ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
400 εν κρυπτώ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών (6/7/07)


Αθήνα 6.7.2007, 08:34
Τετρακόσιοι θα προσληφθούν με σύμβαση έργου διάρκειας ενός έτους στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς - Νομαρχία Αθηνών, φυσικά νομότυπα (η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να αλλάξει το άθλιο σύστημα των συμβάσεων έργου), αλλά χωρίς προκήρυξη, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια επιλογής, με πλήρη αδιαφάνεια.

Οι θέσεις, γενικά και αόριστα, αφορούν:
- 40 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
- 330 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- 30 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Υπεύθυνη για την πλήρωσή τους είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην οποία και πρέπει να απευθυνθείτε για τα περαιτέρω (μην περιμένετε να δείτε ανακοίνωση).

Το έργο που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω άτομα ανά Διεύθυνση είναι:
• Στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού, τον έλεγχο και την καταχώρηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όλων των στοιχείων των υπαλλήλων, τη μηχανογράφηση, καθώς και το διαχωρισμό και την ταξινόμηση των στοιχείων.
• Στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, την εκκαθάριση και ταξινόμηση των αρχείων και των σαράντα πέντε Διευθύνσεων της Νομαρχίας Αθηνών στο νέο αποθηκευτικό χώρο της Νομαρχίας.
• Στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, την ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και μεταφορά φακέλων με χρηματικά εντάλματα των ετών 1999 έως 2005 στις αποθήκες Ασπροπύργου.
• Στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Κεντρικού, Ανατολικού και Δυτικού και Νότιου Τομέα, την ταξινόμηση του υπάρχοντος αρχείου και τη μηχανογραφική καταχώρησή του, καθώς και τη μηχανογραφική καταχώριση στο μητρώο επαγγέλματος των αδειών ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, χειριστών κ.λπ.
• Στις Δ/νσεις Πολεοδομίας Κεντρικού, Ανατολικού, Δυτικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα, την ανεύρεση και μεταφορά φακέλων από και προς το Γενικό Αρχείο στον Ασπρόπυργο, την αναπαραγωγή σχεδίων και εγγράφων που είναι απαραίτητα για την έκδοση οικοδομικών αδειών, καθώς και την ταξινόμηση και το διαχωρισμό του αρχείου.
• Στις Δ/νσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Εμπορίου του Ανατολικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, και στις Δ/νσεις Ανωνύμων Εταιρειών Κεντρικού Τομέα την εκκαθάριση των ανενεργών ΑΕ, από το έτος 1960 έως σήμερα, τη διεκπεραίωση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των αποφάσεων διαγραφής τους.
• Στις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού, Ανατολικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, την καταγραφή, ταξινόμηση και εκκαθάριση των αρχείων της υπηρεσίας και το διαχωρισμό και τη μεταφορά των παλαιότερων αρχείων των υπηρεσιών αυτών στον Ασπρόπυργο.
• Στις Δ/νσεις Α΄ και Β ΚΤΕΟ, την εκκαθάριση αρχείου, την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση της τεχνικής
νομοθεσίας, την αναδιοργάνωση και αρχειοθέτηση των παλαιών πινάκων κυκλοφορίας.
• Στις Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικού, Ανατολικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, τον έλεγχο και την
αναθεώρηση των φακέλων όλων των επιδοτούμενων ατόμων από τη Νομαρχία.
• Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη δημιουργία αρχείου Ανοιχτών Δημοπρασιών Έργου, τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την εκτέλεση των έργων, τη διαχείριση των αρχείων στα τμήματα μηχανημάτων έργων και την τακτοποίηση και αρχειοθέτηση όλων των φακέλων παρελθόντων ετών που βρίσκονται στις αποθήκες Ασπροπύργου.
• Στη Δ/νση Προστασίας του Περιβάλλοντος, τη δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων που τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν επιβληθεί.
• Στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, την καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου της υπηρεσίας.
• Στη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής, την καταγραφή και συγκέντρωση στοιχείων για τον τρόπο λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών, τη σύνταξη μελετών για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, την αναπροσαρμογή των «Έντυπων − Αιτήσεων» που χρησιμοποιούν οι πολίτες στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες της Νομαρχίας και κυρίως, την εφαρμογή του έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίας της Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς»,
• Στη Δ/νση Αστικών Υποθέσεων, την ηλεκτρονική καταχώριση των μητρώων αρρένων σαράντα οκτώ (48) Δήμων του Νομού Αττικής, την ευθύνη των οποίων έχει η Νομαρχία καθώς και την αρχειοθέτηση και μεταφορά του αρχείου της υπηρεσίας.
• Στη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου, την υλοποίηση του προγράμματος «Διοίκηση μέσω στόχων».
• Στη Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών, την εκκαθάριση και ταξινόμηση του αρχείου προκηρύξεων και αποτε−
λεσμάτων διαγωνισμών για την πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπούς φορείς.
• Στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεότητας, την εφαρμογή των προγραμμάτων ογδόντα (80) μουσικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
• Στη Δ/νση Κτηνιατρικής, την εφαρμογή του προγράμματος προφύλαξης του πληθυσμού από την ασθέ−
νεια της γρίπης των πουλερικών.
• Στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Κεντρικού, Ανατολικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, την ταξινόμηση και
εκκαθάριση αρχείου, την καταγραφή διαγραμμάτων και την ταξινόμηση καρτελών των μαθητών των σχολείων, στα οποία διενεργείται προληπτικός έλεγχος για την ανίχνευση και αντιμετώπιση διαταραχών της αύξησης βάρους και της ανάπτυξης των μαθητών.
• Στη Δ/νση Παιδείας, την εκκαθάριση και ταξινόμηση των αρχείων της υπηρεσίας.
• Στη Δ/νση Εργασίας και Μεταναστών, την ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού φακέλων οικονομικών μεταναστών που πρέπει να διεκπεραιωθούν λόγω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια.
• Στη Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, την υλοποίηση έκτακτων έργων που προέκυψαν από άϋλα κοινοτικά προγράμματα και
• Στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης της Νομαρχίας, την ταξινόμηση αρχείων − αποφάσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών και του Νομαρχιακού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις με σύμβαση έργου αυτές είναι οι κατ' εξοχήν θέσεις που οδηγούν μέχρι σήμερα στην μονιμότητα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved