ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εκπαιδευτές από το Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ σε 13 πόλεις (14/2/08)
 


Αθήνα 14.2.2008, 13:48
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, υλοποιώντας την πολιτική της ΑΔΕΔΥ για την ανάδειξη της διαρκούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, της δια βίου µάθησης των εργαζόµενων στο Δηµόσιο, ως κεντρικών µέσων για την πρόσβασή τους στα νέα απαιτητικά περιβάλλοντα, στην κοινωνία της γνώσης, σχεδίασε το έργο: "Βελτίωση διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων εργαζόµενων στο δηµόσιο τοµέα¨.

Το έργο περιλαµβάνει στοχευµένα επιµορφωτικά προγράµµατα σε θεµατικές ενότητες που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της δηµόσιας διοίκησης και στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων, αποσκοπούν δε στην ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, στην αναβάθµιση του ρόλου και της θέσης τους στην υπηρεσιακή και κοινωνική τους ζωή.

Ειδικότερα, τα προγράµµατα θα υλοποιηθούν από το Μάρτιο του 2008 και θα έχουν διάρκεια από 75 έως 120 ώρες σε θεµατικά αντικείµενα και σε πόλεις – έδρες νοµών όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

1. Τεχνικές αντιµετώπισης κρίσεων - Διαχείριση άγχους (75 ώρες): Αθήνα 1, Λειβαδιά 1, Πάτρα 1, Καλαμάτα 1, Ηράκλειο 1, Πρέβεζα 1
2. Η επικοινωνία στην υπηρεσία των συναλλαγών µε τον πολίτη (75 ώρες): Αθήνα 2, Πύργος 1, Σπάρτη 1, Ρέθυμνο 1, Ιωάννινα 1
3. Διαχείριση νοσοκοµειακών αποβλήτων (120 ώρες): Αθήνα 1, Πάτρα 1, Ηράκλειο 1
4. Εισαγωγή στις εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων -Επίπεδο 1 (75 ώρες): Αθήνα 1, Χαλκίδα 1, Τρίπολη 1, Χανιά 1, Άρτα 1

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται θέσεις εκπαιδευτών - εκπαιδευτριών πολλαπλών ειδικοτήτων, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών επιµόρφωσης στα προγράµµατα όλης της χώρας. Οι Γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθούν τα προγράµµατα ανά θεµατικό αντικείµενο παρουσιάζονται στο Πίνακα.

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα υλοποιούνται: από Δευτέρα έως και Πέµπτη από 12:30 έως 16:00 για τα προγράµµατα 1, 2 και 3 και από 17:00 έως 20:30 για το Π4.
Τα επιστηµονικά αντικείµενα που θα διδαχθούν, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα.
Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης (Μοριοδότηση), µε την υπ. αρθ 6 απόφαση της 23ης /16-1-2008 συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Κοινωνικού Πολύκεντρου, ορίζονται τα παρακάτω:

Α. Κριτήρια Μοριοδότησης για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικού µέρους
Α Σπουδές - Επιµόρφωση : 40
Α1 Τίτλοι Σπουδών 30
Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ (συνάφεια ), που αποδεικνύεται από το βασικό Ακαδηµαϊκό τίτλο ή από την αναλυτική κατάσταση των µαθηµάτων του Ακαδηµαϊκού προγράµµατος 4
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιµο Ελληνικού ΑΕΙ) σε αντίστοιχο αντικείµενο 10
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιµο Ελληνικού ΑΕΙ) σε άλλο αντικείµενο 3
Διδακτορικό σε αντίστοιχο αντικείµενο 10
Διδακτορικό σε άλλο αντικείµενο 3
Δεύτερο Πτυχίο 2
Δεύτερο Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 3
Α2 Συµµετοχή σε Επιστηµονικά Συνέδρια (0,2 ανά συνέδριο µε µέγιστο αριθµό µορίων 2) 2
Α3 1δ. Ξένες Γλώσσες (Με Πιστοποίηση) 4
1η Γλώσσα Επιπέδου Lower (Β2) 1
1η Γλώσσα Επιπέδου Proficiency (C2) 2
2η Γλώσσα Επιπέδου Lower (Β2) 1
2η Γλώσσα Επιπέδου Proficiency (C2) 2
Α4 Νέες Τεχνολογίες 4
Με πιστοποίηση E.C.D.L 4
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα µε Πιστοποίηση 4
Β. Διδακτική και Επαγγελµατική Εµπειρία 45
Β1 #ιδακτική Εµπειρία 35
Στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ΑΕΙ -ΤΕΙ 10
Τυπική Εκπαίδευση 5
Δοµές διά βίου Εκπαίδευσης 9
Δοµές διά βίου Κατάρτισης 8
Άλλες δοµές Εκπαίδευσης 3
Β2 Επαγγελµατική Εµπειρία 10
Σχετική µε Διά βίου Εκπαίδευση 7
Άλλο 3

Γ. Συγγραφικό Έργο – Δηµοσιεύσεις - Εισηγήσεις 15 3 σε Συνέδρια, Σεµινάρια
Συγγραφή βιβλίων 7
Δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων 5
Εισηγήσεις σε Επιστηµονικά Συνέδρια 3
Σύνολο 100

Β. Κριτήρια Μοριοδότησης για τους Εκπαιδευτές Πρακτικού µέρους
Α Σπουδές - Επιµόρφωση : 40
Α1 Τίτλοι Σπουδών 30
Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ (συνάφεια )* 4
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιµο Ελληνικού ΑΕΙ) σε αντίστοιχο αντικείµενο 10
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιµο Ελληνικού ΑΕΙ) σε άλλο αντικείµενο 3
Διδακτορικό σε αντίστοιχο αντικείµενο 10
Διδακτορικό σε άλλο αντικείµενο 3
Δεύτερο Πτυχίο 2
Δεύτερο Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 3
Α2 Συµµετοχή σε Επιστηµονικά Συνέδρια (0,2 ανά συνέδριο µε µέγιστο αριθµό µορίων 2) 2
Α3 1δ. Ξένες Γλώσσες (Με Πιστοποίηση) 4
1η Γλώσσα Επιπέδου Lower (Β2) 1
1η Γλώσσα Επιπέδου Proficiency (C2) 2
2η Γλώσσα Επιπέδου Lower (Β2) 1
2η Γλώσσα Επιπέδου Proficiency (C2) 2
Α4 Νέες Τεχνολογίες 4
Με πιστοποίηση E.C.D.L 4
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα µε Πιστοποίηση 4
Β. Διδακτική και Επαγγελµατική Εµπειρία 50
Β1 Διδακτική Εµπειρία 30
Στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ΑΕΙ -ΤΕΙ 10
Τυπική Εκπαίδευση 5
Δοµές διά βίου Εκπαίδευσης 6
Δοµές διά βίου Κατάρτισης 6
Άλλες δοµές Εκπαίδευσης 3
Β2 Επαγγελµατική Εµπειρία 20
Σχετική µε Διά βίου Εκπαίδευση 13
Άλλο 7

Γ. Συγγραφικό Έργο – Δηµοσιεύσεις - Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Σεµινάρια 10
Συγγραφή βιβλίων 5
Δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων 3
Εισηγήσεις σε Επιστηµονικά Συνέδρια 2
Σύνολο 100
* που αποδεικνύεται από το βασικό Ακαδηµαϊκό τίτλο ή από την αναλυτική
κατάσταση των µαθηµάτων του Ακαδηµαϊκού προγράµµατος.

Η ωριαία αντιµισθία των εκπαιδευτών, µε βάση την υπ’ αριθµ. 5 απόφαση της 24ης /29-1-2008 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Κοινωνικού Πολύκεντρου, ανά κατηγορία ορίζεται ως εξής:
- Καθηγητές, Αναπληρωτές, Επίκουροι, Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρµογών ΑΕΙ - ΤΕΙ: 65 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης.
- Στελέχη οργανισµών/επιχειρήσεων (Πρόεδροι, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύµβουλοι): 65 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης.
- Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε PhD σχετικών ειδικοτήτων µε τα αναφερόµενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείµενα: 65 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης.
- Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε MSc σχετικών ειδικοτήτων µε τα αναφερόµενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείµενα: 45 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης.
- Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σχετικών ειδικοτήτων µε τα αναφερόµενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείµενα: 30 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης.
- Απόφοιτοι δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης µε εκπαιδευτική ή επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε το αντικείµενο διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών: 25 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης.

Επί του ποσού της ωριαίας αµοιβής, που δικαιούνται οι εκπαιδευτές, θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Δεν αιτιολογούνται από το πρόγραµµα δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των εκπαιδευτών.

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να προµηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας από:
• την ιστοσελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου www. kpolykentro.gr (θα την βρείτε παρακάτω στο συνημμένο αρχείο)
• τα γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου, Διοσκούρων 4 και Πολυγνώτου, 105 55 Αθήνα.
Με την αίτηση υποψηφιότητας οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα ενώ οι τίτλοι σπουδών και οι βεβαιώσεις επαγγελµατικής και διδακτικής εµπειρίας υποβάλλονται στο φορέα µετά την διαδικασία επιλογής.

Οι πρωτότυπες αιτήσεις των υποψηφίων και τα αντίστοιχα βιογραφικά υποβάλλονται στο Κοινωνικό Πολύκεντρο ιδιοχείρως ή ταχυδροµικά (Διοσκούρων 4 και Πολυγνώτου, 105 55 Αθήνα) από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 4η Μαρτίου 2008 ηµέρα Τρίτη. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία ουδεµία αίτηση γίνεται αποδεκτή. Πληροφορίες από 10:00 έως 16:00 καθηµερινά στο τηλέφωνο 210-3310080-1 (κ. Κυριάκο Τουρκοµένη). Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται µε FAX ή µε e-mail καθώς και αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από βιογραφικό σηµείωµα ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιµοποιήσει την προβλεπόµενη έντυπη αίτηση.

Τα αποτελέσµατα των επιλογών δηµοσιοποιούνται µε καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου (www. kpolykentro.gr). Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Κοινωνικό Πολύκεντρο µέσα στην ανατρεπτική προθεσµία των τριών ηµερών, αρχοµένης από την επόµενη της ανάρτησης των αποτελεσµάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του φορέα. Εάν η τελευταία µέρα της ανωτέρω τριήµερης προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ηµέρα αργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσµία παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσµίας αυτής ουδεµία ένσταση γίνεται δεκτή.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το έντυπο της αίτησης.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η αίτηση (αρχείο pdf 373 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved