ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Ειδικός πληροφορικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (19/11/07)
 

Αθήνα 19.11.2007, 15:33
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένης διάρκειας υπεύθυνο (τεχνικά και διοικητικά) για τη στελέχωση του Υπολογιστικού Κέντρου - Κέντρου ∆ιαχείρισης ∆ικτύου του Πανεπιστημίου, με αρμοδιότητες που αφορούν στο σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη τεχνολογιών πληροφορικής και δικτύων.

Ειδικότερα, η απασχόληση θα αφορά σε θέματα υποστήριξης και συντήρησης: 
-  Networking: δικτυακών εφαρμογών (WWW, e-mail, DNS, LDAP/AD, RADIUS, network monitoring, κλπ.) και δικτυακής / τηλεπικοινωνιακής υποδομής (καλωδιακή υποδομή, routers, switches, wireless access-points, τηλεφωνία IP). 
- Computing: εξοπλισμού πληροφορικής (υπολογιστές και περιφερειακά), των εργαστηρίων πληροφορικής, της εγκατάστασης / υποστήριξης λειτουργικών συστημάτων, γραφείου υποστήριξης χρηστών (helpdesk), κλπ. 
- Επιθυμητή είναι και η δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού (διοικητικών υπηρεσιών, επιστημονικού λογισμικού, εκπαιδευτικού λογισμικού, κλπ.).

Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου ή/και διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα σπουδών σχετικών με Πληροφορική, ∆ίκτυα, Τηλεπικοινωνίες, Επιστήμη Υπολογιστών και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον πέντε ετών, στο αντικείμενο διοίκησης και διαχείρισης αντίστοιχων έργων πληροφορικής και δικτύων.
Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
􀂾 Έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε παρακάτω στα συνημμένα) για τη συγκεκριμένη θέση.
􀂾 Αντίγραφο πτυχίου ή/και διπλώματος Τμήματος ή Σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης καθώς και αντίγραφο λοιπών τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών.
􀂾 Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος (βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία).
􀂾 Αντίγραφο πτυχίου επάρκειας για την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
􀂾 Αντίγραφα αποδεικτικών γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών.
􀂾 Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και η επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και τυχόν προηγούμενη απασχόληση, σε αντίστοιχη θέση, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι για την περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 30/11/ 2007 και πρέπει να κατατεθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ∆Ι.ΠΑ.Ε, 10ο χλμ Θεσ/νίκης – Μουδανιών – ΤΘ ∆5023 – 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη. Για την περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο θα λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία κατάθεσης της υποψηφιότητας η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και στον ιστοχώρο του ∆Ι.ΠΑ.Ε. (www.ihu.edu.gr ). Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Θ. Γκριμπίζη (τηλ. 2310 474563, fax 2310 474 569, e-mail t.gkrimpizi@ihu.edu.gr ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.), η θεση εντάσσεται στην υλοποίηση του έργου «Οργάνωση και Λειτουργία ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», Υποέργο 1: «Οργάνωση και Λειτουργία του ∆Ι.ΠΑ.Ε.», που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) 2000-2006, ¶ξονας προτεραιότητας: Προώθηση και Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης στα πλαίσια της ∆ια Βίου Μάθησης, Μέτρο 2.2: Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - ∆ιεύρυνση ανώτατης εκπαίδευσης, με επιστημονικά υπεύθυνο του έργου τον κ. Χριστόφορο Κουτίτα, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε. και χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 20% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων του Υπ.Ε.Π.Θ.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το έντυπο της αίτησης.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η αίτηση (αρχείο pdf 187 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved