ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
16 εξωτερικοί συνεργάτες στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (1/11/06)


Αθήνα 1.11.2006, 23:18
Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων από τα Ινστιτούτα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών οι οποίοι θα απασχοληθούν με μίσθωση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Ι. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (3 θέσεις)
(Αρμόδιος για πληροφορίες : Γραμματεία Ινστ. Βιολογίας, τηλ: 2106503582, Ε-mail:
biology@bio.demokritos.gr)
1.α. Μία θέση Ηλεκτρονικού, απόφοιτου ΤΕΙ, με εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη αντιδραστήρα πλάσματος καθώς και τον χαρακτηρισμό με τριχοειδή ηλεκτροφόρτιση μικροδιατάξεων
1.β. Ένα Χημικό Μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης στα υλικά και εμπειρία στην κατασκευή πολυμερικών μικροαναλυτικών διατάξεων με διεργασίες πλάσματος.
(Αρμόδιος για πληροφορίες(θέσεις 1.α &1.β: Δρ.Ε.Γογγολίδης τηλ: 2106503237,)
2. Μία θέση συνεργάτη Φυσικού με μεταπτυχιακές σπουδές στην Μικροηλεκτρονική και εμπειρία σε νανοδιατάξεις. (Αρμόδιος για πληροφορίες: Δρ.Ν.Γλέζος τηλ: 2106503236,)

ΙΙ.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Αρμόδιος για πληροφορίες : Δρ Γ.Παντελιάς, τηλ: 210 6503848
Μια θέση επιστημονικού συνεργάτη με πτυχίο βιολογίας και μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό πεδίο της ραδιοβιολογίας και βιολογικής δοσιμετρίας. Επίσης εμπειρία σε κυτταρογενετικές μεθοδολογίες (PCC,SCE) καθώς και τεχνικές μοριακής κυτταρογενετικής (FISH).

ΙΙΙ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ (5 Θέσεις)
1. Δύο θέσεις μηχανικών σχετικής ειδικότητας (Η.Μ & Η-Υ ή Μ.Η-Υ) με εμπειρία
α) στην ασφάλεια δεδομένων, δομές δεδομένων και δικτυακές εφαρμογές δημόσιας διοίκησης, εμπειρία σε αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα καθώς και σχεδιασμό και ανάπτυξη portal και
β) στις δικτυακές εφαρμογές και e-services, (e-government, e-learning κλπ) εμπειρία σε αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα καθώς και σχεδιασμό και ανάπτυξη portal
(Αρμόδιος για πληροφορίες (θέσεις 2): Α.Δρίγκας, τηλ: 210 6503124
2. Μία θέση εξωτερικού συνεργάτη, Επιστήμονα Πληροφορικής, ο οποίος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος MedIEQ, µε σύµβαση έργου, διάρκειας ενός (1) έτους µε δυνατότητα ανανέωσης.
(Αρμόδιος για πληροφορίες(Θέση 2) : κα. Ευαγγελία Αλεξοπούλου στο τηλέφωνο 210-6503179 ή στο email:
ealex@iit.demokritos.gr.
3.α. Μία θέση πτυχιούχου ΑΕΙ τμήματος θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής με διδακτορικό τίτλο και ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης, εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε C/C ++ και άριστη γνώση της Αγγλικής.
3.β. Μία θέση πτυχιούχου ΑΕΙ τμήματος θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης, εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε C/C ++ και άριστη γνώση της Αγγλικής.
(Αρμόδιος για πληροφορίες(Θέση 3α &3β) : Δρ.Δ.Κοσμόπουλος στο τηλέφωνο 210-6503140 ή στο email:
dkosmo@iit.demokritow.gr.

IV. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (2 Θέσεις)
IV α. Μία θέση διδάκτορα θετικών επιστημών με εμπειρία στην μοντελοποίηση συστημάτων μαγνητικών νανοσωματιδίων.
(Αρμόδιος για πληροφορίες(θέση IV α): κα.Κ.Τροχίδου, τηλ: 210 6503395)
IV β. Μία θέση πιστοποιημένου Ραδιογράφου, με γνώση αγγλικής γλώσσας.
(Αρμόδιος για πληροφορίες(θέση IV β): κ.Γ.Παπαβασιλείου, τηλ: 210 6503381)

V. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (3 Θέσεις)
(Αρμόδιος για πληροφορίες : κ.Α.Μάρκου, τηλ: 210 6503517)
α. Μίας θέσεως για δύο μήνες ενός μηχανουργού με εμπειρία στην ανάπτυξη και κατασκευή μηχανικών διατάξεων ακριβείας.
β. Δύο θέσεις τεχνικών ηλεκτρολόγων για 1 και 2 μήνες αντίστοιχα, με εμπειρία στον σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων με χρήση FPGA, στην ανάπτυξη προγραμμάτων λήψης δεδομένων, στην διαχείριση δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων. Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

VΙ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (1 Θέση)
(Αρμόδιος για πληροφορίες : κα.Κ.Καλογήρου, τηλ: 210 6503066)
Μία θέση απόφοιτου ΤΕΙ Δομικών Έργων με τριετή εμπειρία σε μελέτες – επιβλέψεις ιδιωτικών ή δημοσίων έργων και γνώσεις χρήσης σχεδιαστικού προγράμματος (CAD)

VIΙ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (1 Θέση)
(Αρμόδιος για πληροφορίες : κος.Γ.Καρβουνάκης, τηλ: 210 6503033)
Μία θέση Ιατρού. Ο Ιατρός θα πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (ιατρού παθολόγου ή καρδιολόγου). Επίσης θα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου, Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και οι άνδρες υποψήφιοι για την θέση να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Για την πρόσληψη θα ληφθούν υπόψη πέρα από τα παραπάνω προσόντα και η τυχόν προϋπηρεσία, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών καθώς και η επιμόρφωση ή εμπειρία σε θέματα εφαρμοσμένης ακτινοβολίας και ακτινοπροστασίας όπως και η εμπειρία επί των επιδράσεων της ακτινοβολίας στον άνθρωπο.

Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» εντός 30 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες με τους αρμόδιους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.

Η αίτηση βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα στην διεύθυνση
www.demokritos.gr. Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved