ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Προσωπικό στα κατά τόπους Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (21/7/07)
 


Αθήνα 21.7.2007,08:10
Προϊσταμένους, υπέυθυνους εκπαίδευσης και γραμματείς θα προσλάβει το Ινστιτούτο  Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) για τις ανάγκες των κατά τόπους Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ειδικότερα, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις με σύμβαση έργου:

Μία θέση Προϊστάμενου ΚΕΕ Ροδόπης
Μία θέση Προϊστάμενου ΚΕΕ Αν. Αττικής
Μία θέση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης ΚΕΕ Αν. Αττικής
Μία θέση Προϊστάμενου ΚΕΕ Ηλείας
Μία θέση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης ΚΕΕ Ηλείας
Μία θέση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης ΚΕΕ Αχαϊας
Μία θέση Γραμματέα ΚΕΕ Τρικάλων
Μία θέση Προϊστάμενου ΚΕΕ Σάμου
Μία θέση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης ΚΕΕ Σάμου
Μία θέση Γραμματέα ΚΕΕ Σάμου
Μία θέση Προϊστάμενου ΚΕΕ Ζακύνθου
Μία θέση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης ΚΕΕ Ζακύνθου
Μία θέση Γραμματέα ΚΕΕ Ζακύνθου
Μία θέση Προϊστάμενου ΚΕΕ Μεσσηνίας

Οι αρμοδιότητες των παραπάνω θέσεων είναι:

Προϊστάμενοι ΚΕΕ
Η εποπτεία της λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.
Η ευθύνη για την ασφάλεια και την  καθαριότητα  των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών, η τήρηση του βιβλίου των εξοπλισμών, καθώς και η οικονομική διαχείριση του Κ.Ε.Ε.
Η ευθύνη για την τήρηση του ωραρίου των στελεχών της διεύθυνσης του Κ.Ε.Ε.
Η υπογραφή από κοινού με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και τους υπεύθυνους εκπαιδευτές του πρακτικού έναρξης και λήξης της λειτουργίας τμήματος μάθησης καθώς και του πρακτικού της ενδεχόμενης διακοπής (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα) της λειτουργίας τμήματος μάθησης.
Η αποστολή αιτιολογικής έκθεσης από κοινού με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτή στην Ομάδα Έργου, σε περίπτωση που διακοπεί (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα) η λειτουργία ενός τμήματος μάθησης λόγω διαρροής.
Η ευθύνη για την ανάπτυξη συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς, τις υπηρεσίες , τους οργανισμούς κ.ά.
Η ευθύνη για τη λειτουργία του «Δικτύου ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» στο νομό. Η εξασφάλιση και η πιστοποίηση αιθουσών και εργαστηρίων.
H ευθύνη της συμπλήρωσης ημερησίως και απολογιστικά του ημερολογίου εργασιών του Κ.Ε.Ε.
Η ευθύνη της πραγματοποίησης συναντήσεων (απολογισμού και προγραμματισμού έργου) των στελεχών της διεύθυνσης του Κ.Ε.Ε ανά εβδομάδα και από κοινού με τους εκπαιδευτές ανά μήνα. Για τις συναντήσεις τηρούνται πρακτικά (Βιβλίο Πρακτικών).
Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Συντονιστικών Επιτροπών της Δια Βίου Εκπαίδευσης των Ενηλίκων σε επίπεδο νομού και περιφέρειας.
Η συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα)
Η υποχρεωτική συμμετοχή στα σεμινάρια επιμόρφωσης και τις περιφερειακές συναντήσεις των στελεχών διεύθυνσης  ή/και των εκπαιδευτών των Κ.Ε.Ε.
Η ευθύνη της επικοινωνίας σε επίπεδο νομού για θέματα του Κ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.
Η συνεργασία με την Ομάδα Έργου, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Εκπαίδευσης  Ενηλίκων, τον Περιφερειακό Αξιολογητή Ποιότητας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε.Ε./Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Η ευθύνη της αλληλογραφίας του Κ.Ε.Ε. καθώς και η υπογραφή όλων των εντύπων παρακολούθησης και λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.
Η συμμετοχή στη διοργάνωση κεντρικών εκδηλώσεων από κοινού με τις άλλες  δομές και τα αυτόνομα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε..(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα) ή μόνο του Κ.Ε.Ε.
Η ευθύνη της διαχείρισης του Μητρώου των Εκπαιδευτών σε επίπεδο νομού και η συνεργασία με τον Προϊστάμενο και το Διαχειριστή του Μητρώου του Κ.Ε.ΕΚ.ΕΝ. Η ευθύνη της διάθεσης εκπαιδευτή ή εκπαιδευτών για την κάλυψη κάθε τμήματος μάθησης που συγκροτείται στο νομό με την αυστηρή τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης ΚΕΕ
Η ευθύνη για το εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό έργο του Κ.Ε.Ε.
Η ευθύνη της τήρησης του προβλεπόμενου ωραρίου για τα τμήματα μάθησης.
Η ευθύνη της ενημέρωσης των ενηλίκων πολιτών του νομού επί όλων των χαρακτηριστικών, όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται για τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.
Η ευθύνη της ανίχνευσης των αναγκών των πολιτών για δια βίου εκπαίδευση.
Η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων για εκπαίδευση, μετά την παραλαβή τους από τη Γραμματεία, η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με συνέντευξη ή τέστ κατά περίπτωση και η ένταξή τους σε προγράμματα και τμήματα  μάθησης, καθώς και η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου σε εκπαιδευτές (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα).
Η ευθύνη της συμπλήρωσης του συνοδευτικού, προς το πιστοποιητικό, εγγράφου στο οποίο θα αναγράφονται οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες από το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
H ευθύνη της συμπλήρωσης ημερησίως και απολογιστικά του ημερολογίου εργασιών του ΚΕΕ.
Η συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις των στελεχών διεύθυνσης του Κ.Ε.Ε. καθώς και στις μηνιαίες συντονιστικές συναντήσεις των στελεχών διεύθυνσης και των εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε. καθώς και η τήρηση του εβδομαδιαίου, μηνιαίου και ετήσιου προγράμματος δράσης.
Η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
Η συνεργασία με τους προβλεπόμενους φορείς αξιολόγησης και η συμμετοχή στις προβλεπόμενες διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.
Η υποχρεωτική συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων καθώς και στις επιμορφωτικές συναντήσεις των στελεχών διεύθυνσης και των εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.
Η συνεργασία με την Ομάδα Έργου του Κ.Ε.Ε., καθώς και με όλες τις δομές  της Γ.Γ.Ε.Ε./Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Η αξιολόγηση από κοινού με τον αρμόδιο της Ομάδας Έργου των παραγομένων εκπαιδευτικών υλικών από εκπαιδευτές του Κ.Ε.Ε. και η διάθεσή τους.
Η υποβολή προτάσεων στην Ομάδα Έργου για την εφαρμογή νέων ή συνδυαστικών προγραμμάτων στο Κ.Ε.Ε.
Η συμμετοχή στη διοργάνωση και την πραγματοποίηση των κεντρικών εκδηλώσεων από κοινού με τις άλλες δομές και τα αυτόνομα εκπαιδευτικά προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Ε./Ι.Δ.ΕΚ.Ε.(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα) ή μόνο του Κ.Ε.Ε.

Γραμματείς ΚΕΕ
Η υποστήριξη της τηλεματικής δικτύωσης του Κ.Ε.Ε.
Η ευθύνη για την ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων και στοιχείων, η τήρηση, η διαμόρφωση και η συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων του φυσικού αντικειμένου και η τήρηση όλων των αρχείων και φακέλων του Κ.Ε.Ε.
Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Κ.Ε.Ε. υπό την έγκριση του Προϊστάμενου και του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης ανάλογα με τα θέματα και η τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων
H ευθύνη της συμπλήρωσης ημερησίως και απολογιστικά του ημερολογίου εργασιών.
Η παραλαβή αιτήσεων των υποψηφίων για εκπαίδευση, η παράδοσή τους στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και η ενημέρωση των υποψηφίων μετά τη συγκρότηση των τμημάτων μάθησης.
Η  αναπαραγωγή εντύπων, εγγράφων και εκπαιδευτικού υλικού του Κ.Ε.Ε.
Η υποχρεωτική συμμετοχή στα σεμινάρια επιμόρφωσης και στις περιφερειακές συναντήσεις. των στελεχών των Κ.Ε.Ε.
Η συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις των στελεχών διεύθυνσης του Κ.Ε.Ε. καθώς και στις μηνιαίες συντονιστικές συναντήσεις των στελεχών και των εκπαιδευτών των Κ.Ε.Ε και η τήρηση των σχετικών πρακτικών.
Η τήρηση του εβδομαδιαίου, του μηνιαίου και του ετήσιου προγράμματος δράσης.
Η  συνεργασία με τους προβλεπόμενους φορείς αξιολόγησης.
Η υποστήριξη της διοργάνωσης εκδηλώσεων του Κ.Ε.Ε. σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τα άλλα στελέχη.

Προσόντα υποψηφίων
Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προσόντα είναι:
* Προϊστάμενοι ΚΕΕ
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
- Καλή χρήση Η/Υ (σχετικό πιστοποιητικό)
- Καλή γνώση ξένης γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό)

* Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής κατεύθυνσης (πρόκειται για πτυχία καθηγητικών σχολών που οδηγούν άμεσα στην τυπική εκπαίδευση, χωρίς ανάγκη παρακολούθησης παιδαγωγικής κατάρτισης) ή κάθε ειδικότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει μεταπτυχιακές σπουδές παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή κάθε ειδικότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει επιπλέον παιδαγωγική κατάρτιση (ΑΣΠΑΙΤΕ)
- Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
- Καλή χρήση Η/Υ (σχετικό πιστοποιητικό)
- Καλή γνώση ξένης γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό)

*
Γραμματείς
- Απολυτήριο τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Εμπειρία στην τεχνική και διοικητική στήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης
- Καλή χρήση Η/Υ (σχετικό πιστοποιητικό)
- Καλή γνώση ξένης γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό)

Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού για τα παραπάνω προσόντα κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι/ες επιλέγονται και κατατάσσονται από αρμόδια επιτροπή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, ύστερα από σχετική συνέντευξη.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:
Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό: 30%
- Πτυχίο σχετικό με τις προκηρυσσόμενες θέσεις
- Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Master, PhD.) σχετικοί με  τις προκηρυσσόμενες θέσεις
- Ξένες Γλώσσες
- Γνώση Η/Υ
Β. Εκπαιδευτική – Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης, σε ποσοστό: 20%
Γ. Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια (άνω των 30 ωρών) και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης, σε ποσοστό: 10%
Δ. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό: 40%
- Επικοινωνιακή ικανότητα
- Κίνητρο συμμετοχής στα προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
- Συνεργατικότητα
- Διαθεσιμότητα

Η σύμβαση των παραπάνω θα διαρκέσει μέχρι 30/6/2008 (8ωρη αποκλειστική απασχόληση πρωινές ή και απογευματινές ώρες. Μετακινήσεις εντός του νομού).

Οι αμοιβές των Προϊσταμένων ΚΕΕ και των Υπευθύνων Εκπαίδευσης είναι 1.375 € μικτά  μηνιαία και των Γραμματέων 1.100 € μικτά, μηνιαία για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται κρατήσεις ασφάλισης Ι.Κ.Α. εργαζομένων και Φ.Μ.Υ. Στις προαναφερόμενες αμοιβές προβλέπονται επιπλέον επιδόματα εορτών και αδείας.

Τα προαναφερόμενα στελέχη των Κ.Ε.Ε. μετά τη πρόσληψή τους θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά σχετικό σεμινάριο εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα των ΚΕΕ  www.ideke.edu.gr/kee (θα την βρείτε παρακάτω στο συνημμένο αρχείο) και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις πρωτότυπες έντυπες αιτήσεις ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με επισυναπτόμενα και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων και βεβαιώσεων τους, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143, τηλ.210 2114152).

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση. Τέλος ακυρώνονται αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν δηλώσει ή δηλώνουν πολλαπλές προτιμήσεις σε θέσεις στην ίδια ή διαφορετική αίτηση ανεξάρτητα γεωγραφικής περιοχής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 10/8/2007 ημέρα Παρασκευή, καθημερινά από 10.00 έως 14.00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή έστω και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).
Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του έργου (
www.ideke.edu.gr/kee) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 3 ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα των Κ.Ε.Ε.. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

Πληροφορίες: Διονύσης Μουζάκης τηλ. 210-25.30.334,  ώρες 10.00-14.00.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η αίτηση

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved