρέπει να παρέχουν στο κοινό ισόρροπη, πιστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, έτσι ώστε οι πολίτες να προβαίνουν σε ελεύθερες, συνειδητές και υπεύθυνες επιλογές.
 
2. Ρόλος των εισηγητών
Οι εισηγητές αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών. Καλούνται ως εκ τούτου, στις δημόσιες παρεμβάσεις τους καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να συγκεντρώνουν τα ερωτήματα και τις ανησυχίες των πολιτών για να τα διαβιβάζουν στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Οι παρεμβάσεις των εισηγητών γίνονται, ανάλογα με την περίσταση, από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή με δική τους πρωτοβουλία, με χρήση των προσωπικών τους δικτύων επαφών, εφόσον προσκληθούν είτε από τα εν λόγω δίκτυα είτε απευθείας από εξωτερικούς οργανισμούς.
 
3. Προσόντα
Τα μέλη του δικτύου «Team Europe» πρέπει να έχουν ειδικευθεί σε έναν ή περισσότερους τομείς της ευρωπαϊκής επικαιρότητας και να δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως facebook και twitter).
Εκτός από την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα, τα μέλη πρέπει να έχουν γνώσεις της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Επίσης, πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση των ευρωπαϊκών πολιτικών.
Οι εισηγητές οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά σε διαλέξεις και συναντήσεις, στις οποίες καλούνται να συζητούν τα ευρωπαϊκά θέματα, καθώς και σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν είναι απαραίτητο. Ιδιαιτέρως εκτιμάται και ενθαρρύνεται η ανάληψη προσωπικών πρωτοβουλιών όπως η συμμετοχή σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, σε διαδικτυακά φόρουμ, οι δημοσιεύσεις άρθρων, φυλλαδίων και, ενδεχομένως, βιβλίων.
 
4. Επιλογή μελών
Η επιλογή των μελών του δικτύου «Team Europe» πραγματοποιείται από τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη με ορισμένα κριτήρια που καθορίζονται με βάση τη δεξιότητα, την εμπειρία και τη γεωγραφική, κυρίως, ισορροπία.
Τα κριτήρια για την προσχώρηση στο δίκτυο βασίζονται τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των μελών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Αντιπροσωπείες έχουν τη δυνατότητα, εάν το θεωρούν απαραίτητο, να αποκλείουν από το δίκτυο μέλη τα οποία δεν δραστηριοποιούνται πλέον. Δεν προβλέπεται καμία δυνατότητα προσφυγής έναντι της απόφασης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη σύσταση της ομάδας «Team Europe».
Η διάρκεια προσχώρησης των μελών στο δίκτυο καθορίζεται στα 3 έτη με δυνατότητα παράτασης, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των παρακάτω σημείων 5 και 6.
 
5. Σταθερός ρυθμός δραστηριότητας
Η ιδιότητα μέλους του δικτύου «Team Europe» δεν πρέπει να θεωρείται συμβολικός τίτλος, ούτε να χρησιμοποιείται από τα μέλη του για την προώθηση ιδιωτικής δραστηριότητας παροχής συμβουλών ή άλλης, που ασκείται εκτός του πλαισίου δραστηριοτήτων του δικτύου. Προϋποθέτει σταθερή δραστηριότητα στο πλαίσιο του δικτύου.
 
6. Υποχρεωτική συμμετοχή στην ανατροφοδότηση των πληροφοριών
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των πολιτών και στις ανάγκες της επικαιρότητας, επιθυμούν την ανατροφοδότηση των πληροφοριών από τα μέλη του δικτύου.
Επιπροσθέτως, τα μέλη του δικτύου οφείλουν να συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής επικοινωνίας και της επικοινωνιακής προβολής των ευρωπαϊκών θεμάτων, για το οποίο η Αντιπροσωπεία απαιτεί συστηματική ενημέρωση και ζητεί από τα μέλη του δικτύου «Team Europe» συνοπτική έκθεση (max. 1 σελίδα) μετά από κάθε διάλεξη, στρογγυλή τράπεζα, ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή την οποία διοργανώνουν ή στην οποία συμμετέχουν.
Η Αντιπροσωπεία έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητήσει ad hoc ανατροφοδότηση πληροφοριών μετά τη διεξαγωγή σεμιναρίων ή άλλων δραστηριοτήτων.
Παράλληλα τα μέλη του δικτύου καλούνται να συμπληρώσουν κάθε χρόνο ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που στέλνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας προκειμένου να αξιολογήσει τις δραστηριότητές τους. Η απάντηση στο ετήσιο ερωτηματολόγιο δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική για κάθε μέλος του δικτύου και αποτελεί προϋπόθεση για την διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του δικτύου.
Κάθε μέλος υποχρεούται να συμμετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Η μη τήρηση αυτού του κανόνα μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη αδράνειας ή έλλειψης ενδιαφέροντος και να επισύρει τον αποκλεισμό από το δίκτυο.
 
7. Αποδοχές των μελών του δικτύου
Τα μέλη του δικτύου δεν έχουν κατΆ αρχήν δικαίωμα να λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή για τις παρεμβάσεις τους
Όμως, λαμβάνουν εφάπαξ ποσό για την αποπληρωμή των εξόδων ταξιδίου και/ή των εξόδων διαμονής που προκύπτουν σε περίπτωση συμμετοχής τους σε μια δραστηριότητα κατάρτισης του δικτύου «Team Europe», η οποία διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία, ή σε μια δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται σε ένα σχέδιο επικοινωνίας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Αντιπροσωπεία. Όλες οι δραστηριότητες απαιτούν προηγούμενη έγκριση από την Αντιπροσωπεία. Μια πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο με την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων της παρουσίας κατά τη συνεδρία κατάρτισης ή κατά τη δραστηριότητα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προβεί σε άμεσες πληρωμές προς μέλη ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για επιστροφές ή πληρωμές προς τα μέλη της ομάδας στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε εκδήλωση που οργανώνεται από τρίτα μέρη.
 
8. Υπηρεσίες υποστήριξης
Σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, οι Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες παρέχουν στα μέλη του δικτύου «Team Europe» ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης,
Οι σημαντικότερες εκδηλώσεις πληροφόρησης για την ομάδα «Team Europe» είναι οι εθνικές συναντήσεις στις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές πρέπει να τελεστούν τουλάχιστον μία φορά ετησίως, εάν είναι δυνατόν και σε συνδυασμό με κατάρτιση για άλλο δίκτυο ED (EDIC, EDC) προκειμένου να ενισχυθεί η διασύνδεση όλων των δικτύων. Σε αυτές τις εθνικές συνεδριάσεις, το προσωπικό της Επιτροπής ή οι εξωτερικοί ειδικοί πραγματοποιούν παρουσιάσεις και ενημερώσεις σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμόζοντας τα μηνύματα στις τοπικές συνθήκες.
Επιπρόσθετα, οι κεντρικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας παρέχουν προγράμματα κατάρτισης και πληροφόρησης στις Βρυξέλλες.
 
9. Γλώσσες εργασίας
Τα μέλη του δικτύου «Team Europe» οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας στις Βρυξέλλες καθώς και το ενδοδίκτυο του Europe Direct χρησιμοποιούν ως κύριες γλώσσες εργασίας τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και των επαφών των μελών με τις κεντρικές υπηρεσίες, συνιστάται ιδιαίτερα η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 
10. Προβολή του δικτύου TeamEurope-Ελλάδας
Για να εξασφαλίσει την προβολή του δικτύου «Team Europe», η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα φέρνει σε επαφή όλα τα μέλη της ομάδας και γνωστοποιεί τις δραστηριότητές τους σε όλα τα λοιπά κοινοτικά δίκτυα και, κυρίως, στα κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Ελλάδας, αλλά και τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και τις ειδικευμένες εθνικές υπηρεσίες ενημέρωσης.
Κατάλογος με τα ονόματα των μελών του ελληνικού δικτύου καθώς και πληροφορίες για τους τομείς εξειδίκευσής τους θα τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων και θα ενημερώνεται.

Η προβολή του δικτύου Team Europe εξασφαλίζεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στην ιστοσελίδα της (http://ec.europa.eu/greece).


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved