ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Δύο γενικοί διευθυντές στη ΔΕΗ (30/1/08)


Αθήνα 30.1.2008, 22:43
Η ΔΕΗ ΑΕ προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας και τη θέση του Γενικού Διευθυντή Επιτελικών Υπηρεσιών.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα διεκπεραιωθεί από ιδιωτική εταιρεία και η τελική επιλογή θα γίνει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ.

Ο Γενικός Διευθυντής
Η Γενική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας έχει ως στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας και της επικοινωνίας της ΔΕΗ ΑΕ στη στρατηγικής σημασίας αυτή περιοχή, στην οποία απασχολούνται περίπου 8.000 εργαζόμενοι όλων των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης –ορυχεία, παραγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία– και διενεργούνται έργα και προμήθειες υψηλού οικονομικού αντικειμένου. Η σύσταση αυτής της Γενικής Διεύθυνσης που έγινε πρόσφατα, υπογραμμίζει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της ΔΕΗ για την περιοχή και την ανάπτυξή της με όρους σταθερής βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, τη βούλησή της για τη συστηματική μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Η Γενική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας είναι μια από τις τέσσερις Επιτελικές Γενικές Διευθύνσεις της Επιχείρησης και αναφέρεται στον οικείο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο χώρος ευθύνης της είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και λειτουργεί με σχέση «matrix» με τις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις. Αποστολή θέσης: Η αποδοτική λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας συνδυαστικά για όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της, μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης σχέσεων εντός και εκτός της Επιχείρησης και σε συνεργασία αφενός με τις κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΗ και αφετέρου με τις τοπικές κοινωνίες και Μονάδες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αμοιβαίο όφελος για τα εμπλεκόμενα μέρη και να διασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος.

Βασικές αρμοδιότητες του Διευθυντή θα είναι:
• Η εκπροσώπηση της εταιρείας στις τοπικές αρχές και φορείς, με στόχο την αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία.
• Η μέριμνα και ο συντονισμός των Μονάδων της περιοχής για την προώθηση ενιαίας κουλτούρας στο ανθρώπινο δυναμικό.
• Η συνεργασία με κάθε είδους αρμόδιους φορείς που επεξεργάζονται και καταρτίζουν προγράμματα ανάπτυξης της περιοχής, συμβάλλοντας στην κατάρτισή τους και προσδιορίζοντας το ρόλο και τη σχετική συνεισφορά της ΔΕΗ στην υλοποίησή τους.
• Η συστηματική αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που εγείρονται τοπικά, με στόχο την άμεση παροχή έγκυρων και αποτελεσματικών λύσεων που να καλύπτουν συνολικά τη ΔΕΗ, να συνάδουν με τους επιχειρηματικούς της στόχους και να ικανοποιούν τα εμπλεκόμενα μέρη.
• Η συστηματική ανάπτυξη της επικοινωνίας της Επιχείρησης με την τοπική κοινωνία και ο συντονισμός των Μονάδων για την αντιμετώπιση κρίσεων.
• Η συντονισμένη προώθηση και επικοινωνία της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας.

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι:
• Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού τομέα
• Ηγεσία και καθοδήγηση
• Αναλυτική & συνθετική σκέψη
• Μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών (επιθυμητό)
• Επικοινωνιακές δεξιότητες & πειθώ
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ομαδικότητα & συνεργασία
• Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ανώτερες θέσεις διοίκησης
• Πρωτοβουλία & διορατικότητα
• Διαχείριση κρίσεων
• Εμπειρία σε διαχείριση σχέσεων με αρχές, δημόσιους οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς
• Γνώση/εμπειρία από λειτουργία μεγάλων και σύνθετων παραγωγικών μονάδων, διοίκηση έργου και εργασιακές σχέσεις

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφιοτήτων θα διεκπεραιωθεί από την εταιρεία Egon Zehnder International S.A. και η τελική επιλογή θα γίνει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2008 στην εξής διεύθυνση: Egon Zehnder International S.A., Παραδείσου 2, 151 25 Μαρούσι, Τηλ. 210 6833333, Fax. 210 6834014, E-mail eziathens@ezi.net.

Διευθυντής Επιτελικών Υπηρεσιών
Η Γενική Διεύθυνση Επιτελικών Υπηρεσιών είναι μια από τις τέσσερις Επιτελικές Γενικές Διευθύνσεις της Επιχείρησης, αναφέρεται στον οικείο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις: Στρατηγικής και Προγραμματισμού, Επικοινωνίας και Υπηρεσιών Στέγασης.

Αποστολή της είναι ο σχεδιασμός της στρατηγικής της Επιχείρησης σε αναφορά με το ανταγωνιστικό περιβάλλον της ενέργειας, η αναζήτηση και αξιοποίηση νέων ευκαιριών επέκτασης και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης σύμφωνα με τους στρατηγικούς της άξονες και προτεραιότητες, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της ΔΕΗ σε όλους τους τομείς λειτουργίας της, η στρατηγική και ο προγραμματισμός της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων, καθώς επίσης και η διαχείριση και αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας της.

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι:
• Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού τομέα
• Ηγεσία και καθοδήγηση
• Αναλυτική & συνθετική σκέψη
• Μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών (επιθυμητό)
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ομαδικότητα & συνεργασία
• Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ανώτερες θέσεις διοίκησης
• Διορατικότητα & επιχειρηματικότητα
• Στρατηγική σκέψη & προγραμματισμός
• Γνώση/εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και γενικότερα των τομέων που δραστηριοποιούνται σήμερα οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα διεκπεραιωθεί από την εταιρεία Stanton Chase International και η τελική επιλογή θα γίνει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2008 στην εξής διεύθυνση: Stanton Chase International, Μυκάλης 12, 15124 Μαρούσι, Τηλ: 210-6129429, φαξ: 210-6123554, E-mail: athens@stantonchase.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved