ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Μόνιμοι καθηγητές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπάιδευσης (2/6/07)


Αθήνα 2.6.2007, 16:12
Την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικών Προσωπικού (Ε.Π.) της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) και Αγίου Νικολάου Κρήτης (ΑΣΤΕΑΝ), προκηρύσσει το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Οι θέσεις είναι οι εξής:
Ι) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
• Μιας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της «Διοικητικής Επιστήμης», με έμφαση στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων και στη Διοίκηση Προσωπικού Ξενοδοχείων.
• Μιας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της «Οικονομικής Επιστήμης», με έμφαση στην Τουριστική Οικονομία, στη
Τουριστική Ανάπτυξη και στην Τουριστική Πολιτική.
• Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο του «Μάρκετινγκ», με έμφαση στο Τουριστικό ή Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, στην Έρευνα Τουριστικής Αγοράς και στη Προώθηση του Τουριστικού ή Ξενοδοχειακού Προϊόντος.
• Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της «Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας», με έμφαση τις Εργασιακές Σχέσεις, την Κοινωνιολογία του Τουρισμού, την Τουριστική Ψυχολογία, την Καταναλωτική Συμπεριφορά και τη Διαπολιτιστική Επικοινωνία.
• Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της «Μαθηματικής Επιστήμης», με έμφαση στα Οικονομικά Μαθηματικά, στη Στατιστική των Επιχειρήσεων και στη Πληροφορική.
• Μιας (1) θέσης Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της «Οργάνωσης και Λειτουργίας των Εστιατοριακών Μονάδων», με έμφαση στην Εστιατορική Τεχνική και στο Μπαρ – Ποτά – Οινολογία.
• Μιας (1) θέσης Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της «Οργάνωσης και Λειτουργίας Υποδοχής Ξενοδοχείων», με έμφαση στην Υπηρεσία Υποδοχής και Κρατήσεων και την Τήρηση Λογαριασμών Πελατών.
• Μιας (1) θέσης Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της «Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων», με έμφαση στη Μαγειρική Τέχνη, στη Μαζική Παραγωγή Φαγητών και στην εν γένει Διαχείριση Τροφίμων.
• Μιας (1) θέσης Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της «Μηχανοργάνωσης Ξενοδοχείων», με έμφαση στο Ξενοδοχειακό Λογισμικό.

ΙΙ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΑΝ) ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
• Μιας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της «Διοικητικής Επιστήμης», με έμφαση στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και στη Διοίκηση Προσωπικού Ξενοδοχείων.
• Μιας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της «Οικονομικής Επιστήμης», με έμφαση στην Τουριστική Οικονομία, στη Τουριστική Ανάπτυξη και στην Τουριστική Πολιτική.
• Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο του «Μάρκετινγκ», με έμφαση στο Τουριστικό ή Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, στην Έρευνα Τουριστικής Αγοράς και στη Προώθηση του Τουριστικού ή Ξενοδοχειακού Προϊόντος.
• Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της «Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας», με έμφαση τις Εργασιακές Σχέσεις, την Κοινωνιολογία του Τουρισμού, την Τουριστική Ψυχολογία, την Καταναλωτική Συμπεριφορά και τη Διαπολιτιστική Επικοινωνία.
• Μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της «Μαθηματικής Επιστήμης», με έμφαση στα Οικονομικά Μαθηματικά, στη Στατιστική των Επιχειρήσεων και στη Πληροφορική.
• Μιας (1) θέσης Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της «Οργάνωσης και Λειτουργίας των Εστιατοριακών Μονάδων», με έμφαση στην Εστιατορική Τεχνική και στο Μπαρ – Ποτά – Οινολογία.
• Μιας (1) θέσης Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της «Οργάνωσης και Λειτουργίας Υποδοχής Ξενοδοχείων», με έμφαση στην Υπηρεσία Υποδοχής και Κρατήσεων και την Τήρηση Λογαριασμών Πελατών.
• Μιας (1) θέσης Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της «Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων», με έμφαση στη Μαγειρική Τέχνη, στη Μαζική Παραγωγή Φαγητών και στην εν γένει Διαχείριση Τροφίμων.
• Μιας (1) θέσης Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της «Μηχανοργάνωσης Ξενοδοχείων», με έμφαση στο Ξενοδοχειακό Λογισμικό.

Προσόντα
Τα προσόντα των υποψήφιων που απαιτούνται για την επιλογή στις βαθμίδες Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων στις ΑΣΤΕ του ΟΤΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3105/2003, είναι τα ακόλουθα.

Α. Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΣΤΕ.
α) Πτυχίο Πανεπιστήμιου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστήμιου της αλλοδαπής.
β) Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
γ) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου υψηλού επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει και μέχρι δυο έτη αυτόνομη διδασκαλία, στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε
δ) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, πέρα από τη διδακτορική διατριβή.
Β. Επίκουρου Καθηγητή ΑΣΤΕ.
α) Πτυχίο Πανεπιστήμιου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστήμιου της αλλοδαπής.
β) Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
γ) Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της προς πλήρωση θέσης. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δυο έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε..
δ) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
Γ. Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων ΑΣΤΕ.
α) Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστήμιου της αλλοδαπής.
β) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. Η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και δυο έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Τ.Ε..
γ) Ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
2. α) Όπου γίνεται αναφορά σε πανεπιστημιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντιστοίχους τίτλους του εσωτερικού.
β) Στην επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε., δεν συνυπολογίζεται αυτή που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα ή σπουδές.
γ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.
δ) Οι απαιτούμενες πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά επιστημονικά περιοδικά, ενώ οι απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης.
ε) Για εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΣΤΕ απαιτούνται δυο τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις ως μόνος ή κύριος ερευνητής ως τεκμήριο αυτοδύναμης ερευνητικής ικανότητας.
3. Στις περιπτώσεις που γίνεται η πλήρωση θέσης σε συνδυασμό θέσεων Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή οι υποψήφιοι κρίνονται αρχικά από το αντίστοιχο σώμα εκλεκτόρων για τη θέση της ανώτερης από τις δυο βαθμίδες. Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν εκλεγεί στη θέση της ανώτερης βαθμίδας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών συνέρχεται το οικείο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στη θέση της κατώτερης βαθμίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στην κατώτερη βαθμίδα συμμετέχουν και όλοι οι εκλέκτορες που αποτέλεσαν το εκλεκτορικό σώμα για την ανώτερη βαθμίδα.
4. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές διορίζονται ως μόνιμοι και οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων διορίζονται με θητεία, οι οποίοι μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους το διορισμό τους σε μόνιμη θέση της βαθμίδας που κατέχουν.
5. Οι υποψήφιοι πέρα από τα ειδικά προσόντα πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων.

Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα διακιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας είναι τα εξής:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε τρία (3) τουλάχιστον αντίγραφα, με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών τους.
3. Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψήφιων.
4. Γενικά κάθε στοιχείο (Βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψήφιου.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν από την έκδοση της πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 (ΦΕΚ 1551/23.10.2006 τ. Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
8. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά 8 και 9 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.
Οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνάσιου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο ελληνικής γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο υποβάλλονται στις ΑΣΤΕ και στην Κ.Υ. του ΟΤΕΚ οι αιτήσεις των υποψήφιων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα και πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο, να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση, και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή ή το εκλεκτορικό σώμα και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις και των δυο (2) ΑΣΤΕ του ΟΤΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ΑΣΤΕ:
ΑΣΤΕΡ: τηλ. 22410−24190
ΑΣΤΕΑΝ: τηλ. 28410−28565/28410−28828
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΕΚ: τηλ. 210−3226579.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved