ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Στέλεχος στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (28/9/07)

 

Αθήνα 28.9.2007, 16:33
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) υλοποιεί το Έργο «Συμβουλευτική Γονέων III», το οποίο Εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ II του ΥΠΕΠΘ,  Μέτρο 2.4, Ενέργεια 24 3., Πράξη 24- 3 «Ενίσχυση Σχολών Γονέων», και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσεται μία θέση μέλους Ομάδας Έργου των Σχολών Γονέων το οποίο επιφορτίζεται με:
- Το συντονισμό και την οργάνωση της λειτουργίας των Σχολών Γονέων πανελλαδικά.
- Την παρακολούθηση του έργου των Σχολών Γονέων.
- Την κατά περίπτωση συνεργασία με αναδόχους των Υποέργων του Έργου με σκοπό την αποτελεσματική περάτωση των Υποέργων.
- Διαμόρφωση εντύπων σχετικών με την υλοποίηση του έργου.
- Διαμόρφωση ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών παραδοτέων, υπηρεσιών και προμηθειών για κάθε υποέργο.
- Ανίχνευση και καταγραφή αναγκών σε συνεργασία με χους κατά νομό Υπευθύνους των Σχολών Γονέων.
- Σύνταξη και διαβίβαση εκθέσεων πορείας έργου προς κάθε αποδέκτη (εκθέσεις πορείας έργου ανά περιοχή εφαρμογής του, τελικές εκθέσεις πεπραγμένων έργου ανά περιοχή εφαρμογής και τελική απολογιστική έκθεση έργου).
- Η εν Λόγω υπηρεσία παρέχεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΔΕΚΕ (8ωρη αποκλειστική απασχόληση) στην Αθήνα.

Η σύμβαση του θα διαρκέσει μέχρι τις 30-06-2008. Η αμοιβή του για το σύνολο του παρεχόμενου έργου ορίζεται στα ποσά των 12.300 € Στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνονται κρατήσεις ασφάλισης Ι.Κ.Α. εργαζομένων και Φ.Μ.Υ., ενώ προβλέπονται επιπλέον επιδόματα εορτών και αδείας.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
-
Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
- Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
- Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (με σχετικό πιστοποιητικό).
- Καλή χρήση Η/Υ (με σχετικό πιστοποιητικό).
Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ

Οι υποψήφιοι επιλέγονται και κατατάσσονται από αρμόδια επιτροπή του ΙΔΕΚΕ σύμφωνα μετά τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, ύστερα από σχετική συνέντευξη.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:
* Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό: 30%
Πτυχίο
Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Master, PhD)
Ξένες Γλώσσες
Γνώση Η/Υ

* Εκπαιδευτική-Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σε καινοτομικό προγράμματα εκπαίδευσης σε ποσοστό: 20%.
Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια (άνω των 30 ωρών) και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με τα αντικείμενο τής προκήρυξης, σε ποσοστό: 10%.

* Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό: 40%.
Επικοινωνιακή ικανότητα
Κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα
Συνεργατικότητα
Διαθεσιμότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ www.ideke.edu.gr και τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ, Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, 11143 Αθήνα.
Με την αίτηση υποψηφιότητας συνυποβάλλεται βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Δήλωση προσόντων στο βιογραφικό σημείωμα χωρίς vα συνοδεύεται από σχετικά δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι πρωτότυπες αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη Τ7, Αθήνα Τ. Κ. 11143) με καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών έως την 12/10/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις με FAX ή e-mail. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή ούτε και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρηση τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ( www.ideke.edu.gr) και παράλληλο θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 3 ημερών από την έκδοση τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσω στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.Ε.K.E.

Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή. Πληροφορίες: τηλ. 210 2530353, 210 2530023 ώρες 10:00 – 14:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved