ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
35 μόνιμοι καθηγητές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (8/8/07)


Αθήνα 8.8.2007, 23:54
Την πλήρωση 35 κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης, Χίου, Ιονίων Νήσων, Ύδρας, Ηπείρου, Κύμης, Σύρου και Οινουσσών, προκηρύσσει το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Οι θέσεις κατά βαθμίδα, ειδικότητα και Σχολή έχουν ως εξής:

ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Μαθηματικού με ειδίκευση στην Πληροφορική.
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.
- Δύο θέσεις βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.
- Μία (1) θέση μέλους ΕΔΙΠ.

ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.
- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων, ειδικότητας Μηχανικού Ε.Ν.

ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
- Δύο θέσεις βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.
- Μία  θέση μέλους ΕΔΙΠ.

ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού.
- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων, ειδικότητας Μηχανικού Ε.Ν.

ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, Ναυτικών Μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.
- Μία θέση μέλους ΕΔΙΠ.

ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού.
- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, Ναυτικών Μαθημάτων, ειδικότητας Μηχανικού Ε.Ν.

ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων , ειδικότητας Μαθηματικού με ειδίκευση στην Πληροφορική.
- Δύο θέσεις βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, Ναυτικών Μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.
- Μία θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών, ειδικότητας Φυσικού.

ΑΕΝ/ΧΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων, ειδικότητας Μηχανικού Ε.Ν.
ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Πληροφορικής.
- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.

ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Μαθηματικού με ειδίκευση στην Πληροφορική.
- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.

ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Πληροφορικής.
- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.
- Μία θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών, ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας. ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ- ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Πληροφορικής.
- Δύο θέσεις βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.

ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Ναυπηγού-Μηχανολόγου Μηχανικού.
- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.
- Μία θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών, ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν.

Γενικά προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής γενικά προσόντα:
* Να είναι Έλληνες Πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα  τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Υποψήφιοι δικαιούνται να είναι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ν.2431/96). Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων των θέσεων για τις οποίες συμμετέχουν, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2413/96) που χορηγείται από το Κέντρο ελληνικής γλώσσας και με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσ/νίκη, τκ 54006, τηλ 2310/997571-72-76) το οποίο θα χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε.
* Η ηλικία να μην είναι κάτω του 21ου έτους, δηλαδή να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1986.
* Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
* Να μη λαμβάνουν κυρία σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης και να μην έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης σε οποιονδήποτε φορέα.
* Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8,9 και 10 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07), ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο πρόσληψης και συγκεκριμένα:
- Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε
ποινή.
- Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
- Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
- Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
- Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
- Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν.2527/1997, ή ΝΠΙΔ της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
* Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Ειδικά προσόντα
Οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα κατά βαθμίδα και θέση:

1. Για τη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή:
α. Ναυτικών Μαθημάτων
- Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Αναγνωρισμένος διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.
- Δίπλωμα ή Κατάλληλο Πιστοποιητικό Εμπορικού Ναυτικού Α’ τάξης.
- Ενός έτους πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α’ τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των 1000 κ.ο.χ. ή επιβατηγά πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. ή μηχανικού σε μηχανοστάσιο πλοίων κινούμενων με μηχανές άνω των 2000 BHP με δίπλωμα Α’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.
Συνεκτιμάται συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
β. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
- Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.
- Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω
δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επιστημονική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο διδασκαλίας, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, πέρα από το διδακτορικό τίτλο. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοσθεί στην παραγωγή.
Το συνολικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

2. Για τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων:
- Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Δίπλωμα ή κατάλληλο πιστοποιητικό Εμπορικού Ναυτικού Α’ τάξης.
- Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Α’ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού με δίπλωμα Α’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.
- Συνεκτιμάται η πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3. Για τη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών:
α) Ναυτικών Μαθημάτων
- Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Δίπλωμα ή κατάλληλο πιστοποιητικό Εμπορικού Ναυτικού Α’ ή Β’ τάξης.
- Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του Διπλώματος Β’ τάξης.
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.
β) Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων:
- Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο ιδρύματος του εξωτερικού.
- Αναγνωρισμένος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Πέντε έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο της διδασκαλίας ή αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της σχολής σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
- Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

4. Για τη θέση μέλους Ε.Δ.Ι.Π.:
- Πτυχίο Α.Ε.Ι. φυσικής αγωγής.
- Πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ειδικότητα μετά τη λήψη του πτυχίου.
- Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η επιστημονική δραστηριότητα, το συγγραφικό έργο και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιμώνται.
Επί υποψηφίων ναυτικών μαθημάτων η υποβολή κατάλληλου πιστοποιητικού Α΄ ή Β΄ τάξης, κατά περίτπωση, θεωρείται ως επιπλέον προσόν.
Σε κάθε περίπτωση υποψηφίου συνεκτιμάται η καλή γνώση και μίας ακόμα εκ των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Αιτήσεις
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις προαναφερόμενες θέσεις οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πενήντα ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στις εφημερίδες της περίληψης της προκήρυξης, να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή την αίτηση υποψηφιότητάς τους στη γραμματεία της Σχολής στην οποία προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Εντυπο της αίτησης διατίθεται από το Τμήμα Σχέσεων Διοίκησης Πολιτών του ΥΕΝ (Γρ. Λαμπράκη 150, ισόγειο). Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα προαναφερόμενα έντυπα από το διαδικτυακό τόπο www.yen.gr (τοποθεσία ανακοινώσεις πληροφορίες). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά γίνονται δεκτά μόνον μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Μαζί με την αίτηση απαιτείται οι υποψήφιοι να υποβάλουν όλα τα παρακάτω αναγραφόμενα δικαιολογητικά:
(α) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

(β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και ελλείψει αυτής επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων σε ισχύ διαβατηρίου, στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία της ταυτότητας του κατόχου.
(γ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων που ορίζονται από την προκήρυξη. ΄Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή (ΕΑΠ) ΑΕΙ , ή (ΠΣΕ) ΑΕΙ στο οποίο ανήκει το τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή προκειμένου για πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση, απαιτείται : Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «ΣΑΕΙ», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ.2 έως 12 και 11 του ΠΔ 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (ΣΑΕΙ) του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α) όπως ισχύει κάθε φορά και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 του Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.
Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης είναι ισότιμα των αντιστοίχων ελληνικών (παρ. 2 του άρθρου 19 Ν.3450/06).
Αναφορικά με τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα «Πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρηρης φυλακών των ναυτικών, 1978», όπως τροποποιήθηκε (S.T.C.W. 1978, as amended).

(δ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις (γ), (δ) και (ε) της παρ. A της παρούσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακολουθία σε σχέση με τα αναφερόμενα στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση ή ανακρίβεια των δηλωθέντων σ΄ αυτήν δεν πραγματοποιείται η πρόσληψη του υποψηφίου και προωθείται η διαδικασία πρόσληψης του επόμενου στον οικείο αξιολογικό πίνακα, ενώ σε περίπτωση που η πρόσληψη έχει ήδη πραγματοποιηθεί η σχετική πράξη θα ανακαλείται.

(ε) Η κατά περίπτωση απαιτούμενη εμπειρία ή προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την προσκόμιση :
i) Για μισθωτούς του δημοσίου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, ή σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Προκειμένου για διδακτική εμπειρία να αναφέρονται και οι ώρες απασχόλησης.
ii) Για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:
α) Είτε Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και τη χρονική διάρκεια της παροχής της.
Αν δε από τη βεβαίωση δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας απαιτείται:
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης του υποψηφίου.
- Βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και χρονική διάρκεια της απασχόλησής του. Εάν δεν υφίσταται πλέον ο εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του
υποψηφίου.
β) Είτε δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
iii) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
- Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
- Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.
Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα αντίστοιχα παραπάνω δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούμενη εξειδικευμένη εμπειρία.
iv) Προκειμένου για θαλάσσια προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, αποδεικνύεται από μηχανογραφικό δελτίο θαλάσσιας υπηρεσίας για την έκδοση του οποίου μεριμνά ο υποψήφιος.
Στις περιπτώσεις υπηρεσίας σε υπό ξένη σημαία πλοία, εν ενεργεία, αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικά θαλάσσιας υπηρεσίας δεόντως θεωρημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Λιμενική Αρχή τα οποία υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.
Ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επίσης επικυρωμένες φωτοτυπίες των σελίδων του ναυτικού του φυλλαδίου που περιέχουν τα στοιχεία του. Σελίδες του Ναυτικού Φυλλαδίου που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία των τελευταίων τριών ετών και η οποία προσμετράται στην απαιτούμενη προϋπηρεσία, απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλείται θαλάσσια υπηρεσία που αποκτήθηκε κατά το διάστημα αυτό και δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και δικαιολογητικά υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, πρέπει να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά Νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των τίτλων για τους οποίους έχει προσκομισθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή πράξη ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ.

E. To Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, ενώ το πιστοποιητικό υγείας προσκομίζεται κατά τον χρόνο πρόσληψης.

ΣΤ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή ανακριβή δικαιολογητικά ο υποψήφιος θα αποκλείεται από την διαδικασία και σε περίπτωση που έχει ήδη προσληφθεί θα ανακαλείται η πράξη πρόσληψης.

Ζ. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. 3 αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να παραστούν ενώπιον του αρμοδίου Εκλεκτορικού Σώματος για ακρόαση εφόσον κριθεί απαραίτητο και κληθούν από αυτό.

Η. 1. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ως προσόν διορισμού σε θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή ΑΕΝ, αποδεικνύεται ως εξής:
α) με πτυχίο CERTIFICATE ΙΝ ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 785 ΚΑΙ ΑΝΩ του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
β) με τις διαδικασίες της περ. 4 του προοιμίου της παρούσης.
2. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ως προσόν διορισμού σε θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών και ως συνεκτιμώμενο προσόν διορισμού σε θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΑΕΝ, αποδεικνύεται ως εξής:
α) Με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 505 ΚΑΙ ΑΝΩ ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου B2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
(β) Με τις διαδικασίες της περ. 4 του προοιμίου της παρούσης.
3. Δεν χρειάζεται η απόδειξη γνώσης Αγγλικής εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
Είναι αυτονόητο ότι, τίτλοι σπουδών γνώσης αγγλικής γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου.
4. Η πολύ καλή γνώση ή καλή γνώση της αγγλικής ναυτικής ορολογίας του Ε.Π. , όπου απαιτείται ως προσόν διορισμού διαπιστώνεται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται από Ειδική Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή Αγγλικής γλώσσας που συστήνεται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και που απαρτίζεται από Εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας της Δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.
Η γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση της καλής γνώσης της αγγλικής ναυτικής ορολογίας συνιστάται στη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ναυτικών κειμένων (ναυτική αλληλογραφία κ.λ.π) φράσεων ή και λέξεων. Η προφορική εξέταση αποσκοπεί στη διαπίστωση ότι ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να διεξάγει με επάρκεια διάλογο στην Αγγλική Γλώσσα σε θέματα της ειδικότητάς του. Για τη διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ναυτικής ορολογίας εξετάζεται και η μετάφραση ελληνικών κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα.
5. Η εξεταστική Επιτροπή Αγγλικής Γλώσσας της προηγούμενης παρ. 4 είναι αρμόδια και για τη διαπίστωση της πολύ καλής ή καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας των περιπτώσεων των παραγρ. 1 και 2 της παρούσης. Η γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης ή καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας συνίσταται στη μετάφραση από την Αγγλική Γλώσσα στην Ελληνική και αντιστρόφως κειμένων ή φράσεων βαθμού δυσκολίας «ADVANCED» ή «INTERMEDIATE» αντιστοίχως, ή και στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αντίστοιχου επιπέδου πολλαπλών απαντήσεων. Η προφορική εξέταση αποσκοπεί στη διαπίστωση ότι ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα κατανόησης, από ακουστική άποψη του προφορικού λόγου αντίστοιχου, ως άνω, βαθμού δυσκολίας καθώς και την ικανότητα διεξαγωγής διαλόγου στην Αγγλική Γλώσσα.
6. Η εξέταση για τη διαπίστωση της πολύ καλής και καλής γνώσης της αγγλικής ναυτικής ορολογίας ή της πολύ καλής ή καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας θεωρείται επιτυχής, εάν ο υποψήφιος συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας των τριών μελών της Εξεταστικής Επιτροπής πέντε (05) της 10βαθμης κλίμακας χωριστά στη γραπτή και στην προφορική εξέταση. Ο κάθε εξεταστής θέτει τη βαθμολογία γραπτής και προφορικής εξέτασης χωριστά επί του γραπτού δοκιμίου του υποψηφίου και υπογράφει έναντι αυτής.

Θ. Για κάθε σχετική πληροφορία καθώς και για την παραλαβή σχετικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού- Τμήμα 2ο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας- Γρ. Λαμπράκη 150 Πειραιάς, τηλ 210-4191503 ή 210-4191415 όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00’’ έως 13.00’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved