ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εκπαιδευτές και επιμορφωτές στα κατά τόπους ΚΕΘΕΑ (21/7/07)


Αθήνα 21.7.2007, 08:12
Με τρεις ανακοινώσεις του το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ζητεί να προσλάβει για τα κατά τόπους κέντρα του εκπαιδευτές και επιμορφωτές μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Ακολουθούν οι τρεις ανακοινώσεις.

Εκπαιδευτές
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΠΛΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΞΕΛΙΞΙΣ», ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC,  ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ ζητεί:

1. Προσωπικό εκπαίδευσης  (Κωδ. Θέσης ΕΚΠ7)
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο* ανώτατης εκπαίδευσης με κατεύθυνση  τη ψυχική υγεία ή τις κοινωνικές επιστήμες ή τις παιδαγωγικές επιστήμες, πιστοποιημένη γνώση ή και εμπειρία σε επαγγελματικό προσανατολισμό, καλή γνώση αγγλικών, καλή γνώση εφαρμογών MS Office.
Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές, επαγγελματική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο.
2. Προσωπικό εκπαίδευσης / Κατάρτισης Μελών / Ε.Ε. του Τομέα Εκπαίδευσης  (ΕΚΠΚ7)
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο* ανώτατης εκπαίδευσης με κατεύθυνση, κατά προτίμηση, οικονομικές – διοικητικές  σπουδές ή κοινωνικές επιστήμες, αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων ευρωπαϊκής ένωσης, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office.
Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές, εμπειρία στο χώρο της  εκπαίδευσης / κατάρτισης, γνώση στατιστικών πακέτων (SPSS), πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για κάποια από τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση Σορβόλου 24, 11636 Μετς, μέχρι 01/08/07. Η υποβολή υποψηφιότητας θεωρείται πλήρης και αξιολογείται μόνο εάν περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα απαραίτητα προσόντα. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει α) βιογραφικό σημείωμα συμπληρωμένο, εάν είναι δυνατόν, σύμφωνα με το υπόδειγμα ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος (www.cedefop.eu.int/transparency), β)*τον τίτλο σπουδών της ημεδαπής (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο γ) όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κατοχή των απαραίτητων προσόντων για τη θέση.  Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω σε παρένθεση και να τεκμηριώνεται σαφώς  η κατοχή των απαραίτητων προσόντων του υποψήφιου.  ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για παραπάνω από μία θέσεις θα πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί κατά σειρά προτίμησης των θέσεων, γιατί κατ΄αυτό τον τρόπο θα εξετασθούν οι υποψηφιότητες. Τέλος, παρακαλούνται όσοι έχουν στείλει βιογραφικό σημείωμα στο αρχείο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και ενδιαφέρονται για κάποια από τις παραπάνω θέσεις να δηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Σε κάθε περίπτωση, θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.   

Επιμορφωτές μερικής απασχόλησης 
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΠΛΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΞΕΛΙΞΙΣ», ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC,  ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ ζητεί να προσλάβει επιμορφωτές μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου (άρθρο 26 Ν. 3475/2006) σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά, ο αριθμός των επιμορφωτών κατά ειδικότητα και κωδικό θέσης έχει ως εξής:

ΑΤΤΙΚΗ
* 6 Φιλόλογοι (κωδ. Θέσης: MA – ΦΙΛΑΤ)
* 2 Μαθηματικοί (κωδ. Θέσης: MA- ΜΑΘΑΤ)
* 1 Φυσικός (κωδ. Θέσης: MA- ΦΥΣΑΤ)
* 1 Χημικός (κωδ. Θέσης: MA- ΧΗΜΑΤ)
* 4 Γυμναστές (κωδ. Θέσης: MA- ΓΥΜΑΤ)
* 1 Αγγλικών (κωδ. Θέσης: MA- ΑΓΑΤ)
* 2 Πληροφορικής (κωδ. Θέσης: MA- ΠΛΑΤ)
* 2 Γραφίστες (κωδ. Θέσης: MA- ΓΡΑΤ)
* 3 Ηθοποιοί (κωδ. Θέσης: MA- ΗΘΑΤ)
* 2 Σκηνοθέτες (κωδ. Θέσης: MA- ΣΚΗΝΑΤ)
* 2 Μουσικοί (κωδ. Θέσης: MA- ΜΟΥΣΑΤ)
* 5 Εικαστικοί (κωδ. Θέσης: MA- ΕΙΚΑΤ)
* 1 Κεραμικής (κωδ. Θέσης: MA- ΚΕΡΑΜΑΤ)
* 4 Φωτογράφοι (κωδ. Θέσης: MA- ΦΩΤΑΤ)
* 1 Κατασκευαστής μουσικών οργάνων (κωδ. Θέσης: MA- ΜΟΑΤ)
* 1 Αργυροχρυσοχόος (κωδ. Θέσης MA- ΑΡΓΑΤ)
* 1 Εμψυχωτής Θεατρικού Παιχνιδιού (κωδ. Θέσης: MA- ΕΜΠΑΤ)
* 1 Μουσικός και Κατασκευαστής Μουσικών Οργάνων (κωδ. Θέσης: MA- ΜΑΚΑΤ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
* 2 Φιλολόγων (Κωδ. Θέσης: ΜΑ – ΦΙΛΘΕΣ)
* 1 Φυσικού (Κωδ.Θέσης: ΜΑ - ΦΥΣΘΕΣ)
* 1 Χημικού (Κωδ. Θέσης: ΜΑ - ΧΗΜΘΕΣ)
* 1 Βιολόγου (Κωδ. Θέσης: ΜΑ - ΒΙΟΘΕΣ)
* 3 Γυμναστών (Κωδ. Θέσης: ΜΑ - ΓΥΜΘΕΣ)
* 1 Αγγλικών (Κωδ. Θέσης: ΜΑ - ΑΓΓΘΕΣ)
* 1 Πληροφορικής (Κωδ. Θέσης: ΜΑ - ΠΛΗΘΕΣ)
* 1 Οικονομολόγου (Κέντρο Θεραπείας Ατόμων Κωδ. Θέσης: ΜΑ - ΟΙΚΘΕΣ)
* 1 Μουσικού (Κωδ. Θέσης: ΜΑ - ΜΟΥΣΘΕΣ)
* 1 Εικαστικού (Κωδ. Θέσης: ΜΑ - ΕΙΚΘΕΣ)
* 1 Φωτογράφου (Κωδ. Θέσης: ΜΑ - ΦΩΤΘΕΣ)
* 1 Σκηνοθέτη (Κωδ. Θέσης: ΜΑ - ΣΚΗΝΘΕΣ)

Απαραίτητα προσόντα
- Αποδεδειγμένη σπουδή στα ζητούμενα γνωστικά αντικείμενα που αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ή και αποδεδειγμένη άρτια γνώση ή και εμπειρία στο συγκεκριμένο ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο για ειδικότητες όπως τεχνικής κατεύθυνσης
- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 200 επιμορφωτικών ωρών σε αναγνωρισμένο από το νόμο φορέα θεραπείας της τοξικοεξάρτησης

Οι ενδιαφερόμενοι για κάποια από τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας μέχρι 1 Αυγούστου 2007, ταχυδρομικά στην αντίστοιχη διεύθυνση:
ΑΘΗΝΑ: Σορβόλου 24, 11636 Μετς.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Διεύθυνση: ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 57400 Σίνδος (υπόψη: Γραμματείας ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)

Η υποβολή υποψηφιότητας θα αξιολογείται μόνο εάν περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα απαραίτητα προσόντα και τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει α) βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να τεκμηριώνεται σαφώς η κατοχή των απαραίτητων προσόντων του υποψηφίου για τη θέση την οποία αιτείται.  Τόσο στο φάκελο όσο και στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός θέσης την οποία ο υποψήφιος αιτείται και που αναφέρεται παραπάνω β) τον τίτλο σπουδών γ) βεβαίωση εργοδότη – αναγνωρισμένου από το νόμο φορέα θεραπείας τοξικοεξάρτησης  - για εμπειρία τουλάχιστον 200 επιμορφωτικών ωρών δ) ανάλογα με την ειδικότητα την οποία αιτούνται, πιστοποίηση της κατοχής του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Σε κάθε περίπτωση, θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους, που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.


Επιμορφωτή Γυμναστή (Πάτρα)
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΠΛΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΞΕΛΙΞΙΣ», ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC,  ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ ζητεί να προσλάβει επιμορφωτές μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου άρθρο 26 Ν. 3475/2006):

Πάτρα
 * 1 Γυμναστής (Κωδ. Θέσης: MA – ΓΥΜΠ)
 
Απαραίτητα προσόντα
Αποδεδειγμένη σπουδή στο ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο που αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 200 επιμορφωτικών ωρών σε αναγνωρισμένο από το νόμο φορέα θεραπείας της τοξικοεξάρτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ Φωκαίας 26, 26226 Πάτρα, μέχρι 25/07/07. Η υποβολή υποψηφιότητας θα αξιολογείται μόνο εάν περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα απαραίτητα προσόντα και τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει α) βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να τεκμηριώνεται σαφώς η κατοχή των απαραίτητων προσόντων του υποψηφίου για τη θέση την οποία αιτείται.  Τόσο στο φάκελο όσο και στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός θέσης την οποία ο υποψήφιος αιτείται και που αναφέρεται παραπάνω β) τον τίτλο σπουδών   γ) βεβαίωση εργοδότη – αναγνωρισμένου από το νόμο φορέα θεραπείας τοξικοεξάρτησης  - για εμπειρία τουλάχιστον 200 επιμορφωτικών ωρών. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Σε κάθε περίπτωση, θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους, που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved