ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
"Κατάρτιση" για 751 σε δύο stage ΟΑΕΔ (20/8/08)

Αθήνα 20.8.2008, 07:12  
Ο ΟΑΕΔ... ξαναχτυπά με δύο ακόμη... αόρατα προγράμματα stage, στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Εργατική Εστία αντίστοιχα, τα οποία μάλλον αφορούν σε μεγάλο βαθμό την επαναπρόσληψη όσων ήδη εργάζονται στους φορείς αυτούς μέσω παλαιότερων ομοειδών προγραμμάτων.

Η συσκότιση γύρω από τα προγράμματα αυτά -που χορηγούν πολύτιμες μονάδες για πρόσληψη σε τακτική θέση του δημόσιου τομέα μέσω ΑΣΕΠ-, καλά κρατεί και η διακίνηση του εν λόγω προσωπικού γίνεται, όπως πάντα, μέσω των κυβερνητικών γραφείων (υπουργών, βουλευτών και λοιπών... παρατρεχάμενων). Όσοι, λοιπόν, ενδιαφέρονται για ένταξη ας μην απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ αλλά στα πολιτικά γραφεία (ίσως σε κάποιες θέσεις της περιφέρειας που δεν βρίσκουν προσωπικό να κληθούν από τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι άνεργοι).

Σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις:
- Το πρώτο προγραμμα αφορά την τοποθέτηση 456 ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ή καταρτιζομένων αντίστοιχα στις Υπηρεσίες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανά την Ελλάδα, ηλικίας από 22 έως 40 ετών, για χρονική περίοδο 18 μηνών.

- Το δεύτερο αφορά την τοποθέτηση 295 ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ή καταρτιζομένων αντίστοιχα στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, ηλικίας από 22 έως 40 ετών, για χρονική περίοδο 18 μηνών.

* Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για τα δύο προγράμματα.

Stage Κοινωνικής Ασφάλισης
Η διάρκεια του προγράμματος stage στις Υπηρεσίες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανά την Ελλάδα ορίζεται στους 18 μήνες, εκ των οποίων 1 μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον, και 17 μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας .

Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι Υπηρεσίες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης σε όλη την Ελλάδα.

Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων για τις Υπηρεσίες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ νέου όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προηγούμενο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στις Υπηρεσίες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ανακατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα γίνει επίσης με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Επωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι 456 άνεργοι, ηλικίας από 22 έως 40 ετών, από τους οποίους:
• 2 στο Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
• 39 στον Οίκο Ναύτου
• 13 στο Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ)
• 18 στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ−ΔΕΗ)
• 83 στο Ταμείο Συντάξεων και αυτασφαλίσεως υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ)
• 82 στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε (ΤΑΠΟΤΕ)
• 220 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και
• 50 στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)

Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει:
- Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
- Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
- Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών − Πληροφόρησης (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
- Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών, σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις Υπηρεσίες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Από τις παραπάνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες.
• Ποσοστό τουλάχιστον 67% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας από:
* άνεργους μέχρι 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. έως 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες),
* ανέργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες).
• Ποσοστό έως 33% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας από:
* άνεργους έως 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες
* άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 12 μήνες.

Οι Υπηρεσίες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που θα τοποθετηθούν οι άνεργοι, υποχρεούνται να υποβάλουν (στην Τεχνική Γραμματεία Stage):
• Μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκούμενου (εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος.
• Έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκούμενου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής της, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά τη λήξη της Σύμβασης και όχι πέραν του διμήνου από λήξης της).
Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλει:
• Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι
πέραν του διμήνου).
Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκούμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

Αν ο ασκούμενος αποχωρήσει οικειοθελώς από το φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε πρώτων μηνών του προγράμματος, τότε αντικαθίσταται. Ο αντικαταστάτης του ασκούμενου που αποχώρησε θα τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον υπόλοιπο χρόνο. Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια του προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό ή με τα συνημμένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία από την υπηρεσία ή από τον ασκούμενο.

Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως 40 εργάσιμες ημέρες, με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος. Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις επτά ώρες ημερησίως, τις πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγματοποιείται σε βραδινές ώρες (πλέον της 22ας). Σε περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η ζητήσει άδεια παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης κ.λπ.), πέραν των προβλεπόμενων ημερομηνιών, θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην Τεχνική Γραμματεία Stage στην Κηφισιά, η οποία θα εξετασθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ επιβαρύνεται ανά ασκούμενο για κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα:
− 30 € ανά ημέρα για τους Πτυχιούχους ΑΕI, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών
− 25 € ανά ημέρα για τους διπλωματούχους Ι.Ε.Κ., αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών.
Στο σύνολο της επιβάρυνσης ανά ασκούμενο συμπεριλαμβάνεται η ημερήσια αποζημίωση συν την ασφαλιστική εισφορά (ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2458/97 Φ.Ε.Κ. 15/Α/97 και του άρθρου 18 του ν. 2874/2000). Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση.

Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος θα πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., σε τρία επίπεδα: Κεντρικό (Διοίκηση), Περιφερειακό, Τοπικό. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών του προγράμματος STAGE, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
• Την τήρηση των προβλεπομένων από την Υπουργική Απόφαση.
• Την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και τη διαπίστωση του εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
• Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την υποβολή κυρώσεων.
Οι ελεγχόμενοι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται:
• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τους ελεγκτές υπαλλήλους.
• Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση για τρία χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος.
Για την ομαλή πορεία του προγράμματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων του, ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις, ανά εξάμηνο θα παρακολουθούνται:
• Οι εγκριθείσες θέσεις
• Η κάλυψη των θέσεων
• Η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 5.423.616 ευρώ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.
• 1.807.872 ευρώ για το έτος 2008 και
• 3.615.744 ευρώ για το έτος 2009
Αναλυτικά:
* 21.384 ευρώ για το Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
* 403.920 ευρώ για τον Οίκο Ναύτου
* 138.996 ευρώ για το Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ)
* 199.980 ευρώ για τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ−ΔΕΗ)
* 887.436 ευρώ για το Ταμείο Συντάξεων και αυτασφαλίσεως υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ)
* 865.260 ευρώ για το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε (ΤΑΠΟΤΕ)
* 2.358.180 ευρώ για τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και
* 548.460 ευρώ για το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)
Για την ανωτέρω δαπάνη θα εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. από τον προϋπολογισμό των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2493 «Επιχορηγήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας».


Stage Εργατικής Εστίας
Το δεύτερο stage αφορά την τοποθέτηση 295 ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ή καταρτιζομένων αντίστοιχα στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, ηλικίας από 22 έως 40 ετών, για χρονική περίοδο 18 μηνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
- η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της ειδίκευσής τους, ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ., διπλωματούχων ΙΕΚ, αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 18 μήνες, εκ των οποίων 1 μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον, και 17 μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας σε όλη την Ελλάδα.

Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων για τις Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ., ύστερα από πρόταση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ νέου όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προηγούμενο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Η ανακατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Επωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι 295 άνεργοι, ηλικίας από 22 έως 40 ετών. Οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει:
- Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
- Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
- Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών - Πληροφόρησης (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
- Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών, σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες.
• Ποσοστό τουλάχιστον 67% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας από:
- άνεργους μέχρι 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ έως 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες),
- ανέργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες).
• Ποσοστό έως 33% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας από:
- άνεργους έως 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες
- άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 12 μήνες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved