ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Νέο Stage για 1.500 στο ΙΚΑ (23/4/08)


Αθήνα 23.4.2008, 20:39
Την κατάρτιση ενός ακόμη προγράμματος "απόκτησης εργασιακής εμπειρίας" (Stage) για 1.500 ανέργους ηλικίας από 22 έως 40 ετών σε υπηρεσίες του ΙΚΑ - ET AM ανά την Ελλάδα, αποφάσισε το υπουργείο Απασχόλησης. Τις προσλήψεις θα κάνει η κεντρική διοίκηση ΟΑΕΔ, όπως πάντα με αδιαφανείς διαδικασίες και λαμβάνοντας υπόψη τα ραβασάκια υπουργών, βουλευτών και άλλων... παρατρεχάμενων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι "καταρτιζόμενοι" που θα προσληφθούν θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 18 μήνες, εκ των οποίων ένας μήνας θα αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον, και δεκαεπτά μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο ΟΑΕΔ, ενώ δικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε όλη την Ελλάδα.

Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων για τις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση του ΙΚΑ. Στην πρόταση αυτή είναι δυνατόν να υποδειχθούν για εκ νέου υπαγωγή στο πρόγραμμα αυτό όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προηγούμενο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Η ανακατανομή των θέσεων και των ειδυχοτήτων θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Επωφελούμενοι του προγράμματος, θα είναι 1.500 άνεργοι,
• 650 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής
• 850 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου ή ισοτίμων τίτλων σπουδών ημεδαπής η αλλοδαπής. Ηλικίας από 22 έως 40 ετών.
Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει:
• Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
• Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
• Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών−Πληροφόρησης (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
• Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών, σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ − ET AM, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες.
• Ποσοστό τουλάχιστον 67% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας από:
- άνεργους μέχρι 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ έως 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες),
-  ανέργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ έως 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες).
• Ποσοστό έως 33% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας από:
- άνεργους έως 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες
- άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 12 μήνες.

Πριν την έναρξη του ασκούμενου στο πρόγραμμα θα υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΕΔ, του δικαιούχου φορέα υλοποίησης και του ασκούμενου. Το Συμφωνητυχό Συνεργασίας θα περιλαμβάνει:
• Νομικό πλαίσιο,
• Πλήρη στοιχεία του ασκούμενου,
• Ακριβή διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας,
• Θέση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που θα καλύψει ο ασκούμενος.
• Όρους του προγράμματος,
• Δυνατότητα διακοπής του.

Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλλει:
• Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι
πέραν του διμήνου).
Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκούμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

Αν ο/η ασκούμενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από το φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε (5) πρώτων μηνών του προγράμματος, τότε αντικαθίσταται. Ο αντικαταστάτης του ασκούμενου που αποχώρησε θα τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον υπόλοιπο χρόνο.

Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια του προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό ή με τα συνημμένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία από την υπηρεσία ή από τον ασκούμενο.

Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως σαράντα εργάσιμες ημέρες, με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος. Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις επτά ώρες ημερησίως, τις πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγματοποιείται σε βραδινές ώρες (πλέον της 22ας). Σε περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η ζητήσει άδεια παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης κ.λπ.), πέραν των προβλεπόμενων ημερομηνιών, θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που ανήκει ο/η άνεργος/η, η οποία θα εξετασθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί με από− φαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ επιβαρύνεται ανά ασκούμενο για κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα:
− 30 € ανά ημέρα για τους Πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών
− 25 € ανά ημέρα για τους διπλωματούχους ΙΕΚ, αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών.
Στο σύνολο της επιβάρυνσης ανά ασκούμενο συμπεριλαμβάνεται η ημερήσια αποζημίωση συν την ασφαλιστική εισφορά (ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2458/1997 Φ.Ε.Κ. 15/Α/97 και του άρθρου 18 του ν. 2874/2000). Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved