ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Συνεργάτες στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (23/8/07)


Θεσσαλονίκη 23.8.2007, 14:04
Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα προβεί στην κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα τα N. Μουδανιά, για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Προκηρύσσει για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία σε επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες τα μαθήματα:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Θέσεις επιστημονικών ή εργαστηριακών συνεργατών
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αλιευτική Τεχνολογία», μέχρι 11 ώρες /εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γενική Ιχθυοπαθολογία», μέχρι 2 ώρες/εβδ. * 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ειδική Παθολογία και Επιδημιολογία Ιχθύων», μέχρι 3 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διατροφή Εκτρεφομένων Ειδών», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων», μέχρι 3 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών», μέχρι 2 ώρες/εβδ
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων», μέχρι 3 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Βιολογική Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών», μέχρι 1 ώρα/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων Υδατοκαλλιέργειας», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ειδικές και Σύγχρονες Εκτροφές Υδρόβιων Οργανισμών», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία Ναυτιλίας και Μετεωρολογίας», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Κατασκευές Ιχθυοτροφείων», μέχρι 4 ώρες/εβδ.

Θέσεις εργαστηριακών συνεργατών
* 2 για την εφαρμογή στο πεδίο του μαθήματος «Αλιευτική Τεχνολογία», μέχρι 9 ώρες/εβδ.
* 2 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Βιολογία και Συστηματική Ιχθύων» με εμπειρία στο πεδίο, μέχρι 6 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Αλιεία και Διαχείριση Οστράκων», μέχρι 6 ώρες/εβδ.
* 2 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Ιχθυοκαλλιέργειες» με εμπειρία σε Ιχθυογενετικούς Σταθμούς και μονάδες εκτροφής, μέχρι 6 ώρες/εβδ. 5. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Γενική Ιχθυοπαθολογία», μέχρι 4 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλίαtou εργαστηρίου μαθήματος «Ειδική Παθολογία και Επιδημιολογία Ιχθύων», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 2 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Διατροφή Εκτρεφομένων Ειδών», μέχρι 4 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων», μέχρι 2ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Εκτροφή Ιχθύων Ευρύαλων Υδάτων», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Εκτροφή Οστράκων», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων», μέχρι 3 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Βιολογική Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών», μέχρι 3 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Ειδικές και Σύγχρονες Εκτροφές Υδρόβιων Οργανισμών», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου μαθήματος «Στοιχεία Ναυτιλίας και Μετεωρολογίας», μέχρι 4 ώρες/εβδ.
* 1 για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων: «Ιχθυοκαλλιέργειες, Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων, Εκτροφή Ιχθύων Ευρύαλων Υδάτων, Βιολογική Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών», με εμπειρία σε Ιχθυογενετικούς Σταθμούς και μονάδες εκτροφής, μέχρι 15 ώρες/εβδ.
* 1 για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων: «Αλιεία και Διαχείριση Οστράκων, Εκτροφή Οστράκων, Ειδικές και Σύγχρονες Εκτροφές Υδρόβιων Οργανισμών», με εμπειρία στην αλιεία και εκτροφή οστράκων, μέχρι 15 ώρες/εβδ.

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Θέσεις επιστημονικών ή εργαστηριακών συνεργατών
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά», μέχρι 4 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Βιοστατιστική Ι: Παραμετρική Ανάλυση» με έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα, μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Βιοστατιστική II: Μη Παραμετρική Ανάλυση» με έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα, μέχρι 3 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Προωθημένη Βιοστατιστική» με έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα, μέχρι 3 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δυναμική των Πληθυσμών Υδρόβιων Οργανισμών», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Μάρκετινγκ Αλιευμάτων», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων», μέχρι 3 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «H/Y Εφαρμογές Λογισμικών Προγραμμάτων», μέχρι 4 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σεμινάριο», μέχρι 4 ώρες/εβδ.

Θέσεις εργαστηριακών συνεργατών
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος «Αναλυτική Χημεία - Ενόργανη Ανάλυση», μέχρι6ώρες/εβδ..
* 2 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος «Βιοστατιστική Ι: Παραμετρική Ανάλυση», με έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα, μέχρι4ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος «Βιοστατιστική II: Μη Παραμετρική Ανάλυση», με έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα, μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος «Προωθημένη Βιοστατιστική», με έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα, μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος «Γενετική Ιχθύων», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος «Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία», μέχρι 4 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος «Δυναμική των Πληθυσμών Υδρόβιων Οργανισμών», μέχρι 2 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος «Ελεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας», μέχρι 3 ώρες/εβδ.
* 1 για τη διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος «Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων», μέχρι 3 ώρες/εβδ.
* 1 για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων: «Αναλυτική Χημεία, Ενόργανη Ανάλυση, Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία, Γενετική Ιχθύων, Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας», μέχρι 15 ώρες/εβδ.
* 1 για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων «Ενυδρειολογία, Φωτοσυνθετικοί Μικροοργανισμοί, Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων, Μηχανική των Διεργασιών και Θαλάσσια Τεχνολογία», μέχρι 15 ώρες/εβδ.

Προσόντα
Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών αναφέρονται στο άρθρο 4 του N. 2916/01 (ΦΕΚ114/11-6-2001 Τ. A'), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 19 του N. 1404/83, τροποποιήθηκε με το N. 3404/05 (ΦΕΚ 260/17-10-2005 τ.Α') και το άρθρο 3, παρ. 31 του N. 3027/02 (ΦΕΚ 152/28-6-2002τ.Α').

Σε περίπτωση προκηρύξεων που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πλήρη τα ελάχιστα προσόντα των παραπάνω περιπτώσεων, επιτρέπεται η ανάθεση διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα, προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών.

Οι συμβάσεις των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, βάσει των διατάξεων του N. 2961/01 άρθρο 4 δύνανται να ανανεωθούν μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

Τα δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο. Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, N. Μουδανιά, N. Μιλτιάδη 1, ΤΚ 63200, TO 157, τηλ. 23730/26457-58, φαξ: 23730-26450.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο κτίριο Διοίκησης και στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στα N. Μουδανιά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved