ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
167 εξωτερικοί φρουροί ΔΕ στις φυλακές της χώρας (18/6/07)
 


Αθήνα 18.6.2007, 20:34
Προκήρυξη για την πλήρωση 167 θέσεων (158 άνδρες και 9 γυναίκες) εξωτερικών φρουρών των φυλακών της χώρας του κλάδου ΔΕ, εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Nα είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την
άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Β΄επιπέδου που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δικαιούνται, επίσης, να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με
πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2. Να είναι απόφοιτοι απολυτηρίων τίτλων:
- Eνιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
- Πτυχίου Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1977 έως 1986.
4. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα, υψηλό βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης, προσόντα τα οποία διαπιστώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3388/2005.
5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
7. Να είναι νομικά εντάξει.
8. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα. Τα παραπάνω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Ειδικές κατηγορίες
Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρο 14 ν.2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β' της παρούσας.
- Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα
και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρο 1 ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλλουν με την αίτησή
τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β' της παρούσας.
- Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων για φορέα που εδρεύει στους νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας πλην του νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και συνυποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- Ποσοστό 5% επί του συνόλου των θέσεων προκειμένου για φορέα που εδρεύει στους νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας πλην του νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που απέκτησαν
την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, εφόσον δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και συνυποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά αιτήσεις και δικαιολογητικά στο υπουργείο Δικαιοσύνης (Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527), μέχρι 29 Ιουνίου 2007.

* Στα συνημμένα θα βρείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης.

 

 2 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η προκήρυξη (αρχείο pdf 184 kb)
Η αίτηση (αρχείο pdf 111 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved