ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Αξιολογητές για τις προτάσεις του αναπτυξιακού νόμου


Αθήνα 4.5.2005
Μητρώο αξιολογητών των προτάσεων που θα υποβληθούν από επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.3299/ 2004 (ΦΕΚ 261 Α'/2004) δημιουργεί η Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση εγγραφής.

----------------------------

Διεκδικήστε το δικαίωμά σας στην απασχόληση
Η παρούσα υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 3 Μαΐου 2005 και στην Proslipsis μία ημέρα αργότερα. Παράτυπα ο φορέας όρισε καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την 6η Μαΐου, δηλαδή μόλις τρεις ημέρες μετά την δημοσιευσή της στο ΦΕΚ. Κατόπιν αυτών σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με την κ. Ζήρα στο τηλ. 210-6965.868 και να διεκδικήσετε το δικαίωμά σας να υποβάλλετε αίτηση για ένταξη στο Μητρώο. Αν δεν την κάνει δεκτή επικοινωνήστε με την εφημερίδα για να προβούμε στις ενδεδειγμένες ενέργειες.

------------------------


Όπως είναι γνωστό, ο Αναπτυξιακός Νόμος στοχεύει στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, στην αύξηση της απασχόλησης, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και η επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης.

Την ευθύνη της συγκρότησης και διαχείρισης του μητρώου αξιολογητών έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, που υποστηρίζει και εποπτεύει συνολικά τη διαδικασία αξιολόγησης. Η δημιουργία εξειδικευμένου Μητρώου Αξιολογητών αποσκοπεί:
- Στη διασφάλιση της αξιοπιστίας, διαφάνειας και εγκυρότητας της διαδικασίας αξιολόγησης.
- Στην αποτελεσματική και ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των προτάσεων.
- Στην επιτυχή αντιμετώπιση - χειρισμό των ιδιαιτεροτήτων των υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Ν.3299 /2004 (ΦΕΚ 261 Α΄/ 2004).

Για την κάλυψη των παραπάνω στόχων, το μητρώο αξιολογητών της ΓΓΒ για τις προτάσεις που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Ν.3299 /2004 (ΦΕΚ 261 Α΄/2004) θα στελεχωθεί από άτομα που διαθέτουν το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των αξιολογήσεων των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Προσόντα υποψηφίων
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τα παρακάτω απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα (τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υποδείξουν ομάδα φυσικών προσώπων η οποία θα τα εκπροσωπεί και για κάθε φυσικό πρόσωπο θα αναφέρονται τα προσόντα):

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής (αναγνωρισμένοι από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α). και
2. Δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω τεκμήρια γνώσης του αντικειμένου αξιολόγησης επενδύσεων:
- Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στους ευρύτερους επιστημονικούς κλάδους της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονομικών, συναφείς με θέματα Επιχειρηματικότητας.
- Τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, αξιολόγησης ή υλοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων.
- Τεκμηριωμένη εμπειρία σε ελέγχους επενδύσεων.

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν δήλωση εμπιστευτικότητας, ανεξαρτησίας, μη συμμετοχής τους καθ' οιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση και υλοποίηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Ν.3299 /2004 (ΦΕΚ 261 Α΄/ 2004) και μη σύγκρουσης της ιδιότητας τους ως αξιολογητές με τυχόν συμφέροντα των δυνητικών τελικών αποδεκτών, των οποίων τις προτάσεις ενδέχεται να κληθούν να αξιολογήσουν.

Οι αξιολογητές που θα οριστούν φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη τήρησης της δήλωσης που υπογράφουν και υποχρεούνται να αρνηθούν να αξιολογήσουν πρόταση που θα τους κληρωθεί εφόσον διαπιστώσουν ότι αντίκειται στη δήλωση που υπογράφουν.

Υποβολή προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με συμπληρωμένο το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Η αίτηση θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνεται η αλήθεια των περιγραφομένων στην αίτηση. Οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο θα υποβληθούν μέσω Γενικού πρωτοκόλλου ή ΕΛΤΑ στο: υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα, με ειδική ένδειξη στο φάκελο «Για το Μητρώο Αξιολογητών προτάσεων του Αναπτυξιακού Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261Α΄/2004). Η σχετική προθεσμία έχει διάρκεια 30 ημέρες.

Η αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των υποψήφιων αξιολογητών θα διεξαχθεί από επιτροπή αποτελούμενη από τους: Τσιάτσιο Παναγιώτη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού. Σταματάκη Διονυσία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ποιότητας. Καρτσακλή Αδαμαντία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιομηχανικών Επενδύσεων. Βλαχούλη Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μ.Μ.Ε. Παναγιωτακοπούλου Μαγδαληνή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δ.Υ.Β. Η Γραμματεία της Επιτροπής αποτελείται από τις Αργυρώ Γιαννουλάτου και Βαρβάρα Ακριτοπούλου, υπαλλήλους της Γ.Γ.Β.

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved