ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του ΕΚΕΤΑ (24/12/07)


Αθήνα 21.12.2007, 07:34
Την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής προκηρύσσει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
- Να είναι επιστήμονες με προσόντα ερευνητή A’ βαθμίδας, δηλαδή να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσουν την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλουν στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων να έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή τους σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητας τους, να έχουν συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχουν πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Επίσης, να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του Ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα και να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα του διορισμού τους το 63ο έτος της ηλικίας τους. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του ν.1771/88. Προκειμένου για πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή κριτών.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου διορίζεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης με πενταετή θητεία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 3054/02.  Με το διορισμό του θεωρείται ότι κατέχει προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄για όλες τις συνέπειες υπό την αίρεση του άρθρου 32 του ν. 3419/05. Η θητεία του Διευθυντή του Ινστιτούτου μπορεί να ανανεωθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης για μία ακόμη πενταετία με τις προϋποθέσεις του άρθρου II παρ. 5 του ν. 1514/85.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση.  Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητής καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή αν είναι μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ, να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα, με την επιφύλαξη των διατάξεων ων του ν. 2530/97 (ΦΕΚ: A 218).

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μεχρι 22 Φεβρουαρίου 2008 να υποβάλλουν αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δώδεκα αντίτυπα καθώς και ένα αντίτυπο αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος, σε ηλεκτρονική μορφή.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
- Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
- Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας περί του τόπου και χρόνου απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος,
- Οι άρρενες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως (τύπου A). Το κώλυμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού,
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση ση της τελικής πράξεως διορισμού.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Μεσογείων ων 14-18, Τ.Θ.: 14631, 11510, Αθήνα, τηλ.: 210-7458230, αρμόδια: E. Λοβέρδου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved