ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής (24/1/08)


Αθήνα 24.1.2008, 18:32
Ωρομίσθιους εκπαιδευτές για το εαρινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2007-2008, που αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου 2008, θα προλάβει το Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, εφόσον κατέχουν:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολών ή τμημάτων τριτ/θμιας εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
2. Πτυχίο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής ή ισότιμο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και
3. Οι εμπειροτεχνίτες και επαγγελματίες.

Κατά την επιλογή συνεκτιμούνται:
α) Η εργασιακή εμπειρία,
β) Η διδακτική εμπειρία,
γ) Η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που επιθυμούν να διδάξουν,
δ) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,
ε) Οι αποδεδειγμένα άνεργοι,
στ) Τυχόν λοιπά προσόντα που δεν αναφέρονται παραπάνω.

Όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για πρόσληψη πρέπει να υποβάλουν στη γραμματεία του ΙΕΚ από 28 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2008 και ώρες 8:30 - 13:30, σχετική έντυπη αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ΙΕΚ,  Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, τηλ.: 210-4857652, http://www.sivitanidios.edu.gr/index.asp?a_id=85.

Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώριση  σοτιμίας από τα οικεία όργανα.Τα  δικαιολογητικά  πρέπει να είναι θεωρημένα από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα για τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας απαιτείται θεώρηση του γνήσιου του αντιγράφου. Για τους επαγγελματίες απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλεγούν θα υπογράψουν σχετική  σύμβαση στην οποία θα ορίζονται  εκτός των άλλων οι ώρες απασχόλησης και αποζημίωσής τους, καθώς και υποχρεώσεις αυτών έναντι της Διοίκησης του ΙΕΚ. 

Τα μαθήματα
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών) των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ, ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΣΧΕΔΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ, Η/Υ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ 2, ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΕΞ. ΜΑΚΕΤΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΕΞ. ΕΙΚΟΝΑΣ.
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι,ΙΙ, ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι,ΙΙ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι,ΙΙ, ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Ι,ΙΙ, ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΧΡΗΣΗ Η/Υ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΔΟΜΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ, Μ.Ε.Κ. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ), ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ. & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι, ΔΙΚΤΥΑ Ι.
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ, ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.  

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ.   

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΙΙΙ: ΤΥΠΟΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜARKETING (Marketing Planning), ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΤΟ MARKETING, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΟΥ MARKETING – ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ MARKETING, ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING, MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, CASE STUDIES I & II, AΓΓΛΙΚΑ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΣΧΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) ενδοκρινολογία β) πλαστική χειρουργική, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ – SPA: α) Μου-σικοθεραπεία β) Χρωματοθεραπεία γ) Θαλασσοθεραπεία, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, TATOO ΜΕ ΧΕΝΑ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι,ΙΙ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛ. ΧΩΡΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι,ΙΙ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι,ΙΙ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι,ΙΙ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Ι,ΙΙ, ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η/Υ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – MARKETING, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ- Μ/Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ / ΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ), ΦΟΡΜΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ / PLOTTING, ΣΧ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ / ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ (SCRIPT), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ LISP, κλπ βοηθήματα.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ.  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved