ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας (9/5/08)


Αθήνα 9.5.2008, 22:59
Την πλήρωση με επιλογή μιας κενής οργανικής θέσης Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ), Βαθμίδας Δ΄ στη Διεύθυνση Εδαφοδυναμικής του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), προκηρύσσει το Ινστιτούτο.

Η θέση είναι στο γνωστικό αντικείμενο: «Εδαφοδυναμική με έμφαση στην επίδραση της σεισμικής κίνησης στις θεμελιώσεις τεχνικών έργων, στην αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής, καθώς και στην Αντισεισμική Μελέτη Γεωτεχνικών Έργων».

Τα γενικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι:
- Πτυχίο Πολιτικού Μηχ/κού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η θέση.
- Τα ειδικά τυπικά προσόντα για την πλήρωση της παραπάνω θέσης ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001) και είναι τα εξής (όπως ο νόμος αναφέρει):
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή στη βαθμίδα Δ΄ (Δόκιμου Ερευνητή) είναι τα ακόλουθα:
Για την βαθμίδα Δ΄ (Δόκιμου Ερευνητή) απαιτούνται γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από προσκομιζόμενα στοιχεία.
Σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ισχύουν τα της παραγρ. 7 του άρθρου 11 του π.δ. 77/1989 η οποία παραμένει σε ισχύ.
Επίσης ο ν. 2919/2001 παρ. 12 του άρθρου 1 αναφέρει ότι: «Οι ερευνητές είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο».
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις διορισμού όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του π.δ. 77/1989 του ΙΤΣΑΚ πλην της παραγρ. 3 του υπόψη άρθρου η οποία αντικαταστάθηκε με την προαναφερθείσα διάταξη της παραγρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001.

Η διαδικασία υλοποίησης της πλήρωσης των θέσεων αυτών θα γίνει με επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8, 9α, 10 και 11 του ίδιου άρθρου 11 του π.δ. 77/1989. Οι Δόκιμοι Ερευνητές διορίζονται αρχικά με τριετή θητεία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο Αθήνας και Θεσσαλονίκης, την αίτηση υποψηφιότητάς τους.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Ακριβές Αντίγραφο Πτυχίου, Ακριβές Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος και λοιπούς τίτλους σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (καταργήθηκε το ΔΙΚΑΤΣΑ με τις διατάξεις του ν. 3328/2005, ΦΕΚ 80/Α).
2. Από τρία αντίτυπα όλων των επιστημονικών τους εργασιών.
3. Υπόμνημα σε 30 αντίτυπα που να περιέχει τα των σπουδών και την δράση τους καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών εργασιών τους.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας περί του τρόπου και χρόνου απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου Τύπου Α΄.
6. Πλήρες αντίγραφο (Τύπου Α΄) του Ποινικού Μητρώου και
7. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας της Α΄ Υγειονομικής Επιτροπής

Τα πιστοποιητικά υπ’ αριθμ. 4, 5 και 6, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ102/Α). Το πιστοποιητικό υπ’ αριθμ. 7 της προκήρυξης που προσκομίζεται, τροποποιείται σύμφωνα με το αριθμ. 3 του ν. 2839/2000 και αντικαθίσταται από το «Υγείας και φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων».

Για τη δαπάνη που προκαλείται έχει προβλεφθεί πίστωση στους ΚΑΕ μισθοδοσίας (0211, 0221, 0224, 0255β, 0276, 0551, 0552) του τακτικού προϋπολογισμού του ΙΤΣΑΚ για το έτος 2008 και πρόκειται να υπολογισθεί και για τα επόμενα έτη.

Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο Αθηνών και Θεσσαλονίκης με προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τριάντα ημερών από την ήμερα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved