ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εγκρίσεις συμβάσεων έργου (6/6/07)

 

Καταχωρήθηκαν στην Proslipsis 6 Ιουνίου 2007
Αρ. Φύλλου 852, 1 Ιουνίου 2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Αθηναίων
* 30 άτομα διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την προώθηση του τεχνικού προγράμματος, θέματα αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής πόλης με χωροταξικό σχεδιασμό κατά τα διεθνή πρότυπα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αντισεισμική τεχνολογία, διαχείριση απορριμμάτων, θέματα προβολής της κοινωνικής πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας, επικοινωνίας και συνεννοήσεων με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, δημοσίων σχέσεων και προβολής των δραστηριοτήτων του Δήμου, τη διεύρυνση τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση των δημοτικών ιατρείων και ιατρικών παροχών προς τους κατοίκους και τον τεχνικό έλεγχο για την έκδοση εντύπων ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων προς τους δημότες.

Αρ. Φύλλου 850, 1 Ιουνίου 2007
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
α) 125 άτομα στο Ν. Αττικής, εκ των οποίων 58 άτομα κατηγορίας ΠΕ, 45 άτομα κατηγορίας ΤΕ και 22 άτομα κατηγορίας ΔΕ.
β) 15 άτομα στη Δ/νση Κομοτηνής, εκ των οποίων 8 άτομα κατηγορίας ΠΕ και 7 άτομα κατηγορίας ΔΕ.
γ) 5 άτομα στη Δ/νση Πελοποννήσου (Τρίπολη), εκ των οποίων 3 άτομα κατηγορίας ΠΕ και 2 άτομα κατηγορίας ΔΕ.
δ) 5 άτομα στη Δ/νση Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), εκ των οποίων 3 άτομα κατηγορίας ΠΕ και 2 άτομα κατηγορίας ΔΕ.
Έργο των ανωτέρω θα είναι η εκκαθάριση των αρχείων των τριών καταργηθέντων Ταμείων (ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ), η παρακολούθηση φορολογικών καταλόγων, το κλείσιμο βιβλίων λογιστηρίων, οι εγγραφές των Δελτίων Είσπραξης Εισφορών και οι μεταβολές, η συμφωνία και το κλείσιμο των ενσήμων, ο έλεγχος ασφαλιστικών φακέλων, η τακτοποίηση γραμματίων είσπραξης παρελθόντων ετών του ΤΣΑ καθώς και η περαίωση εργασιών σχετικών με τη μηχανογράφηση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
* 10 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γνώσεις χειρισμού Η/Υ στη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος με αντικείμενο έργου την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους και την ηλεκτρονική καταχώρηση αυτών σε βάση δεδομένων.
* 20 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα Αγροτικά Κτηνιατρεία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, με αντικείμενο έργου, μεταξύ των άλλων, την καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή − διαχείριση βάσης δεδομένων για την έκδοση πιστοποιητικών διακίνησης των ζώων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.
* 1 σύμβουλο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με μεγάλη εμπειρία στην υποβολή προτάσεων στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, το οποίο θα αναλάβει τη στήριξη του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και ειδικότερα την προετοιμασία, υποβολή προτάσεων για τις ανάγκες που απορρέουν από την προετοιμασία της Δ΄ προγραμματικής Περιόδου 2007−2013.

Αρ. Φύλλου 826, 25 Μαΐου 2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μεγαλόπολης
* 1 Ιατρό παιδίατρο για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Μεγαλόπολης για την παρακολούθηση της υγείας των παιδιών και την υγιεινή παραμονή τους στο Σταθμό με συνολική αμοιβή 1.562,00 €. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το Κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Μεγαλόπολη (οδός Αλεξίου Κράνη και Λυκαίου).
* 1 Ιατρό παθολόγο για τη λειτουργία της μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας με σκοπό την εξυπηρέτηση
των ηλικιωμένων κατοίκων της περιοχής του Δήμου Μεγαλόπολης, με συνολική αμοιβή 1.562,00 €. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το Κτίριο του Κ.Α.Π.Η. στη Μεγαλόπολη (οδός Πολυβίου 33).

Αρ. Φύλλου 825, 25 Μαΐου 2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΙ.ΠΑ.ΦΑ Α.Ε.
* 1 ΠΕ1 Διοικητικού
* 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
* 1 ΠΕ ή TE Λογιστής
* 1 Νομικός Σύμβουλος (Δικηγόρος)

Αρ. Φύλλου 835, 29 Μαΐου 2007
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
* 124 άτομα Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τα οποία τα 90 τουλάχιστον θα έχουν γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά είναι:
α) Τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των αιτήσεων για την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, σε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς από την Βόρειο Ήπειρο.
β) Την κατάλληλη συσχέτιση των αιτημάτων για την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας και τον διαχωρισμό τους, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων.
γ) Την κατηγοριοποίηση ανά χρονικό διάστημα κατοχής, φύλλο και ηλικιακή πυραμίδα των κατόχων του ειδικού δελτίου ομογενούς.
δ) Την επεξεργασία των αιτήσεων αδειών για την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, σε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ώστε να διαπιστωθεί η πληρότητα των προσκομισθέντων στοιχείων. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 12 μήνες.

Αρ. Φύλλου 831, 25 Μαΐου 2007
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
* 5 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αρ. Φύλλου 821, 24 Μαΐου 2007
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ)
* 150 χειριστές Η/Υ για ένα έτος και για το έργο:
1. Στην ηλεκτρονική καταγραφή και εκκαθάριση της φαρμακευτικής δαπάνης του έτους 2006, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ. 420000/21897/19.9.2006 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής:
Α) Πτυχίο χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο ή συναφές πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού − Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α) ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
Β) Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα και σχετική εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στο Χειρισμό Η/Υ, ή Πιστοποιητικό IC3 ή Πιστοποιητικό ECDL ή Πιστοποιητικό MOYS ή κάθε ισότιμο πτυχίο και αντίστοιχο πτυχίο Ι.Ε.Κ.
Ως τόπος εκτέλεσης έργου ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Α.Δ. και οι έδρες των Υ.Π.Α.Δ. ή όπου ορίσει το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. με απόφαση του.

Αρ. Φύλλου 804, 22 Μαΐου 2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού − Αναψυχής Δήμου Καρδίτσας (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.)
* 1 άτομο, το οποίο θα πρέπει να έχει απαραίτητα άδεια μηχανικού κινηματογράφου και σχετική εμπειρία.

Αρ. Φύλλου 798, 21 Μαΐου 2007
ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ
Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Δήμου Βόλου
* 1 Τεχνικού Ασφαλείας, για ένα έτος.

Αρ. Φύλλου 784, 18 Μαΐου 2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κοινότητα Πικερμίου
* 2 άτομα για Μηχανογράφηση είσπραξης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ακίνητης περιουσίας των οικοπέδων της τελευταίας πενταετίας.
* 1 άτομο για μηχανογράφηση−αναβάθμιση Μητρώων Αρρένων και Δημοτολογίων− Φακελοποίηση 800 οικογενειακών φακέλων δημοτών που έκαναν μεταδημότευση το έτος 2006.
* 1 άτομο για Ολοκλήρωση μηχανογράφησης παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών−φακελοποίηση των αιτημάτων τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αίτηση−άδεια εργασίας−παράβολο.
* 1 άτομο για ολοκλήρωση Ολοκλήρωση μηχανογράφησης μηχανογράφησης ύδρευσης ύδρευσης και αναβάθμιση και αναβάθμιση προγράμματος−καταχώριση προγράμματος οφειλετών ΠΟΕ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δήμος Βόλου
* 2 Βιβλιοθηκονόμων TE από το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Δήμου Βόλου, για την καταγραφή και βιβλιοθηκονομική επεξεργασία των συλλογών των βιβλιοθηκών Ν. Ι. Πανταζόπουλου και Άλκη Αγγέλου, οι οποίες ανήκουν στο ΔΗ.Κ.Ι., με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών.

Δήμος Μηλεών
* 1 παιδιάτρου για ένα έτος, από το Δημοτικό Οργανισμό Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών θεμάτων Δήμου Μηλεών, για τις ανάγκες του Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Μηλεών.

Αρ. Φύλλου 778, 17 Μαΐου 2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΥΑ Αρκαδίου
* 1 Διοικητικός υπάλληλος ΔΕ1.
* 8 εργάτες ΥΕ16.
Χρονική διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρείας Τουρισμού, του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας
* 10 Λουτρονόμοι. 4 Χ 4 μήνες − δαπάνη 21.500,00 €. 6X3 μήνες − δαπάνη 22.000,00 €
* 2 υπάλληλοι υποδοχής. 2 Χ 5 μήνες − δαπάνη 13.000,00 €
* 2 καθαρίστριες. 2 X 5 μήνες − δαπάνη 13.000,00 €
* 8 ναυαγοσώστες. 7 Χ 3 1/2 μήνες − δαπάνη 63.000,00 €
* 10 εργάτες δασοπυρόσβεσης. 10 Χ 3 1/2 − δαπάνη 57.000,00.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δημοτική Επιχείριση Κατασκευής Έργων Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.).
* 2 Πολιτικούς Μηχανικούς για την εκτέλεση των διαφόρων έργων (οικοδομικών, χωματουργικών κ.λπ.) που έχει αναλάβει η επιχείρηση από το Δήμο ή άλλους φορείς. Επίσης θα ασχολούνται με τις επακόλουθες εργασίες εκπόνησης μελετών διαγραμμάτων και επίβλεψης των έργων. Το συνολικό ποσό της αμοιβής έκαστου Μηχανικού θα είναι 17.000,00 ευρώ.
* 1 Τοπογράφο Μηχανικό για την εκτέλεση των διαφόρων έργων (οικοδομικών, χωματουργικών κ.λπ.) που έχει αναλάβει η επιχείρηση από το Δήμο ή άλλους φορείς. Επίσης θα ασχολείται με τις επακόλουθες εργασίες εκπόνησης μελετών διαγραμμάτων και επίβλεψης των έργων. Το συνολικό ποσό της αμοιβής του Τοπογράφου Μηχανικού θα είναι 17.000,00 ευρώ.
* 1 Χειριστή Μηχανημάτων για την εκτέλεση των διαφόρων έργων (οικοδομικών, χωματουργικών κ.λπ.) που έχει αναλάβει η επιχείρηση από το Δήμο ή άλλους φορείς. Το συνολικό ποσό της αμοιβής θα είναι 13.200,00 ευρώ.
* 5 Τεχνίτες Οικοδόμους για την εκτέλεση των διαφόρων έργων (οικοδομικών, χωματουργικών κ.λπ.) που έχει αναλάβει η επιχείρηση από το Δήμο ή άλλους φορείς. Το συνολικό ποσό της αμοιβής έκαστου θα είναι 10.565,00 ευρώ.
* 5 εργάτες για την εκτέλεση των διαφόρων έργων (οικοδομικών, χωματουργικών κ.λπ.) που έχει αναλάβει η επιχείρηση από το Δήμο ή άλλους φορείς. Το συνολικό ποσό της αμοιβής έκαστου θα είναι 9.508,00 ευρώ.
* 1 Λογιστή ο οποίος θα απασχολείται με τη λογιστική εργασία της επιχείρησης (πληρωμές, εντάλματα, εισπράξεις, ισοζύγια, ισολογισμός κ.λπ.) Το συνολικό ποσό της αμοιβής του ανωτέρω θα είναι 8.500,00 ευρώ.
* 1 Υπεύθυνο διεκπεραίωσης ο οποίος θα απασχολείται με τη διοικητική εργασία που προκύπτει από την εκτέλεση των έργων (συμβάσεις, πρωτόκολλο κ.λπ.). Το συνολικό ποσό της αμοιβής του ανωτέρω θα είναι 12.000,00 ευρώ.
* 1 Ειδικό Σύμβουλο ο οποίος θα συμβουλεύει τον Πρόεδρο της Επιχείρησης σε ότι προβλήματα προκύπτουν. Το συνολικό ποσό της αμοιβής του ανωτέρω θα είναι 6.000,00 ευρώ.
Ο τόπος εκτέλεσης των έργων θα είναι τα όρια του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας (Λουτράκι, Περαχώρα, Πίσσια, Ίσθμια).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved