ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Ένας μόνιμος στο Μουσείο Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (13/8/07)


Αθήνα 13.8.2007, 13:12
Την πλήρωση μιας μόνιμης θέσης Ειδικού Εργαστηριακού - Διοικητικού Προσωπικού στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόκειται για θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου II με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ και πενταετή θητεία, κατηγορίας TE, που θα επιτελεί εργαστηριακό - εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατά τη συντήρηση και διαχείριση των αντικειμένων του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματός μας, με εξειδίκευση στη συντήρηση της κεραμικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2431/1996, ν. 2817/2000 και των π.δ. 394/1983, π.δ. 134/1999 και π.δ. 118/2002.

Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης:
- Κατοχή πτυχίου σπουδών συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων εν γένει, Τ.Ε.Ι. Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών - Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση της κεραμικής) της ημεδαπής ή αντίστοιχης της αλλοδαπής.
- Τεκμηριωμένη τουλάχιστον τριετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
- Ιδιαίτερη εμπειρία στη συντήρηση κεραμικής.
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των παραπάνω περιπτώσεων θα διαπιστώνεται με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη − Ζωγράφου) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν και τα εξής:
1. Βιογραφικό σημείωμα (35 αντίτυπα).
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων.
3. Πιστοποιητικό της επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας της Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να καταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν
να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved