ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
12 με σύμβαση έργου σε Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας (13/8/07)


Αθήνα 13.8.2007, 14:37
Δέκα πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής - Λογιστικής κατεύθυνσης και δύο 2 αποφοίτους λυκείου θα προσλάβει με σύμβαση έργου η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του υπουργείου Παιδείας, για την εκκαθάριση των δαπανών των ακόλουθωβ έργων:

• Επιμόρφωση εκπαιπευδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης σε βασικές δεξιότητες των τεχνολογιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
• Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων στη Α/βάθμια Εκπαίδευση.
• Επιμόρφωση εκπ/κών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική- διδακτική διαδικασία.
• Δημιουργία γραφείων σύνδεσης με την αγορά εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στα ΤΕΕ Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., μέσω της Σ.Α.Ε. 445/3 με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά 75% και Εθνικούς Πόρους κατά 25%.

Αντικείμενο του Έργου για τους πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, αποτελεί η εκκαθάριση των δαπανών των Έργων:
• Επιμόρφωση εκπ/κών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης σε βασικές δεξιότητες των τεχνολογιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
• Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων στη Α/βάθμια Εκπαίδευση.
• Επιμόρφωση εκπ/κών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική- διδακτική διαδικασία.
• Δημιουργία γραφείων σύνδεσης με την αγορά εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στα ΤΕΕ που συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Συγκεκριμένα οι ενότητες εργασιών που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν για την εκκαθάριση των δαπανών όλων των έργων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
• Παραλαβή παραστατικών δαπανών, διοικητικών πράξεων και αποφάσεων
• Έλεγχος παραστατικών
• Λογιστική καταχώριση
• Έκδοση εντολών πληρωμής
• Έκδοση ενταλμάτων, επιταγών
• Διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση, καθώς και κάθε άλλη εργασία, απαραίτητη για την ολοκλήρωση των έργων.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν για όλα τα έργα είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
• Παραλαβή φακέλων παραστατικών δαπανών, διοικητικών πράξεων και αποφάσεων
• Πρωτοκόλληση σε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο των φακέλων των δικαιολογητικών
• Έλεγχος νομιμότητας των δικαιολογητικών δαπανών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
• Έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών
• Έλεγχος εξόδων μετακινήσεων
• Έλεγχος μισθολογικών καταστάσεων εκπαιδευτικών
• Έκδοση των αποδείξεων δαπάνης και των βεβαιώσεων αποδοχών
• Καταχώριση ατομικών στοιχείων εκπαιδευτικών και έκδοση των βεβαιώσεων αποδοχών
• Προφορική και γραπτή επικοινωνία με φορείς που έχουν την ευθύνη εκτέλεσης δράσεων (π.χ. υπεύθυνους συντονιστές, υπεύθυνους προγραμμάτων, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων 2
• Καταχώρηση των παραστατικών δαπανών στα τηρούμενα από τον Ειδικό Λογαριασμό ΥΠΕΠΘ αθεώρητα βιβλία Γ’ κατηγορίας, σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης και τις διατάξεις του Κ.Β.Σ, με χρήση λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στη Μονάδα Δ΄ της ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ
• Έλεγχος καταχωρήσεων
• Έλεγχος προκαταβολών
• Σύνταξη εντολών πληρωμής και αποστολή για υπογραφή από τον υπεύθυνο του έργου.
• Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων
• Έκδοση επιταγής υπέρ του δικαιούχου
• Διαβίβαση επιταγών μαζί με την εντολή πληρωμής προς υπογραφή στον προϊστάμενο του Ειδικού Λογαριασμού και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ ή στον νόμιμο αναπληρωτή του
• Συμπλήρωση των απαραιτήτων εγγράφων της τράπεζας για την κατάθεση των ποσών των επιταγών στους λογαριασμούς των δικαιούχων
• Δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων για μεταφορά ποσών στους δικαιούχους μέσω τραπεζικών Λογαριασμών
• Έλεγχος και συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών
• Αρχειοθέτηση των παραστατικών δαπανών, των διοικητικών πράξεων και των εκδοθέντων παραστατικών σύμφωνα με τις αρχές που εφαρμόζει ο Ειδικός Λογαριασμός.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με:
• Τις αρχές της Λογιστικής Επιστήμης και του Κ.Β.Σ.
• Τη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία • Τους Οδηγούς Οικονομικής Διαχείρισης των έργων
• Τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις ειδικές διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού β.

Αντικείμενο του Έργου για τους αποφοίτους Λυκείου Αντικείμενο του έργου αποτελεί η γραμματειακή και διοικητική στήριξη της εκκαθάρισης των δαπανών των Έργων:
• Επιμόρφωση εκπ/κών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης σε βασικές δεξιότητες των τεχνολογιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
• Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων στη Α/βάθμια Εκπαίδευση.
• Επιμόρφωση εκπ/κών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική- διδακτική διαδικασία.
• Δημιουργία γραφείων σύνδεσης με την αγορά εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στα ΤΕΕ που συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Συγκεκριμένα οι ενότητες εργασιών που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
• Παραλαβή παραστατικών δαπανών, διοικητικών πράξεων και αποφάσεων
• Διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση, καθώς και κάθε άλλη εργασία, απαραίτητη για την ολοκλήρωση των έργων.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν για όλα τα έργα είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
• Παραλαβή φακέλων παραστατικών δαπανών, διοικητικών πράξεων και αποφάσεων
• Πρωτοκόλληση σε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο των φακέλων των δικαιολογητικών
• Διεκπεραίωση αλληλογραφίας
• Διαβίβαση επιταγών μαζί με την εντολή πληρωμής προς υπογραφή στον προϊστάμενο του Ειδικού Λογαριασμού και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ ή στον νόμιμο αναπληρωτή του
• Συμπλήρωση των απαραιτήτων εγγράφων της τράπεζας για την κατάθεση των ποσών των επιταγών στους λογαριασμούς των δικαιούχων
• Δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων για μεταφορά ποσών στους δικαιούχους μέσω τραπεζικών Λογαριασμών
• Αρχειοθέτηση των παραστατικών δαπανών, των διοικητικών πράξεων και των εκδοθέντων παραστατικών σύμφωνα με τις αρχές που εφαρμόζει ο Ειδικός Λογαριασμός.

Το έργο θα ολοκληρωθεί έως τον προβλεπόμενο, από τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Έργων, χρόνο υλοποίησης των αποπληρωμών των έργων που ενδεικτικά είναι η 31.12.2008.

Στην περίπτωση που δοθεί παράταση στο χρόνο υλοποίησης ή αποπληρωμής των έργων παρέχεται η δυνατότητα ανάλογης παράτασης των ανατιθέμενων έργων υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ανάλογου προϋπολογισμού.

Το ΥΠΕΠΘ διατηρεί το δικαίωμα σύναψης σύμβασης για δοκιμαστική περίοδο δύο μηνών. Η αμοιβή των αναδόχων θα είναι ανάλογη των προσόντων τους. Η ανάθεση μπορεί να αφορά μέρος ενός έργου, το σύνολο του έργου ή περισότερα του ενός έργα και ανάλογα με την εξέλιξη υλοποίησής τους. Λόγω της φύσης του αντικειμένου των παρεχομένων υπηρεσιών, ως τόπος παροχής τους ορίζεται η Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι (κτίριο του ΥΠΕΠΘ). Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΕΥΕ-Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στη νέα έδρα της Υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση εντός Νομού Αττικής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Απαραίτητα Προσόντα για δέκα πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής - Λογιστικής κατεύθυνσης.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών, μετά την απόκτηση του πτυχίου σε αντίστοιχες, των ζητούμενων εργασιών, θέσεις.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε μηχανογραφημένο λογιστήριο.

Απαραίτητα Προσόντα για δύο αποφοίτους Λυκείου:
• Απολυτήριο Λυκείου.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών, μετά την απόκτηση του Απολυτηρίου σε αντίστοιχες, των ζητούμενων εργασιών, θέσεις.
• Γνώση προγραμμάτων πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα).

Διαδικασία αξιολόγησης
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ, με τα παρακάτω κριτήρια:

α. Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ
Προϋπηρεσία σε λογιστική εκκαθάριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ποσοστό αξιολόγησης= 35%).
Προϋπηρεσία σε τήρηση βιβλίων Γ′ Κατηγορίας σε μηχανογραφημένο λογιστήριο (ποσοστό αξιολόγησης= 35%).  Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών και ευχέρεια επικοινωνίας (θα αξιολογηθεί με συνέντευξη, με ποσοστό αξιολόγησης =30%

β. Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία σχετική με εκκαθάριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ποσοστό αξιολόγησης= 30%).
Γνώση προγραμμάτων πληροφορικής (Word, Excel, κλπ) (ποσοστό αξιολόγησης= 30%).
Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών και ευχέρεια επικοινωνίας (θα αξιολογηθεί με συνέντευξη, με ποσοστό αξιολόγησης = 40%).

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα υποβάλουν αίτηση, συνοδευμένη από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσόντα τους. Ειδικότερα η προϋπηρεσία (επαγγελματική εμπειρία) αποδεικνύεται με βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας όταν πρόκειται για προϋπηρεσία εξαρτημένης σχέσης, ή βεβαίωση του εργοδότη συνοδευμένη από επικυρωμένα αντίγραφα του βιβλιαρίου ασφαλιστικών εισφορών. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα και φωτοτυπία της Δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος. Ειδικά για την προϋπηρεσία σε εκκαθάριση δαπανών και συναφών εργασιών, συγχρηματοδοτούμενων έργων, απαιτείται και βεβαίωση του φορέα στον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, για όσους διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα. Για το χρόνο και το τόπο της συνέντευξης θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση των υποψηφίων. Ο χρόνος της συνέντευξης σε καμιά περίπτωση δε θα είναι πέραν των 20 (είκοσι) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Το έργο που θα κληθεί να αναλάβει κάθε ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κατανεμηθεί με βάση τη σειρά κατάταξης που θα προκύψει από την αξιολόγηση της επιτροπής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

1

Επιμόρφωση εκπ/κών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης σε βασικές δεξιότητες των τεχνολογιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

1ος -4 ος

1ος

2

Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων στη Α/βάθμια Εκπαίδευση.

5ος – 6ος

2ος

3

Επιμόρφωση εκπ/κών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική- διδακτική διαδικασία.

7ος - 8ος

 

4

Δημιουργία γραφείων σύνδεσης με την αγορά εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στα ΤΕΕ

9ος – 10ος

 

 
Αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης παρέχεται τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 15.00 στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ, Α. Παπανδρέου 37 - Μαρούσι 1ος όροφος από το Γραφείο 1031 και θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.eye-ypepth.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του Web site. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Τσιλινίκου Β. και Βενιζέλου Όλγα, Στελέχη της Μονάδας Δ της ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ, από 11.00 έως 13.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, Διεύθυνση Α. Παπανδρέου 37 - Μαρούσι 1ος όροφος γραφεία 1036 και 1051 αντίστοιχα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν μέχρι τις 3/ 9 /2007 και ώρα 15.00 στο πρωτόκολλο της Μονάδας Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ., στη διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Γ 1ος όροφος Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι, ΤΚ 151 80 Γραφείο 1031 Υπόψη κας Γ. Εμμανουήλ 6.

Στο φάκελο θα αναγράφεται απαραίτητα ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
• Επιμόρφωση εκπ/κών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης σε βασικές δεξιότητες των τεχνολογιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
• Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων στη Α/βάθμια Εκπαίδευση.
• Επιμόρφωση εκπ/κών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική- διδακτική διαδικασία.
• Δημιουργία γραφείων σύνδεσης με την αγορά εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στα ΤΕΕ

Η αμοιβή των αναδόχων για την παροχή των υπηρεσιών τους θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα τους με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τα διαχειριστικά έξοδα του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την οικονομοτεχνική διαχείριση των πράξεων των Υποέργων που αφορούν τη «Διοίκηση, οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση των πράξεων».

Δικαίωμα ενστάσεων θα έχει ο Υποψήφιος σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, που θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ στην οδό Α. Παπανδρέου 37 - Μαρούσι 1ος όροφος. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει εντός 10 ημερών από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved