ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Σύμβουλοι και μόνιμοι πάρεδροι στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (15/3/07)


Αθήνα 15.3.2007, 18:44
Την πλήρωση δύο θέσεων Συμβούλων και επτά θέσεων Μονίμων Παρέδρων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προκηρύσσει η υπουργός Παιδείας.

Ειδικότερα
* 1 θέση Συμβούλου ειδικότητας Φιλολόγου Κλασικών σπουδών
* 1 θέση Συμβούλου ειδικότητας Φιλολόγου Αγγλικής γλώσσας
* 1 θέση Μονίμου Παρέδρου ειδικού για θέματα Αξιολόγησης
* 1 θέση Μονίμου Παρέδρου ειδικού για θέματα Παραβατικής συμπεριφοράς
* 1 θέση Μονίμου Παρέδρου ειδικότητας Φιλολόγου (Κλασικών σπουδών)
* 1 θέση Μονίμου Παρέδρου ειδικότητας Μαθηματικού
* 1 θέση Μονίμου Παρέδρου ειδικού για θέματα Επιμόρφωσης
* 1 θέση Μονίμου Παρέδρου ειδικότητας Κοινωνιολογίας
* 1 θέση Μονίμου Παρέδρου ειδικότητας Αισθητικής Αγωγής

1. Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συμβούλου ειδικότητας Φιλολόγου Κλασικών σπουδών απαιτούνται τα
εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Πανεπιστημίου άλλης ειδικότητας που, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου. Και
δ) Δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

2. Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συμβούλου ειδικότητας Φιλολόγου Αγγλικής γλώσσας απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Πανεπιστημίου άλλης ειδικότητας που, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου. Και
δ) Δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

3. Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μονίμου Παρέδρου ειδικού για θέματα Αξιολόγησης απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου. Και
δ) Επταετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

4. Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μονίμου Παρέδρου ειδικού για θέματα Παραβατικής συμπεριφοράς απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο τμήματος Κοινωνιολογίας ή Ψυχολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Πανεπιστημίου άλλης ειδικότητας που, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου. Και
δ) Επταετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

5. Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μονίμου Παρέδρου ειδικότητας Φιλολόγου (Κλασικών σπουδών) απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Πανεπιστημίου άλλης ειδικότητας που, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου. Και
δ) Επταετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

6. Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μονίμου Παρέδρου ειδικότητας Μαθηματικού απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Πανεπιστημίου άλλης ειδικότητας που, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου. Και
δ) Επταετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

7. Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μονίμου Παρέδρου ειδικού για θέματα Επιμόρφωσης απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου. Και
δ) Επταετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

8. Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μονίμου Παρέδρου ειδικότητας Κοινωνιολογίας απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Πανεπιστημίου άλλης ειδικότητας που, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή
σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου. Και
δ) Επταετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

9. Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μονίμου Παρέδρου ειδικότητας Αισθητικής Αγωγής απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή θεωρητικών και ιστορικών σπουδών ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή
σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου. Και
δ) Επταετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

Κατ’ εξαίρεση θέσεις Μονίμων Παρέδρων του Π.Ι. μπορούν να καταλάβουν και όσοι έχουν:
Α) Τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως Πάρεδροι με θητεία ή Ειδικοί Επιστήμονες του Π.Ι.
Β) Τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως Σχολικοί Σύμβουλοι.

Αιτήσεις
Η αίτηση (ειδικό έντυπο) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο με θεωρημένη την υπογραφή του από δημόσια αρχή ή ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης − Τμήμα Α΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, Τ.Κ. 15341 Αγία Παρασκευή Αττικής, Γραφείο 316, 3ος όροφος. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν το ειδικό έντυπο αίτησης από την ανωτέρω διεύθυνση ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Ι. (
www.pi−schools.gr) και του ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr). Σχετικές πληροφορίες παρέχονται και στα τηλέφωνα 210−60.16.364, 210−60.16.368. (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση τους και σε ηλεκτρονική μορφή ΜS Word). Aντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο/Η υποψήφιος/α με την αίτησή του υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται, ως ακολούθως:
α) Επικυρωμένους τίτλους σπουδών (βασικού πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακών σπουδών, λοιπών πτυχίων ή πιστοποιητικών σπουδών κτλ.). Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
Αντίτυπο διδακτορικής διατριβής.
β) Βιβλία, μονογραφίες, αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και λοιπά δημοσιεύματα. (Αναλυτική περιγραφή στην αίτηση).
γ) Βεβαίωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας, και επιπλέον:
δ) Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5, 7,8 , 9 και 10 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
στ) Βιογραφικό σημείωμα (και σε ηλεκτρονική μορφή ΜS Word).
Γ. Η επιλογή και ο διορισμός γίνονται με απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση Συλλογικού Οργάνου που αποτελείται από τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου και τα μέλη του Τμήματος για το οποίο είναι υποψήφιοι οι ενδιαφερόμενοι.
Δ. Οι επιλεγέντες θα προσκομίσουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες:
1) Πιστοποιητικό υγείας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, βάσει παραπεμπτικού εγγράφου της Υπηρεσίας, στο οποίο θα περιγράφονται, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί.
2) Αντίγραφο φύλλου στρατιωτικού μητρώου (Τύπου Α΄), όταν πρόκειται για άνδρες.

Οι διορισθέντες στις θέσεις Συμβούλων και Μονίμων Παρέδρων ορκίζονται ενώπιον της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (δύο εφημερίδες της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης), η οποία θα γίνει μετά από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έγινε σήμερα 15 Μαρτίου).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved