ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Θέσεις ελεγκτών και αξιολογητών των Κέντρων Κατάρτισης (19/5)


Αθήνα 19.5.2005
Αν σας ενδιαφέρει να γίνεται πιστοποιημένοι ελεγκτές - αξιολογητές των εκατοντάδων Κέντρων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΣΕΚ) που υλοποιούν προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ, θα πρέπει να εγγραφείτε στο σχετικό Μητρώο που διατηρεί ο αρμόδιος φορέας για την πιστοποίησή των, το ΕΚΕΠΙΣ.

Το Κέντρο καλεί όσους διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον:

1. Ελεγκτές - Αξιολογητές ΤΥΠΟΥ Α (Εµπειρογνώµονες Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης)
Απαιτείται:
- Να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι αντίστοιχων ισότιµων και αναγνωρισµένων από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. εξωτερικού.
- Να έχουν εξειδίκευση βάσει σπουδών (πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο) ή τουλάχιστον τριετή (3ετή) αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία -στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα- σε θέµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (σχεδιασµό, οργάνωση, εφαρµογή, διαχείριση και αξιολόγηση ή έλεγχο προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης) ή / και σε θέµατα αγοράς εργασίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού.

2. Ελεγκτές - Αξιολογητές ΤΥΠΟΥ Β (Ελεγκτές - Αξιολογητές Κτιριολογικών Υποδοµών)
Απαιτείται:
- Να είναι διπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών εσωτερικού ή αναγνωρισµένων από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ισοτίµων σχολών εξωτερικού, µέλη Τ.Ε.Ε..
- Να έχουν τουλάχιστον διετή (2ετή) αποδεδειγµένη εµπειρία στον έλεγχο κτιριολογικών υποδοµών.

3. Ελεγκτές - Αξιολογητές ΤΥΠΟΥ ∆ (Εµπειρογνώµονες Ευάλωτων Κοινωνικά Οµάδων)
Απαιτείται :
- Να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι αντίστοιχων ισότιµων και αναγνωρισµένων από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. εξωτερικού.
- Να έχουν εξειδίκευση βάσει σπουδών (πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο) ή τουλάχιστον τριετή (3ετή) αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία –στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα- σε θέµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή και σε Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες όσον αφορά στις ειδικές ανάγκες, τα ειδικά προβλήµατα καθώς και τις ιδιαίτερες δυνατότητες και δεξιότητες ατόµων τα οποία ανήκουν στις Eυάλωτες Kοινωνικά Oµάδες.

Στο Μητρώο δεν µπορούν να ενταχθούν όσοι:
- Συµµετέχουν (ως ιδιοκτήτες, µέτοχοι, εταίροι, µέλη ∆.Σ.) ή έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε τα Κέντρα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, τα Εξειδικευµένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης ατόµων µε αναπηρίες και τα Εξειδικευµένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης απεξαρτηµένων ατόµων ή ατόµων υπό απεξάρτηση στα οποία χορηγείται πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Σ.Ε.Κ. & Σ.Υ.Υ. ή έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος, ή εξ αγχιστείας µέχρι 6ου βαθµού µε ιδιοκτήτες, µετόχους, εταίρους, µέλη ∆.Σ., διευθυντικά στελέχη, Νοµίµους Εκπροσώπους ή συντελεστές των προαναφερθέντων Κέντρων.
- Είναι ενταγµένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται η κατηγορία για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αίτηση συµµετοχής που δίνεται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. η οποία θα είναι συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από τον/ την υποψήφιο/α.
- Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα µε αναφορά στη σχετική µε το αντικείµενο εµπειρία.
- Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, ή τυχόν πιστοποιητικών που νόµιµα αναγνωρίζουν ισοτιµίες (π.χ. ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
- Αποδεικτικά επαγγελµατικής / εκπαιδευτικής εµπειρίας
- Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος από το Τ.Ε.Ε. (µόνον οι υποψήφιοι/ες ελεγκτές/τριες – αξιολογητές/τριες κτιριολογικών υποδοµών)
- Βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις για την ακρίβεια των προσόντων.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών δεν έχει τεθεί, οπότε κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τα υποβάλλει οποτεδήποτε στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Σ.Ε.Κ & Σ.Υ.Υ., Πέτρου Ράλλη 83-85, Τ.Κ. 182 33 – ΡΕΝΤΗΣ.

Αναλυτικές πληροφορίες για το ΕΚΕΠΙΣ και το έργο του, καθώς και το έντυπο της αίτησης, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυσνη www.ekepis. gr.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved