ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές σε εννέα ΙΕΚ του ΕΚΑΒ (30/8/07)

 

Αθήνα 30.8.2007, 07:56
Την πρόσληψη εκπαιδευτών µε ωριαία αντιµισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του φθινοπωρινού εξαµήνου 2007-08, που αρχίζει στις 4 Οκτωβρίου 2007 και λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2008, προκηρύσσει το ΕΚΑΒ για τα κατά τόπους ΙΕΚ που εποπτεύει.

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω µαθηµάτων, για την ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωµα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει στα ΙΕΚ ΕΚΑΒ:
1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Παράρτηµα ΑΘΗΝΑΣ : Α΄,Β΄,Γ΄, A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ & Α΄,B’ (ταχύρυθµο)
2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Παράρτηµα ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Α’, Β’, Γ’, A’ ΕΞΑΜΗΝΟ και Α’ (ταχύρυθµο)
3. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Παράρτηµα ΠΑΤΡΑΣ: A’ ΕΞΑΜΗΝΟ & Α΄ και Β’ (ταχύρυθµο)
4. IEK EKAB Παράρτηµα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ορεστιάδα): Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
5. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Παράρτηµα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ & Α΄ και Β’ (ταχύρυθµο)
6. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Παράρτηµα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ και Α’ (ταχύρυθµο)
7. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Παράρτηµα ΛΑΡΙΣΑΣ: Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ & Α’ (ταχύρυθµο)
8. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Παράρτηµα ΒΟΛΟΥ: Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ και Α’ (ταχύρυθµο)
9. IEK EKAB Παράρτηµα ΛΑΜΙΑΣ: Α’ ( ταχύρυθµο)

Τα μαθήματα που θα διδάξουν είναι:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Αγγλικά (42h)
2. Χρήση Η/Υ (28h )
3. Εισαγωγή στην Επείγουσα Προνοσοκοµειακή Φροντίδα (10h)
4. Στοιχεία Ανατοµικής και Τοπογραφικής Ανατοµικής (62h)
5. Στοιχεία Φυσιολογίας (65h)
6. Στοιχεία Μικροβιολογίας – Λοιµώξεις (22h)
7. Το φάσµα των συνηθέστερων Επειγόντων Περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήµατα (121h).

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Αγγλικά (42 h)
2. Χρήση Η/Υ (28 h)
3. Παθήσεις Ερειστικού Συστήµατος που απαιτούν Επείγουσα Φροντίδα (50h)
4. Πολυτραυµατίας – Βασικοί κανόνες αντιµετώπισης (29h)
5. Καταπληξία – Shock (8h)
6. ΄Εγκαυµα – εγκαυµατίας (6h)
7. Απειλητικές αιµορραγίες – Aιαταραχές πήξεως αίµατος (10h)
8. Παθήσεις νευρικού συστήµατος (16h)
9. Ψυχιατρικές παθήσεις στην Επείγουσα Φροντίδα (8h)
10. Επείγουσες Οφθαλµολογικές παθήσεις – τραύµατα οφθαλµών (8h)
11. Επείγουσες VΡΛ παθήσεις (4h)
12. Επείγοντα Γυναικολογικά – Μαιευτικά προβλήµατα (4h)
13. Επείγοντα νεογνικά και παιδιατρικά (8h)
14. Συνήθεις επείγουσες παθολογικές εικόνες στην καθηµερινή πράξη (84h)
15. Aηλητηριάσεις – Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (15h)
16. Στοιχεία φαρµακολογίας – φαρµακογνωσίας (10h)
17. Οργάνωση – αντιµετώπιση µαζικών ατυχηµάτων (16h)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Πρακτικές ασκήσεις – Φροντιστήρια (258h)
2. Βασικές Γνώσεις Τηλεπικοινωνίας (13h)
3. Τηλεϊατρική (11h)
4. Συστήµατα Επικοινωνίας (14h)
5. Βασικές Γνώσεις Ασφαλούς Οδήγησης (12h)
6. Αγγλική Γλώσσα (42h)

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Τεχνική Επικοινωνίας Επιχειρηµατικότητα (14 h)
2. Ασκήσεις σε εφαρµογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσηµάτων (32h )
3. Φαρµακογνωσία. Ασκήσεις νοσηλείας επί ανθρωπίνων οµοιωµάτων.(36h )
4. Αγγλικά (42h)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)
1. Στοιχεία Ανατοµικής και Τοπογραφικής Ανατοµική (25h )
2. Στοιχεία Φυσιολογίας (25h)
3. Στοιχεία Μικροβιολογίας-Λοιµώξεις (5h)
4. Το φάσµα των συνηθέστερων επειγόντων περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήµατα (45h)
5. Οξείες παθήσεις οργάνων και συστηµάτων ή λειτουργικές διαταραχές που απαιτούν επείγουσα φροντίδα (30h)
6. Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθηµερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβληµα του πάσχοντα από τα συµπτώµατα (70h)
7. Κλινικά φροντιστήρια Ι (80h)
8. Αγγλική Γλώσσα (42h)
9. Χρήση Η/Υ (28h)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)
1. Ασκήσεις σε εφαρµογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσηµάτων & συνδρόµων (30h)
2. Εκπαίδευση στην αντιµετώπιση Μαζικών Καταστροφών (30h)
3. Κλινικά φροντιστήρια ΙΙ (40h)

Αιτήσεις
Δικαίωµα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:
Α) Γιατροί: (Κατά σειρά προτίµησης )
1. Γιατροί µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην εφαρµογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακοµιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Ιατρικής.
2. Γιατροί του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και AΕΠ µε γνωστικό αντικείµενο συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.
3. Ιδιώτες γιατροί, µε αποδεδειγµένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειµένου της Επείγουσας Ιατρικής.
Β) Νοσηλευτές µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην εφαρµογή Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Φροντίδας.
Γ) Πληρώµατα Ασθενοφόρων – Aιασώστες για τις πρακτικές ασκήσεις - φροντιστήρια.
A) Επαγγελµατίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωµάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – µαθήµατα κατάρτισης (τηλεϊατρική, συστήµατα επικοινωνίας κλπ) καθώς και Καθηγητές Αγγλικών ΠΕ, ή επιπέδου Proficiency, µε διδακτική εµπειρία κατά προτίµηση σε παρεµφερείς ειδικότητες (π.χ. νοσηλευτές), Καθηγητές Πληροφορικής, κατά προτίµηση µε διδακτική εµπειρία.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΕΚΑΒ).
2. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα.
3. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος (στις ειδικότητες που απαιτείται).
5. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).
6. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση του αναλυτικού προγράµµατος διδασκαλίας για την επιλογή µαθήµατος.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους στα κατά τόπους ΙΕΚ αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, από 3 μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2007, κατά τις ώρες 08.00 π.µ. έως 13.30 µ.µ., στις εξής διευθύνσεις:
- Αθήνα: Τέρµα Οδού Υγείας, Τ.Κ. 156 69, Χολαργός, Τηλέφωνο:210 7460139
- Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55535,Τηλ:2310397157, 2310397156
- Πάτρα: Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίο, ΤΚ 26500, Τηλ: 2610635933, 2610635936
- Αλεξανδρούπολη: ΤΘ 130, 7ο χιλ. Θεσ/νίκης - Αλεξανδρούπολης , ΤΚ 68100, Τηλ:2551089351
- Ιωάννινα: Γ. Χατζηκώστα 1, ΤΚ 45444, Τηλ :26510 65161,2651054361,2651054368
- Ηράκλειο: Aιασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων, Πεπαγνή, ΤΚ 71001,Τηλ:2810377206
- Λάρισα: Π.Π.Γ.Ν.Λ. περιοχή Μεζούρλο T.K. 41100, Τηλ.: 2410685221
- Βόλος: Πολυµέρη 134, Τ.Κ. 38500, Τηλ. 2421022966, 2421066722
- Λαµία: Κ. Καραµανλή (πλησίον AΕΥΑΛ) τηλ. 2231044444, 2231023333

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδροµικά δεν θα γίνουν δεκτές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved