ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Επιστημονικοί συνεργάτες στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (5/10/07)


Αθήνα 5.10.2007, 20:01
Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με μίσθωση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις είναι ανά Ινστιτούτο οι εξής:

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
A. Δύο θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών στα πλαίσια των ερευνητικών έργων Ε-1375 (ENTHRONE) & E-1292 (IMOSAN). Αναλυτικότερα:
* Για το πρόγραμμα Ε-1375 (ENTHRONE): πτυχιούχο ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Η/Υ ή πτυχιούχο Πληροφορικής, κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, με εμπειρία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα (συγγραφή προτάσεων και παραδοτέων). Επίσης, ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία και καλή γνώση σε τεχνολογίες δικτύων IP (MPLS,DiffServ), UMTS, WiMAX,WLAN καθώς και σε πρωτόκολλα (TCP,MIP,SIP). Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα καθώς και δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν υπόψη.

* Για το πρόγραμμα E-1292 (IMOSAN), πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες – πολυμέσα, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτκου σπουδών με εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα ( συγγραφή παραδοτέων και συμμετοχή στην εκτέλεση
 των έργων). Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία σε δορυφορικές επικοινωνίες, σε τεχνολογίες ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-S, DVB-T) σε τεχνικές IP –over-DVB και στην ανάπτυξη δορυφορικών δικτύων διαδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης με υποστήριξη υπηρεσιών πολυμέσων.
Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα καθώς και δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Α.Κούρτη  στο τηλ : 210 6503166 (
kourtis@iit.demokritos.gr), τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

B. Mία θέση για διαχείριση έργου (administrative manager), ο οποίος θα απασχοληθεί σε χρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και τεχνολογίας (Ε&Τα) και ιδιαίτερα στο κοινοτικό πρόγραμμα «Bootstrapping Ontology Evolution with Multimedia Information Extraction – ΒΟΕΜΙΕ» E-1273. Η πρόσληψη θα γίνει µε σύµβαση έργου, διάρκειας ενός έτους, µε δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου.

Για την πλήρωση της θέσης ζητείται επιστήμονας - μηχανικός με τα ακόλουθα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος θετικών ή οικονομικών επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών
- Εμπειρία στην υλοποίηση ή/και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων στο χώρο της Πληροφορικής. 
- Άριστη γνώση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έργα Ε&Τ.
- Εμπειρία στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων για τη διαχείριση έργων (π.χ. MS Project) 
- Άριστη γνώση της Αγγλικής (γραπτά και προφορικά).

Πλεονέκτημα αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και η γνώση άλλων ξένων γλωσσών, καθώς και η εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με:
- Τον έλεγχο εφαρμογής των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έργα Ε&Τ,
- Τη σύνταξη διαχειριστικών και τεχνικών αναφορών για έργα του 5ου και/ή του 6ου Πλαισίου,
- Την προετοιμασία συμφωνητικών συνεργασίας και την επίβλεψη εφαρμογής τους,  
- Τη  διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων.
Το έντυπο της αίτησης και το κείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπάρχουν στη διεύθυνση:
http://www.iit.demokritos.gr/jobs.html

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό έργο, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν µε τον Δρ. Γ. Παλιούρα στο email: paliourg@iit.demokritos.gr

Γ. Επτά θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων EMERGE Ε-1424 και LIAISON Ε- 1184, με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης, και (Β) Τριών θέσεων αμίσθων προπτυχιακών φοιτητών για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ως εξής:

1. Πτυχιούχος Μηχανικός 
- Πτυχίο Μηχανικού με γνώση σε δίκτυα αισθητήρων και τεχνολογίες προσδιορισμού θέσης
- Εργαστηριακή εμπειρία και εμπειρία μετρήσεων
- Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή αντικείμενα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.  Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικού.
- Εμπειρία προγραμματισμού σε C/C++ και MATLAB 
- Άριστη γνώση αγγλικών 

2. Πτυχιούχος Αναλυτής/ Προγραμματιστής με 
- Πτυχίο AEI και εκτεταμένη εμπειρία σε ανάλυση αλγορίθμων βελτιστοποίησης και δρομολόγησης
- Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή αντικείμενα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.  Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικού.
- Εμπειρία προγραμματισμού σε C, C++, Java, SQL
- Άριστη γνώση αγγλικών

3. Δύο Προγραμματιστές Πτυχιούχους ΑΕΙ με εκτεταμένη και τεκμηριωμένη γνώση σε C++, Java, βάσεις δεδομένων και embedded κώδικα.

4. Πτυχιούχος ΑΕΙ με εξειδίκευση σε δίκτυα αισθητήρων και τηλεπικοινωνίες και με άριστη γνώση αγγλικής.

5. Πτυχιούχος ΑΕΙ για τεχνική διαχείριση προγραμμάτων. Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών, γνώση τεχνολογιών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, γνώση MS Office, Power Point, και γνώση πακέτων γραφικών.

6. Πτυχιούχος ΑΕΙ για διαχείριση & υποστήριξη προγραμμάτων.  Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών κατ’ ελάχιστον, γνώση μαθηματικών, χρήσης MS Office με έμφαση στο Excel, και γνώση πακέτων γραφικών.

7. Τρεις προπτυχιακούς φοιτητές για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε:
- Δίκτυα αισθητήρων και προσδιορισμού θέσης
- Ανάλυση αλγορίθμων βελτιστοποίησης και δρομολόγησης
- Δρομολόγηση σε ad hoc δίκτυα
- Γνώση προγραμματισμού
- Άριστη γνώση αγγλικών
Το έντυπο της αίτησης και το αναλυτικό κείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα προσόντα, υπάρχουν στη διεύθυνση
http://www.iit.demokritos.gr/jobs.html

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Ελένη Κουλοχέρη στο τηλέφωνο 210-6503148 ή στο email: ekoul@iit.demokritos.gr .

Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας
* Μία θέση  εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για της ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος Ε-836 «Λειτουργία και ανάπτυξη εργαστηρίου ερευνητικού αντιδραστήρα» με τα εξής προσόντα: Φυσικός με μεταπτυχιακό τίτλο στην Ακτινοφυσική ή Ιατρική Φυσική ή Υγειοφυσική για την Ακτινοπροστασία του Ερευνητικού Πηρυνικού Αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Α. Παναγιώτου στο τηλ: 210 6503757, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ινστιτούτο Βιολογίας
*
Μιά θεση πτυχιούχου ΑΕΙ ή κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που ενδιαφέρεται να διεξάγει έρευνα με στόχο την εκπόνηση διατριβής μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια του έργου Ε-1413 με τίτλο «Funcional genomics of inborn errors and therapeutic interventions in high density lipoprotein metabolism –HDLomics».
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα επιδιωχθεί η μελέτη της λειτουργίας των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL)  σε διάφορες καταστάσεις που διαταράσουν το μεταβολισμό των HDL και τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου σε ανθρώπους και σε μοντέλα πειραματοζώων.
Γνώση τεχνικών καλλιέργειας κυτταρικών σειρών, ραδιενεργού επισήμανσης καλλιεργειών, προσδιορισμού ενζυμικής δραστικότητας και απομόνωσης, καθαρισμού και ταυτοποίησης λιπιδίων θα συνεκτιμηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν α) αντίγραφα τίτλου σπουδών τους με αναλυτικές βαθμολογίες, β) βιογραφικό σημείωμα και γ) ονόματα/ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο ατόμων από τα οποία θα μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν με την Δρα Αγγελική Χρόνη   στο τηλ : 210 6503626, (
achroni@bio.demokritos.gr) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
*
Μία θέση τεχνικού στα πλαίσια υλοποίησης των έργων Ε-1143 και Ε-87, πτυχιούχου Ανώτατης σχολής ή αποφοίτου ΤΕΙ με εμπειρία σε χαμηλές θερμοκρασίες και στην λειτουργία και συντήρηση υγροποιητή ηλίου, ο οποίος θα αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση του υγροποιητή ηλίου του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών καθώς και την εγκατάσταση νέου υγροποιητή.Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και η ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις μηχανικού – εφαρμοστού και εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν με τον Δρ. Β.Πετρουλέα   στο τηλ : 210 6503344, 2106503312, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.(Ηλ. Ταχ.
vpetr@ims.demokritos.gr).

Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» εως 5 Νοεμβρίου 2007. Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες με τους αρμόδιους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.
Η πρόσκληση καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στη διεύθυνση 
www.demokritos.gr.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved