ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
106 θέσεις του π.δ. 407 στη Σχολή Ευελπίδων (2/7/08)


Αθήνα 2.7.2008,21:45
Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις του π.δ. 407/80 στην μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για δε τους αποφοίτους ΣΕΘΑ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή.

Οι θέσεις ανά γνωστικό αντικείμενο και εξάμηνο είναι:
α. Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών
1. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Ιστορία», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
2. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλολογία», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
3. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανικά», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
4. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλικά», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
5. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση και, με γνωστικό αντικείμενο «Ηγεσία Ι - ΙΙ», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
6. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία με έμφαση στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
7. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση (απόφοιτο ΣΕΘΑ) , με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική Ιστορία –Ανάλυση Μαχών», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
8. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση (απόφοιτο ΣΕΘΑ) , με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική Ιστορία –Ανάλυση Μαχών», για το εαρινό εξάμηνο.
9. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση (απόφοιτο ΣΕΘΑ) , με γνωστικό αντικείμενο «Πολεμική Τέχνη & Εφαρμογές», για το χειμερινό εξάμηνο.
10. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία», για το χειμερινό εξάμηνο.
11. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση και, με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Μέριμνα», για το εαρινό εξάμηνο.
12. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση», για το εαρινό εξάμηνο.
13. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία», για το εαρινό εξάμηνο.
14. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία», για το χειμερινό εξάμηνο.
15. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο με έμφαση στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», για το εαρινό εξάμηνο.
16. Έξι θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική γλώσσα για προπαιδευόμενους», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.

β. Τομέας: Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών (Θέσεις & Εξάμηνο)
17. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη και Οργανική Χημική Τεχνολογία – Θεωρία», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
18. Τρεις θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη και Οργανική Χημική Τεχνολογία – Εργαστήρια», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
19. Τρεις θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Φυσική – Εργαστήρια», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
20. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φυσική (Ατομική-Πυρηνική Φυσική) – Θεωρία», για το εαρινό εξάμηνο.
21. Τέσσερις θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φυσική (Ατομική-Πυρηνική Φυσική) – Εργαστήρια», για το εαρινό εξάμηνο.
22. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακή Τεχνολογία – Θεωρία», για το χειμερινό εξάμηνο.
23. Τέσσερις θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακή Τεχνολογία – Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας», για το χειμερινό εξάμηνο.
24. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική των Laser & Εφαρμογές», για το χειμερινό εξάμηνο.
25. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική για προπαιδευόμενους», για το εαρινό εξάμηνο.

γ. Τομέας: Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού
26. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με μερική απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική με έμφαση στην Ασφάλεια και Υγιεινή», για το χειμερινό εξάμηνο.
27. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
28. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία, Τανυστική Ανάλυση & Στατιστική», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
29. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Βλητική – Στρατιωτικές Εφαρμογές», για το χειμερινό εξάμηνο.
30. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική – Θεωρία», για το χειμερινό εξάμηνο.
31. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική – Εργαστήρια», για το χειμερινό εξάμηνο.
32. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά και Στρατιωτικές Τηλεπικοινωνίες – Θεωρία», για το χειμερινό εξάμηνο.
33. Τέσσερις θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά και Στρατιωτικές Τηλεπικοινωνίες – Εργαστήρια», για το χειμερινό εξάμηνο.
34. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση (απόφοιτο ΣΕΘΑ), με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική Γεωγραφία - Ανάλυση Εδαφικών Διαμερισμάτων Ι - ΙΙ», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
35. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Στρατιωτικές Εφαρμογές», για το χειμερινό εξάμηνο.
36. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά για προπαιδευόμενους», για το εαρινό εξάμηνο.

δ. Τομέας: Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής
37. Επτά θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Φυσική Αγωγή», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
38. Τρεις θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Φυσική Αγωγή - Κολύμβηση», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
39. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Φυσική Αγωγή – Αυτοάμυνα», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
40. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
41. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Αθλητισμού – Καλαθόσφαιρα», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
42. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμογές Αθλητισμού – Πετόσφαιρα», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
43. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμογές Αθλητισμού – Αντισφαίριση», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
44. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμογές Αθλητισμού – Τεχνική Αναρρίχηση», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
45. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Αθλητισμού – Παγκράτιο», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.

ε. Μαθήματα επιλογής
ε1. Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών
46. Μία θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Θουκυδίδης – Ξενοφών», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
47. Μία θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Αγγλικά – Επικοινωνιακές Τεχνικές Δημόσιου Λόγου» (Public Speaking), για το εαρινό εξάμηνο.
48. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση με μεταπτυχιακό δίπλωμα, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά Β2», για το χειμερινό εξάμηνο.
49. Μία θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά Γ2 – Public Speaking», για το χειμερινό εξάμηνο.
50. Μία θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική», για το χειμερινό εξάμηνο.
51. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο με έμφαση στους Διεθνείς Στρατιωτικούς Οργανισμούς και στην Διεθνή Ασφάλεια», για το εαρινό εξάμηνο.
52. Δύο θέσεις Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Σύγχρονο Περιβάλλον – Ασύμμετρες Απειλές», για το εαρινό εξάμηνο.
53. Μία θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωστρατηγική Μέσης Ανατολής», για το εαρινό εξάμηνο.
54. Μία θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο Πολέμου», για το εαρινό εξάμηνο.
55. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», για το εαρινό εξάμηνο.
56. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με μερική απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία με έμφαση στη Διαχείριση Υλικού», για το εαρινό εξάμηνο

ε2. Τομέας: Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών
57. Μια θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Χημεία Τροφίμων», για το εαρινό εξάμηνο.

ε3. Τομέας: Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού
58. Μία θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Διακριτά Μαθηματικά και Θεωρία Παιγνίων», για το εαρινό εξάμηνο.
59. Μία θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Ανάλυση Στόχων και αναχαιτίσεων», για το εαρινό εξάμηνο.
60. Μία θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο
«Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών», για το εαρινό εξάμηνο.
61. Μία θέση Π.Δ. 407/80 με πλήρη απασχόληση, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Κρίσεων», για το εαρινό εξάμηνο.

Προσόντα
Για την επιλογή σε μισθολογική θέση Λέκτορα απαιτούνται:
α. Διετής, εκπαιδευτική πείρα σε Α.Σ.Ε.Ι. ή σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνδυασμός των παραπάνω.
β. Δύο πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εκτός από την διδακτορική διατριβή, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους, που να προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή, διαζευκτικά, μία τουλάχιστον δημοσίευση της ίδιας ποιότητας και είτε ετήσια, τουλάχιστον, αυτοδύναμη διδασκαλία σε Ελληνικό A.E.I., ή ομοταγές του εξωτερικού, συμπληρωμένη κατά το χρόνο της κρίσης, είτε ισόχρονο, τουλάχιστον και ισοδύναμο ερευνητικό έργο σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής..
γ. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και παρέχει προοπτικές για παραπέρα εξέλιξη του.
δ. Η διαπίστωση της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη του εισηγητή και του εκλεκτορικού σώματος.

Για την επιλογή σε μισθολογική θέση αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:
α. Τέσσερα έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την αποφοίτηση από τη ΣΕΘΑ, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τέσσερα έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.
β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τη διδακτορική διατριβή.
γ. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

Επισημαίνεται ότι:
α. Oι θέσεις υπ’ αριθμ. 3,4, 16, 25, 26, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 56, απαιτούν είτε διδακτορικό δίπλωμα, είτε εξαιρετική τεχνική εμπειρία, κατά το άρθρο 5 του ΠΔ 407/80
β. Οι υπόλοιπες θέσεις απαιτούν διδακτορικό δίπλωμα, πλήν των περιπτώσεων που απαιτείται πτυχίο ΣΕΘΑ.
γ. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή είναι το Συμβούλιο Επιλογής του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΕΠ)

Δικαιολογητικά
Ελάχιστα, απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Ακριβές βιογραφικό σημείωμα και πλήρες, αναλυτικό υπόμνημα του επιστημονικού έργου (απαιτείται και σε ηλεκτρονική μορφή), που υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
3. Ευδόκιμη διδακτική, ερευνητική προϋπηρεσία, αρμοδίως τεκμηριωμένη, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο του αντίστοιχου μαθήματος, σε ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ,
4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (σε επιστημονικά έντυπα με κριτές),
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο θα κατατεθεί εφόσον επιλεγεί ο υποψήφιος. Η καταφατική ή αρνητική δήλωση που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τα εξής:
α. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύψει, μερικώς ή ολικώς, τις θέσεις διδασκαλίας, που καθορίζονται, από το πρόγραμμα, για τα παραπάνω μαθήματα.
β. Η πραγματική διαθεσιμότητα χρόνου απασχόλησης, κατά το Πρόγραμμα Σπουδών συνιστά πρωταρχικό κριτήριο επιλογής και πρόσληψης.
γ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του επιλεγέντος για ανάληψη υπηρεσίας, λόγω κωλύματος ή και αποχώρησής του προ της λήξης της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής του ή, ακόμα, απόκλισης από τις αρχικά δηλωθείσες διαθέσιμες ώρες απασχόλησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της ΣΣΕ, η Σχολή διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα
αντικατάστασης του επιλεγέντος από τον επόμενο επιλαχόντα, με σχετική απόφαση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Κοσμήτορα).
δ. Όλες οι συμβάσεις λύονται αυτοδικαίως με την λήξη της σύμβασής τους, δυνάμενες να ανανεώνονται με σχετική απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 407/1980.
ε. Οι διδακτικές ώρες ανά διδάσκοντα, μπορούν να κατανέμονται, αναλόγως προς τις ανάγκες του προγράμματος της Σχολής.
στ. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές. Για την πρώτη περίπτωση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό τύπου Α του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου.
ζ. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α) οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Αιτήσεις
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι 22/07/2008, στην Γραμματεία της Προεδρίας Ακαδημαϊκών Θεμάτων και στην διεύθυνση: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Προεδρία Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: Στην Γραμματεία της Προεδρίας Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210-890-4217, email: gramdae@sse.gr και στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr.

Η ΣΣΕ θα ανακοινώσει πίνακα όσων έχουν επιλεγεί , μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού ΥΠΕΘΑ (Σόλωνος 34, Αθήνα) στην ιτοσελίδα της Σχολής www.sse.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved