ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Επιστημονικοί συνεργάτες στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (5/3/07)


Αθήνα 5.3.2007, 21:32
Το Εθνικό Κέντρο 'Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων από τα Ινστιτούτα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών οι οποίοι θα απασχοληθούν με μίσθωση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις ανά Ινστιτούτο είναι:

Ι. Ινστιτούτο Βιολογίας
Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος 1331, με τίτλο «Functional interactions of apolipoprotein E with the ABCA1 lipid transporter and the SR-B1 HDL receptor that affect cholesterol homeostasis in circulation and brain (Apolipoprotein E)».
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, Κυτταρική Βιολογία ή Νευροεπιστήμες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αντίγραφα σπουδών, , πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ονόματα-ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο ατόμων από τα οποία θα μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές,
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δρα Αγγελική Χρόνη (achroni@bio.demokritos.gr), Τηλ: 210-6503626, 210-6503584.

II. Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιογνωστικών Προϊόντων
Μία θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στα πλαίσια του έργου 1428 «Ο ρόλος της αμινοπεπτίδασης L-RAP (LEUKOCYTE-DERIVED ARGININE AMINOPEPTIDASE) στην παρουσίαση αντιγονικών πεπτιδίων», με γνωστικό αντικείμενο « ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ – ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ». Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να εργαστούν με την παραπάνω ιδιότητα στα πλαίσια εκπόνησης διατριβής για την απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών.
Τα προσόντα που απαιτούνται για την θέση είναι:
- Πτυχίο Χημείας ή Βιοχημείας ή σχετικού κλάδου
- Προηγούμενη εργαστηριακή εμπειρία στον τομέα του γνωστικού αντικειμένου
Θα προτιμηθούν πτυχιούχοι που έχουν ήδη ενταχθεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΕΙ.
(Αρμόδιος για πληροφορίες: Δρ. Ε.Στρατίκος τηλ: 210-6503918).

ΙΙΙ. Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής
Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη – Φυσικού, για τις ανάγκες της ομάδας CMS στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 1337 (ΑΡΙΣΤΕΙΑ Β΄ΚΥΚΛΟΣ).
Απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα, εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και στην ανάπτυξη και στην λειτουργία κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων τεχνολογίας GRID.
(Αρμόδιος για πληροφορίες: κ.Χ. Μάρκου, τηλ: 210-6503409).

ΙV. Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
Α. Μία θέση αποφοίτου τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με εμπειρία στην σύνθεση με υγρές χημικές μεθόδους μαγνητικών νανοσωματιδίων, στα πλαίσια του προγράμματος Ε-956 «Self-assembled nanoparticles and nanopatterned arrays for high density magnetorecording».
(Αρμόδιος για πληροφορίες: κ.Β.Τζιτζιός, τηλ: 210-6503321)
Β. Μία θέση συνεργάτη Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή Φυσικού κατά προτίμηση κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού, στα πλαίσια του έργου 1300 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ».
Θα ληφθεί υπόψη η προηγούμενη εμπειρία στην σύνθεση νανοσωματιδίων οξειδίων με ήπιες χημικές μεθόδους ή και με την τεχνική της σπρει πυρόλυσης.
(Αρμόδιος για πληροφορίες : κ.Χ.Τράπαλης, τηλ: 210-6503343).

V. Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής
Α. Μία θέση συνεργάτη Χημικό με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα υλικά και εμπειρία σε λεπτά υμένια πολυμερών και διάχυσης σε πολυμερή, στα πλαίσια του έργου 1325 «Μίκρο και Νάνο λιθογραφία και εγχάραξη».
(Αρμόδιος για πληροφορίες : κ.Ι.Ράπτης, τηλ: 210-6503265)
Β. Μία θέση επιστήμονα με εμπειρία στις ηλεκτρικές και οπτικές μετρήσεις δομών και διατάξεων με έμφαση σε μετρήσεις μνημών στα πλαίσια του έργου 1423 «European Integrated Activity of Excellence and Networking for Nano and Micro-Electronics Analysis –ANNA».
(Αρμόδιος για πληροφορίες: Δρα.Α. Νασιοπούλου, τηλ.: 210-6533781).

VΙ. Ινστιτούτο πληροφορικής και Επικοινωνιών
Α. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο των παρακάτων έργων:
- 1 θέση στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο «Interaction with Personality abd Dialogue Enabled Robots – INDIGO»,
- 1 θέση στο Ελληνικό ερευνητικό έργο «Επικοινωνία χρήστη-ρομπότ βασισμένη σε αντίληψη οπτικής πληροφορίας, επεξεργασία φωνής και παραγωγή φυσικής γλώσσας για χρήση σε ρομποτικά συστήματα ξενάγησης – ΞΕΝΙΟΣ».
Για την πλήρωση της 1ης θέσης (έργο INDIGO) ζητείται Προγραμματιστής με τα ακόλουθα προσόντα:
· Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική
· Εμπειρία στην τεχνολογία παραγωγής φυσικής γλώσσας
· Αξιόλογη πείρα σε προγραμματισμό.
· Άριστη γνώση της Αγγλικής.
Πλεονεκτήματα αποτελούν η εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης και η εμπειρία σε προγραμματισμό σε Java.
Για την πλήρωση της 2ης θέσης (έργο ΞΕΝΙΟΣ) ζητείται Επιστήμονας Πληροφορικής με τα ακόλουθα προσόντα:
· Διδακτορικό και ερευνητική εμπειρία σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: αναπαράσταση και διαχείριση γνώσης, εξόρυξη γνώσης από δεδομένα, προσαρμοστικά συστήματα.
· Αξιόλογη πείρα σε σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης πληροφορίας και γνώσης.
· Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης.
· Άριστη γνώση της Αγγλικής.
Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών, καθώς και η εμπειρία σε προγραμματισμό είναι πλεονεκτήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε την κα. Ευγενία Παντουβάκη στο τηλέφωνο 210-6503179 ή στο email: evpa@iit.demokritos.gr.
Β. Δύο θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών Στα πλαίσια του Ευρωπαικού προγράμματος EE 1375 (ENTHRONE).
α. Πτυχιούχος ΑΕΙ, με ειδικότητα στις τηλεπικοινωνίες και με εμπειρία στην διαχείριση πόρων επίγειων και δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων με βάση το πρότυπο DVB.
· Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να έχει εμπειρία σε διαχείριση unix λειτουργικών συστημάτων (FreeBSD, Linux), για την εφαρμογή QoS σε ετερογενή δίκτυα με χρήση DiffServ πολιτικής.
· Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα, καθώς και δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν υπόψη.
β. Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με ειδικότητα στην πληροφορική και πολυμέσα, με εμπειρία στην παροχή διαδραστικών υπηρεσιών μέσω δικτύων επίγειας και δορυφορικής ψηφιακής τηλεόρασης.
· Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να έχει εμπειρία σε μετρήσεις απόδοσης δικτύων βασισμένων στην τεχνολογία DVB.
· Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα θα ληφθεί υπόψη.
(Αρμόδιος για πληροφορίες : κ..Α. Κούρτης, τηλ: 210-6503166).
Γ. Μία θέση πτυχιούχου ΑΕΙ τμήματος θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής με διδακτορικό τίτλο στην επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, ερευνητικό έργο σχετικό με επεξεργασία ιατρικών εικόνων, εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης και στην ανάπτυξη συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση και άριστη γνώση Αγγλικών.
Η θέση αφορά το έργο 1194 με τίτλο «Virtual Medical School and e-learning Framework- with the acronym "e- MEDI"».
(Αρμόδιος για πληροφορίες : κ..Σ.Περαντώνης, τηλ: 210-6503174).

Αιτήσεις
Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» εντός 30 ημερών (έως και 5 Απριλίου 2007) από την δημοσίευση της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες με τους αρμόδιους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved