ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στα ΙΕΚ του ΕΚΑΒ (16/1/07)
 


Αθήνα 16.1.2007, 23:26
Ωρομίσθιους εκπαιδευτές για το εαρινό εξάμηνο σπουδών (από 1/3 έως 13/07/2007) και για τις διδακτικές ανάγκες μαθημάτων της ειδικότητας “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου”, θα προσλάβουν τα παρακάτω Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΕΚΑΒ.

- Αθήνας: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ εξάμηνο και Α΄ (ταχύρυθμο)
- Θεσσαλονίκης: Α’, Β’, Γ’, Δ’ εξάμηνο
- Πάτρας: Δ΄ εξάμηνο και Α΄ (ταχύρυθμο)
- Αλεξανρούπολης: Δ΄ εξάμηνο
- Ιωαννίνων: Δ΄ εξάμηνο και Α΄ (ταχύρυθμο)
- Ηρακλείου Κρήτης: Δ΄ εξάμηνο
- Λάρισας: Β' εξάμηνο και Β’ (ταχύρυθμο)
- Βόλου: Δ’ εξάμηνο
- Τρικάλων: Β’ (ταχύρυθμο)
- Λαμίας: Δ’ εξάμηνο
- Κοζάνης: Δ’ εξάμηνο
- Καβάλας: Δ’ εξάμηνο
- Κατερίνης: Β’ (ταχύρυθμο)

Α΄ εξάμηνο
1. Αγγλικά (42 ώρες)
2. Χρήση Η/Υ (28 ώρες)
3. Εισαγωγή στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα (10 ώρες)
4. Στοιχεία Ανατομικής και Τοπογραφικής Ανατομικής (62 ώρες)
5. Στοιχεία Φυσιολογίας (65 ώρες)
6. Στοιχεία Μικροβιολογίας – Λοιμώξεις (22 ώρες)
7. Το φάσμα των συνηθέστερων Επειγόντων Περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήματα (121 ώρες).

Β΄ εξάμηνο
1. Αγγλικά (42 ώρες)
2. Χρήση Η/Υ ( 28 ώρες)
3. Παθήσεις Ερειστικού Συστήματος που απαιτούν Επείγουσα Φροντίδα (50 ώρες)
4. Πολυτραυματίας – Βασικοί κανόνες αντιμετώπισης (29 ώρες)
5. Καταπληξία – Shock (8 ώρες)
6. ΄Εγκαυμα – εγκαυματίας (6 ώρες)
7. Απειλητικές αιμορραγίες – Διαταραχές πήξεως αίματος (10 ώρες)
8. Παθήσεις νευρικού συστήματος (16 ώρες)
9. Ψυχιατρικές παθήσεις στην Επείγουσα Φροντίδα (8 ώρες)
10. Επείγουσες Οφθαλμολογικές παθήσεις – τραύματα οφθαλμών (8 ώρες)
11. Επείγουσες ΩΡΛ παθήσεις (4 ώρες)
12. Επείγοντα Γυναικολογικά – Μαιευτικά προβλήματα (4 ώρες)
13. Επείγοντα νεογνικά και παιδιατρικά (8 ώρες)
14. Συνήθεις επείγουσες παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη (84 ώρες)
15. Δηλητηριάσεις – Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (15 ώρες)
16. Στοιχεία φαρμακολογίας – φαρμακογνωσίας (10 ώρες)
17. Οργάνωση – αντιμετώπιση μαζικών ατυχημάτων (16 ώρες)

Γ΄ εξάμηνο
1. Πρακτικές ασκήσεις – Φροντιστήρια (258 ώρες)
2. Βασικές Γνώσεις Τηλεπικοινωνίας (13 ώρες)
3. Τηλεϊατρική (11 ώρες)
4. Συστήματα Επικοινωνίας (14 ώρες)
5. Βασικές Γνώσεις Ασφαλούς Οδήγησης (12 ώρες)
6. Αγγλική Γλώσσα (42 ώρες)

Δ΄ εξάμηνο
1. Τεχνική Επικοινωνίας Επιχειρηματικότητα (14 ώρες)
2. Ασκήσεις σε εφαρμογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσημάτων (32 ώρες)
3. Φαρμακογνωσία. Ασκήσεις νοσηλείας επί ανθρωπίνων ομοιωμάτων.(36 ώρες)
4. Αγγλικά (42 ώρες)

Α΄ εξάμηνο (ταχύρυθμο)
1. Στοιχεία Ανατομικής και Τοπογραφικής Ανατομική (25 ώρες)
2. Στοιχεία Φυσιολογίας (25 ώρες)
3. Στοιχεία Μικροβιολογίας-Λοιμώξεις (5 ώρες)
4. Το φάσμα των συνηθέστερων επειγόντων περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήματα (45 ώρες)
5. Οξείες παθήσεις οργάνων και συστημάτων ή λειτουργικές διαταραχές που απαιτούν επείγουσα φροντίδα (30 ώρες)
6. Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβλημα του πάσχοντα από τα συμπτώματα (70 ώρες)
7. Κλινικά φροντιστήρια Ι (80 ώρες)
8. Αγγλική Γλώσσα (42 ώρες)
9. Χρήση Η/Υ (28 ώρες)

Β΄ εξάμηνο (ταχύρυθμο)
1. Ασκήσεις σε εφαρμογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσημάτων και συνδρόμων (30 ώρες)
2. Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση Μαζικών Καταστροφών (30 ώρες)
3. Κλινικά φροντιστήρια ΙΙ (40 ώρες)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
Α) Γιατροί: (Κατά σειρά προτίμησης)
Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.
Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.
Ιδιώτες γιατροί, με αποδεδειγμένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειμένου της Επείγουσας Ιατρικής.

Β) Νοσηλευτές με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες για τις πρακτικές ασκήσεις - φροντιστήρια.

Δ) Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης (τηλεϊατρική, συστήματα επικοινωνίας κλπ)καθώς και Καθηγητές Αγγλικών ΠΕ, ή επιπέδου Proficiency, με διδακτική εμπειρία κατά προτίμηση σε παρεμφερείς ειδικότητες (π.χ. νοσηλευτές), Καθηγητές Πληροφορικής, κατά προτίμηση με διδακτική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Σχετική αίτηση (έντυπο παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο).
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας για την επιλογή μαθήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στα κατά τόπους ΙΕΚ, από 22 έως 26 Ιανουαρίου 2007 και τις ώρες 08.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., στις εξής διευθύνσεις:
- Αθήνα: Τέρμα Οδού Υγείας, Τ.Κ. 156 69, Χολαργός, τηλ.: 210 7460139
- Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55535, τηλ.: 2310397157, 2310397156
- Πάτρα: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο, ΤΚ 26500, τηλ.: 2610635933, 2610635936
- Αλεξανδρούπολη: ΤΘ 130, 7ο χιλ. Θεσ/νίκης - Αλεξανδρούπολης, ΤΚ 68100, τηλ: 2551089351
- Ιωάννινα: Γ. Χατζηκώστα 1, ΤΚ 45444, τηλ :26510 65161, 2651054361, 2651054368
- Ηράκλειο: Διασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων, Πεπαγνή, ΤΚ 71001, τηλ: 2810377206 - Λάρισα: Π.Π.Γ.Ν.Λ. περιοχή Μεζούρλο, T.K. 41100, τηλ.: 2410685221
- Τρίκαλα: Π.Π.Γ.Ν.Λ. περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα, T.K. 41100, τηλ.: 2410685221
- Βόλος : Πολυμέρη 134, Τ.Κ. 38500, τηλ. 2421022966, 2421066722
- Λαμία: Κ. Καραμανλή (πλησίον ΔΕΥΑΛ), τηλ. 2231044444, 2231023333
- Κοζάνη : Μαματσίου 1, Τ.Κ. 50100, τηλ. 2461021065
- Καβάλα: Αγ. Λουκάς Παιδόπολη, Τ.Κ. 65404, τηλ. 2510 250117
- Κατερίνη: Αυγουστίνου 21, Κατερίνη, Τ.Κ. 60100, τηλ.: 2351047277

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά δεν θα γίνουν δεκτές.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η αίτηση

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved