ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
7 μόνιμες θέσεις σε Πανεπιστήμια (27/8/08)


Aθήνα 27.8.2008, 18:04
Συνολικά 7 πολλά υποσχόμενες θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) θα προκηρύξουν το προσεχές διάστημα τρία Πανεπιστήμια.

Ουσιαστικά πρόκειται για μόνιμες θέσεις, που πολλές φορές θέτουν τα θεμέλια για ακαδημαϊκή καριέρα, οι οποίες καλύπτονται από επιτροπές που συστήνονται στα Πανεπιστήμια (με ό,τι αυτό συνεπάγεται).

Οι σχετικές εγκρίσεις δημοσιεύονται στο τεύχος Γ' αρ. 778/21/8/2008 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ενώ σχετικές προσκλήσεις αναμένεται να δημοσιοποιοποιήσουν το προσεχές διάστημα μέσω του Τύπου τα αντίστοιχα ιδρύματα.

Οι θέσεις ανά πανεπιστήμιο είναι οι εξής:

Πανεπιστήμιο Αθηνών
* Μία θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, κλάδου II (ΕΕΔΙΠ II) στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Θα επιτελεί εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διε ξαγωγή πρακτικών ασκήσεων για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατά τη διαχείριση των αντικειμένων του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογία, με ειδίκευση ή γνώσεις της χρήσεως ισοτόπων (Ο2, C) και ιχνοστοιχείων (Ca, Mg, Sr, Li) για τη μελέτη του παλαιοπεριβάλλοντος των γεωλογικών περιόδων.
Απαιτείται:
- Κατοχή πτυχίου γεωλόγου της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
- Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.
Θα συνεκτιμηθούν:
- Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.
- Η γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
- Η γνώση χειρισμού Η/Υ (word, excel, internet).
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Πανεπιστήμιο Αθηνών
* Μία θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι (ΕΕΔΙΠ Ι) για τη διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας, Προφορικός Λόγος, του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης:
- Κατοχή πτυχίου A.Ε.Ι. του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλωσσάς και Φιλολογίας: Κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο με το ανωτέρω.
- Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στη  Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-7277966 ή 210-7277968.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* Δύο θέσεων Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με ειδικότητες αντίστοιχα την «Εφαρμοσμένη Διδασκαλία Κλασσικού Αθλητισμού και υπαιθρίων δραστηριοτήτων» και την «Εφαρμοσμένη διδασκαλία στις Αθλοπαιδιές».
Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη των παραπάνω θέσεων είναι:
α) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ (Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού).
β) Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.
Θα συνεκτιμηθεί επίσης:
α) Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος σχετικού με την ειδικότητα.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* Μία θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΠΕ Κατηγορίας, με Δ΄ Εισαγωγική Βαθμίδα και πενταετή θητεία, για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος.
Προσόντα διορισμού στην παραπάνω θέση ορίζονται τα εξής:
i) Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος ή Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής των Τμημάτων: Γεωλογίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Σχολής Γεωπονίας (Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής).
ii) Γνώση μιας ξένης γλώσσας.
iii) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, στη χρήση εργαστηριακών οργάνων ανάλυσης νερού, η οποία θα αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από αναγνωρισμένη επαγγελματική ερευνητική εμπειρία ή από συνδυασμό αυτών.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος: Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία 38446, Μαγνησία, τηλ.: 24210-93011, φαξ: 24210-93157, αρμόδια Βέργου Πηνελόπη.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* Μία θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΠΕ ή TE Κατηγορίας με Δ΄ Εισαγωγική Βαθμίδα και πενταετή θητεία, ειδικότητας «Τεχνικού Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων», για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
Προσόντα διορισμού στην παραπάνω θέση ορίζονται τα εξής:
Οι υποψήφιοι ΠE κατηγορίας για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
1. Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή ισότιμου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου First Certificate. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το προαναφερθέν πιστοποιητικό, η διαπίστωση θα γίνει έπειτα από εξέταση ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτή θα ορισθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
3. Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες:
• Λειτουργικά συστήματα Unix/Linux/Solaris, Windows ΧΡ και Windows 2003 Server. Εγκατάσταση και διαχείριση τοπικού δικτύου υπολογιστών, διαχείριση Linux και Windows Domain Controllers.
• Τεχνολογίες δικτυακών συστημάτων αρχείων όπως Samba, NFS. Διαχείριση υπηρεσιών καταλόγου (LDAP). Διαχείριση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Δίκτυα υπολογιστών: δομημένη καλωδίωση, διαχείριση διευθύνσεων διαδικτύου (IP) με δυναμική ανάθεση διευθύνσεων (DHCP), εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), Firewalls, πρωτόκολλα δρομολόγησης, ασύρματα δίκτυα.
• Εγκατάσταση και διαχείριση υπηρεσιών διαδικτύου όπως π.χ. Apache Web Server, Tomcat, IIS και στην ανάπτυξη εφαρμογών μέσω στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων (PHP, ASP, XML, HTML, Javascript, MySQL).
• Υποστήριξη αδιάλειπτης λειτουργίας διακομιστών.
• Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη χρηστών.
• Διαχείριση Cluster,
η οποία αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών.
Οι υποψήφιοι TE κατηγορίας για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
1. Κατοχή πτυχίου ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Γνώση στοιχείων Αγγλικής ορολογίας σχετικής με την εξειδίκευσή τους. Η διαπίστωση θα γίνει έπειτα από εξέταση ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτή θα ορισθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
3. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο:
• Λειτουργικά συστήματα Unix/Linux/Solaris, Windows ΧΡ και Windows 2003 Server. Εγκατάσταση και διαχείριση τοπικού δικτύου υπολογιστών, διαχείριση Linux και Windows Domain Controllers.
• Τεχνολογίες δικτυακών συστημάτων αρχείων όπως Samba, NFS. Διαχείριση υπηρεσιών καταλόγου (LDAP). Διαχείριση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Δίκτυα υπολογιστών: δομημένη καλωδίωση, διαχείριση διευθύνσεων διαδικτύου (ΙΡ) με δυναμική ανάθεση διευθύνσεων (DHCP), εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), Firewalls, πρωτόκολλα δρομολόγησης, ασύρματα δίκτυα.
• Εγκατάσταση και διαχείριση υπηρεσιών διαδικτύου όπως π.χ. Apache Web Server, Tomcat, IIS και στην ανάπτυξη εφαρμογών μέσω στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων (PHP, ASP, XML, HTML, Javascript, MySQL).
• Υποστήριξη αδιάλειπτης λειτουργίας διακομιστών.
• Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη χρηστών.
• Διαχείριση Cluster.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Κ. Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, 38221 Βόλος, τηλ.: 24210-74966, φαξ: 24210-74997, αρμόδια Καρασίμου Μαρία.

Πολυτεχνείο Κρήτης
Μία θέση Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου II, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με Δ΄ εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή θητεία, για την παροχή ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού έργου στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
Τυπικά προσόντα για την κατάληψη της ανωτέρω θέσης είναι:
1. Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, ΠΕ κατηγορίας, κλάδου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο δίπλωμα της αλλοδαπής.
2. Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.
Στα παραπάνω θα συνυπολογισθεί η προϋπάρχουσα εμπειρία και γνώση στη χρήση αριθμητικά ελεγχόμενων μηχανών (τόρνων, φρεζών, κέντρων κατεργασιών) και σε θέματα μηχανολογικών κατεργασιών. Οι υποψήφιοι θα δώσουν προφορική συνέντευξη στην Επιτροπή Επιλογής.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ακρωτήρι Χανίων, Χανιά 73100 τηλ.: 28210-37305, υπόψη Α. Μαυράκη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved