ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
250 θέσεις επιμορφωτών για εκπαιδευτικούς των ΤΕΕ


Αθήνα 27.4.2005
Συνολικά 250 εκπαιδευτικοί των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) θα εκπαιδευτούν προκειμένου να επιμορφώσουν περίπου 10.000… συναδέλφους τους.

Σύμφωνα με σχετική πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας, η εκπαίδευση αφορά το επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ και ενδιαφέρον για τις θέσεις μπορούν να εκδηλώσουν εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ που δραστηριοποιούνται στη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικοτήτων των Τομέων της, στους οποίους εστιάζεται το έργο και οι οποίοι είναι: Μηχανολογικός, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολογικός, Κατασκευών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Διοίκησης, Υγείας και Πρόνοιας, Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, και Αισθητικής – Κομμωτικής.

Η επιμορφωτική δράση αφορά στην επιμόρφωση περίπου 10.000 εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σπουδών της ΤΕΕ.

Οι επιμορφωτές θα λάβουν μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση, διάρκειας 150 περίπου ωρών, η οποία θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο και κυριότερο μέρος θα είναι διάρκειας 125 ωρών και θα εστιάζει στην παιδαγωγικά θέματα, ενώ το δεύτερο, διάρκειας 25 ωρών, στην αξιοποίηση λογισμικού και ψηφιακού υλικού. Η εκπαίδευση των επιμορφωτών θα γίνει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διαβίωσης των επιμορφωτών για τη συμμετοχή στην εκπαίδευσή τους θα καλυφθούν από το έργο.

Μετά την πιστοποίησή τους οι εκπαιδευτές θα τεθούν στην διάθεση της Επιτροπής Επιμόρφωσης της περιφέρειάς τους, η οποία θα τους αναθέτει επιμορφωτική δραστηριότητα σύμφωνα με πρόγραμμα που θα εκπονήσει.

Οι επιμορφωτές δεν απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους και αμείβονται για την εξωδιδακτική επιμορφωτική τους δραστηριότητα από το έργο, η οποία και παρέχεται εκτός του συμβατικού τους ωραρίου, σε εργαστήρια Η/Υ των Τ.Ε.Ε (Σ.Ε.Κ/Σ.Ε) που θα λειτουργήσουν ως Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης.

Για την υλοποίηση της επιμόρφωσης θα χρησιμοποιηθεί αποκεντρωμένο μοντέλο αντίστοιχο αυτού που χρησιμοποιήθηκε στο έργο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση», με τις Περιφερειακές Επιτροπές Επιμόρφωσης να έχουν την ευθύνη της υλοποίησης της επιμόρφωσης στην περιφέρειά τους. Προκειμένου να υλοποιηθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα επιλέγουν σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και θα εκπαιδευθούν περίπου 250 επιμορφωτές .

Κάθε υποψήφιος επιμορφωτής θα πρέπει να δηλώσει στην αίτηση του, την πόλη και το αντικείμενο επιμόρφωσης όπου επιθυμεί να αναλάβει κύρια δράση. Η πόλη για την οποία θα εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να είναι είτε η πόλη όπου εδρεύει το ΤΕΕστο οποίο έχει οργανική θέση ή απόσπαση, ή η πόλη μόνιμης κατοικίας του. Εάν ο ίδιος το επιθυμεί και το επιτρέπει η λειτουργία της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει, και με βάση τις ανάγκες του έργου, είναι δυνατή η δραστηριοποίηση του σε άλλες περιοχές, καθώς και η ανάληψη δράσης σε αντικείμενα επιμόρφωσης συναφή με αυτόν για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Προσόντα
Όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν επιμορφωτική δράση, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση-δήλωση. Έντυπες δηλώσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης(ΕΥΕ) του ΥΠΕΠΘ.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι σπουδές (πτυχίο ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπήςή ισότιμο της αλλοδαπής) και οργανική θέση ή απόσπαση στην πόλη για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση αίτησης από Σχολικό Σύμβουλο η πόλη για την οποία γίνεται η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην περιοχή ευθύνης του.

Στα επιθυμητά πρόσθετα προσόντα των επιλεγέντων επιμορφωτών περιλαμβάνονται:
- Πολύ καλή γνώση χρήσης γενικών υπολογιστικών εργαλείων.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Εμπειρία χρήσης υπολογιστικών εργαλείων σχετικών με το αντικείμενο επιμόρφωσης στο οποίο αφορά η αίτηση.
- Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.
- Εμπειρία από επιμόρφωση εκπαιδευτικών ή/και διδασκαλία σε μαθητές με χρήση υπολογιστικών εργαλείων σχετικών με το αντικείμενο επιμόρφωσης στο οποίο αφορά η αίτηση.
- Επιμόρφωση σε θέματα διδακτικής του αντικειμένου επιμόρφωσης στο οποίο αφορά η αίτηση.
- Συμμετοχή, κατά το παρελθόν, στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων, ως επιμορφωτές

Η επιλογή των επιμορφωτών θα γίνει από το υπουργείο, με βάση τα στοιχεία της αίτησης και τις ανάγκες για επιμορφωτές ανά επιμορφωτική περιφέρεια (σε συγκεκριμένες πόλεις) και αντικείμενο επιμόρφωσης. Έφ’ όσον κριθεί αναγκαίο θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, η οποία θα εστιάζεται στα παρακάτω σημεία:
- Διαπροσωπική επικοινωνιακή ικανότητα.
- Διαθεσιμότητα απαιτούμενου χρόνου.
- Ικανότητα παραγωγής και χρήσης γραπτού υλικού επιμόρφωσης.
- Προσωπική διάθεση και βαθμός επιθυμίας για ενεργό συμμετοχή στο έργο.

Η αξιολόγηση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανά αντικείμενο επιμόρφωσης, ενώ για κάθε επιμορφωτική περιφέρεια και αντικείμενο επιμόρφωσης, οι υποψήφιοι που θα λάβουν θετική αξιολόγηση θα ενταχθούν, με βάση τη βαθμολογία αξιολόγησής τους, σε Μητρώο Δυνητικών Επιμορφωτών του προγράμματος.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις-δηλώσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά έως 16 Μαίου 2005 και ώρα 15.00 στη διεύθυνση: http://www.eye-ypepth.gr/tee/log/ee/. Για την πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απαιτείται η εγγραφή και η δημιουργία σχετικού λογαριασμού για τον χρήστη. Το αίτημα για τη δημιουργία λογαριασμού θα πρέπει να κατατεθεί στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλαδή το αργότερο μέχρι της 13 Μαίου και ώρα 15.00 μ.μ.

Για διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες για το έργο «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σελίδα του web www.eye-ypepth.gr, να στείλουν e-mail στη διεύθυνση eye_support@mou.gr ή να τηλεφωνούν στο 210.325.7509 από τις 12.00 έως 14.00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved