ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
55 τυφλοί τοποθετούνται σε θέσεις τηλεφωνητών (27/6/07)


Αθήνα 27.6.2007, 16:22
Συνολικά 55 τυφλοί συμπατριώτες μας θα τοποθετηθούν σε θέσεις τακτικού προσωπικού ειδικότητας τηλεφωνητών σε διάφορες υπηρεσίες της χώρας (Νοσοκομείων, Δήμων, Νομαρχιών, κ.λπ.).

Τις θέσεις αυτές (αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα) μπορούν να καλύψουν τυφλοί απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχοι των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών του υπουργείου Υγείας, καθώς και απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Την διαδικασία επιλογής θα διενεργήσουν 11 κατά τόπους Υπηρεσίες ΟΑΕΔ, καθώς οι θέσεις υπάγονται στον ν. 2643/98 για τα προστατευόμενα άτομα και τις διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους υπηρεσίες ΟΑΕΔ, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η υποβολή των αιτήσεων (και μόνο των αιτήσεων) θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών, που θα αρχίσει αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της κάθε προκήρυξης στον Τύπο. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται. Η σώρευση στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Με βάση τα δηλούμενα στην αίτηση στοιχεία, για θέσεις που αναφέρονται σε κάθε προκήρυξη, θα γίνει  μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και θα συνταχθούν οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων. Οι υποψήφιοι που με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, θα κληθούν μετά την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με απόδειξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια των δηλουμένων στοιχείων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής, εκτός από το απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία επιτροπή του αρθ. 9 του Ν. 2643/98. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλλει ο προστατευόμενος. Ωστόσο δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης που μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος.
Τα έντυπα της προκήρυξης, των αιτήσεων - υπευθύνων δηλώσεων και της Υπουργικής Αποφάσεως που αναφέρει τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσει ο υποψήφιος,  διατίθενται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Οι 55 θέσεις
Οι θέσεις ανά Διεύθυνση ή Τοπική Υπηρεσία ΟΑΕΔ, όπου υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά, είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΑΕΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
(Πειραιώς 52, Αθήνα, 210-5288437, 210-5288439, 210-9985892, 210-9985893)
* 18 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.(ΔΕΗ Α.Ε.)
* 2 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
* 1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
* 2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»
* 1 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
* 1 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
* 1 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
* 1 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
* 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Σ.Α.Υ)
* 2 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
* 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.
* 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΑΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Ερμογένους 10, Λάρισα, Τσιαντούλης Αθαν., 2410-564535)
* 2 ΔΕΗ Α.Ε.
* 2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΑΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Αθηνών 89, 26500 Ρίο Πάτρας, 2610-966730, 2610-966724, Γεωργίου Μαρία)
* 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
* 2 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ
* 2 ΔΕΗ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
(Λ. Κνωσού και Νάθενα, ΤΘ 1920/71409, Ηράκλειο Κρήτης)
* 2 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται επειδή δεν πληρώθηκαν παλαιότερα.
                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΑΕΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Θ: 19466, 54012, Θεσσαλονίκη, Ν. Ιγνατιάδης, 2310-554410)
* 4 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
* 1 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
* 4 ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
* 1 ΔΕΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΑΕΔ ΛΑΜΙΑΣ
(Μεγάλη Βρύση, 35100 Λαμία, Π. Λουλάκη, 22310-44381)
* 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΑΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
(3ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών, 26510-85740, 2651085869)
* 2 ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
* 1 ΔΕΗ ΑΡΤΑΣ
* 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
(Τερπάνδρου 2, Κατσουράνη Ελένη, τηλ.: 22510-28081- 47950, φαξ: 22510-28091)
* 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
* 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
* 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
(Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρίπολη, τηλ.: 2710-224159)
* 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
* 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
* 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (επαναπροκηρύσσεται)

ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
(Τ.Θ. 126/69100 Κομοτηνή, τηλ.: 25310-33033, 25310-22717)
* 1 ΔΕΗ ΕΒΡΟΥ
* 1 ΔΕΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
* 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
(Kιμώλου 5, 84100 Σύρος, τηλ.: 22810-82443, K. Kοντζιλέλου)
* 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
* 1 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved