ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εκπαιδευτές στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας (21/7/07)


Αθήνα 21.7.2007, 08:21
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά το χειμερινό - εαρινό εξάμηνο, διδακτικού έτους 2007-2008, προκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία σύμφωνα με το αριθμ. 03,11-12/07.07 εγκριτικό σήμα ΥΕΝ/ΔΠΠ 2ο, ως εξής:

Μέχρι 37 άτομα με προσόντα επιστημονικού συνεργάτη έκ των οποίων:
* Μέχρι 4:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Ειδικότητα: Μηχανικούς Α' Τάξης Ε.Ν.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: ΜΕΚ. Βοηθητικά μηχανήματα πλοίου, Ψυκτικές - Κλιματιστικές εγκαταστάσεις, Ναυτικές μηχανές, Ατμοστρόβιλοι, Ατμοπαραγωγοί.
*
Μέχρι 2: Ειδικότητα: Μηχανικούς Α' Τάξης Ε.Ν. με ειδίκευση σε εκπαίδευση με προσομοιωτές
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Προσομοιωτής Μηχανοστασίου, ΜΕΚ.
*
Μέχρι 6: Ειδικότητα: Πλοιάρχους Α' Τάξης Ε.Ν.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος:  Ναυτιλιακές γνώσεις, Ναυτιλία, Ν. Τέχνη, ΔΚΑΣ, Ν. Γεωγραφία, Ναυπηγία.- RADAR, NHO, MAR-PQL/ISM, Ευστάθεια, Αλληλογραφία, Μετ, Φορτίων, ΟΕΠ, Ναυτ. Δίκαιο, Διεθν. Κανονισμοί, Τήρηση Φυλακής/ ARΡΑ.
*
Μέχρι 1: Ειδικότητα: Ραδιοτηλεγραφητή Α' Τάξης Ε.Ν. Για τη διδασκαλία του μαθήματος:  Επικοινωνίες.
* Μέχρι 11: ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Ειδικότητα: Αγγλικής Φιλολογίας
Για τη διδασκαλία του μαθήματος:  Αγγλικά
* Μέχρι 2: Ειδικότητα: Χημικούς Μηχανικούς ή Χημικούς
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Χημεία, Θερμοδυναμική.
*
Μέχρι 3: Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και μηχανικούς Η/Υ
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Ηλεκτρονικά. Πληροφορική, ΣΑΕ, Ηλεκτροτεχνία. Ηλεκτρικές μηχανές.
*
Μέχρι 3: Ειδικότητα: Ναυπηγούς Μηχανολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Μηχανολογικό Σχέδιο, Αντοχή Υλικών, Θερμοδυναμική, Στοιχεία μηχανών, Ναυπηγία, Μεταλλογνωσία, Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις.
*
1 Ειδικότητα: Νομικό με ειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Συνταγματικό και Ναυτικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο Ασφάλεια
*
1 Ειδικότητα: Κοινωνιολόγο
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Ανθρώπινες σχέσεις
* 1 Ειδικότητα: Μαθηματικό
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Μαθηματικά
*
1 Ειδικότητα: Φυσικό
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Φυσική
*
1 Ειδικότητα: Πληροφορικής
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Μέχρι είκοσι δύο (22) άτομα με προσόντα Εργαστηριακού συνεργάτη εκ των οποίων:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
* Μέχρι 4: Ειδικότητα: Μηχανικούς Α' ή Β' Τάξης Ε.Ν. Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Τεχνουργεία
*
Μέχρι 6

Ειδικότητα. Πλοίαρχοι Α' ή Β' Τάξης Ε.Ν.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Ναυτιλιακές γνώσεις, Ναυτιλία, Ν. Τέχνη, ΔΚΑΣ, Ν. Γεωγραφία. Ναυπηγία, RADAR, NHO, MAR-POL/ISM. Ευστάθεια, Αλληλογραφία, Μετ. Φορτίων, ΟΕΠ, Ναυτ. Δίκαιο, Διεθν. Κανονισμοί, Τήρηση φυλακής / ARPA.
*
Μέχρι 1: Ειδικότητα: Ραδιοτηλεγραφητή Α’ ή Β' Τάξης Ε.Ν. ή ελλείψει Πλοίαρχο Α' ή Β' Τάξης Ε.Ν. Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Επικοινωνίες, (για Εαρινό Εξάμηνα),

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
*
1 Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγο με ειδίκευση σε Υδραυλικά - Πνευματικά -PIG.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Εργαστήρια ΣΑΕ, Ηλεκτρονικών,
*
1 Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγο με ειδίκευση σε ψηφιακά Ηλεκτρονικά -PLC.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Εργαστήρια ΣΑΕ, Ηλεκτρονικών
*
1 Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγο με ειδίκευση σε Ηλεκτρικές Μηχανές.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών, Ηλεκτροτεχνία.
* Μέχρι 2 Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Η/Υ
Για τη διδασκαλία του μαθήματος. Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών, Ηλεκτροτεχνίας, Πληροφορικής.
* 1
Ειδικότητα: Μηχανολόγο με ειδίκευση σε αυτόματο τόρνο CNC.Για τη διδασκαλία του μαθήματος:  Τεχνουργείο εργαλειομηχανές, CNC ΤΟΡΝΟΣ.
*
Μέχρι 4 Ειδικότητα: Μηχανολόγους. Για τη διδασκαλία (ου μαθήματος: Μηχανολογικό Σχέδιο, Τεχνουργεία Φυσική
*
1 Ειδικότητα: Φυσικό. Για τη διδασκαλία του μαθήματος: Φυσική.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Τύπο.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται συστημένα στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ταχυδρομική διεύθυνση Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΤΚ 57004
(Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ / ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS).

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακειδονίας, Γραφείο Διαχείρισης, στα τηλ.: 23920-31222, 23920, 31280, εσωτ. 119.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved