ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
32 καταχωριστές στο υπουργείο Παιδείας 22/12/08


Αθήνα 22.12.2008, 23:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου έως 31 Αυγούστου 2011 με 32 καταχωριστές δεδομένων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκηρύσει το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά, το υπουργείο απευθύνει πρόσκληση προς όλους όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν για να απασχοληθούν με σύμβαση έργου ως καταχωριστές στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», του ¶ξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Συνολικά προβλέπεται ότι θα απασχοληθούν τουλάχιστο περί τους 32 καταχωριστές με σύμβαση μίσθωσης έργου, δηλαδή τουλάχιστο ένας για κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο αριθμός των καταχωριστών καθώς και το ποσοστό παροχής έργου που αντιστοιχεί στον καθένα ορίζεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μπορεί να παραλαμβάνει ο κάθε υποψήφιος από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ).

Η διαδικασία ανάθεσης του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού του Υπ.Ε.Π.Θ. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία θα απασχοληθεί ο κάθε καταχωριστής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η Πράξη «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» εντάσσεται στον ¶ξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης.

Η αναμόρφωση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και των ξένων γλωσσών όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση.

Με την Πράξη «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» του Μέτρου 2.2 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠΣ) έγινε η εισαγωγή της δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το σχολικό έτος 2006-2007 στην Ε΄ τάξη και το σχολικό έτος 2007-2008 στις Ε’ και Στ΄ τάξεις των εξαθέσιων και πάνω Δημοτικών Σχολείων της χώρας μας (περίπου 3.330 σχολικές μονάδες).

Η Πράξη «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» έχει ως αντικείμενο τόσο τη συνέχιση και επέκταση όσο και την ενίσχυση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας) κατά τα σχολικά έτη 2008–09, 2009–10 και 2010–11 στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σε όλα τα πολυθέσια σχολεία και για δύο ώρες την εβδομάδα.

Μέσω της Πράξης προωθείται η ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την ενίσχυση των ξένων γλωσσών - πέραν της μιας υποχρεωτικής (Αγγλικά)-, αμβλύνοντας συγχρόνως εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες που παρατηρούνται και οφείλονται στη φοίτηση των μαθητών της πρώτης σχολικής ηλικίας, στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών.

Παράλληλα, η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, συμβάλλει στη σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην εξοικείωση των μαθητών στην πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα σαν μια θετική πραγματικότητα. Επιπλέον, η πρώιμη ενασχόληση με την δεύτερη ξένη γλώσσα, παρέχει στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την χρονική δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά την προσέγγιση του νέου γλωσσικού και πολιτισμικού κώδικα, προκειμένου να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό και πιστοποιήσιμο επίπεδο γλωσσομάθειας στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης και των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού.

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διδασκαλίας της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία, προγραμματίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια και εμπλουτίζεται το εκπαιδευτικό υλικό με την εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Χαρτοφυλακίου (Portfolio) Γλωσσών, το οποίο δημιουργήθηκε και θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως ένα εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου μάθησης των γλωσσών και προώθησης της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης θα προσληφθούν από τον Ενιαίο Πίνακα με σύμβαση έργου ωρομίσθιοι καθηγητές Ξένων Γλωσσών.

Οικονομικά υπεύθυνος-εκκαθαριστής των αμοιβών των ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην Πράξη είναι ο Διευθυντής της οικείας ΔΠΕ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης της Πράξης θα χρησιμοποιηθεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης οικονομικών και στατιστικών στοιχείων της Πράξης (ΟΠΣΔ).

Το ΟΠΣΔ αποτελεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα α) εισαγωγής, αναζήτησης και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων και έκδοσης μισθοδοτικών και λοιπών οικονομικών εγγράφων για την οικονομική διαχείριση της Πράξης, αλλά και β) εισαγωγής, αναζήτησης και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων - δεικτών για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης.

Τα στοιχεία μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου που δίνει ταχεία και ασφαλή πρόσβαση των χρηστών (από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, καθώς και την ΕΥΕ), ώστε να καταχωρούνται τα απαραίτητα δεδομένα έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση του έργου και η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το έργο της καταχώρησης και επεξεργασίας των ηλεκτρονικών δεδομένων για την υποστήριξη της διαχείρισης και παρακολούθησης της Πράξης θα αναλάβουν οι καταχωριστές δεδομένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι καταχωριστές δεδομένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν ως έργο:
α. την καταχώρηση και επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων για την υποστήριξη της διαχείρισης και παρακολούθησης της Πράξης.
β. τη μισθοδοσία των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης.
γ. την έκδοση όλων των εγγράφων που εκδίδονται από το ΟΠΣΔ και αφορούν στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το έργο που ανατίθεται στον Καταχωριστή αφορά τα παρακάτω:
Α) την ηλεκτρονική καταχώρηση σε καθορισμένη ιστοσελίδα του Υπ.Ε.Π.Θ. όλων των στοιχείων που προβλέπονται στο ΟΠΣΔ και αφορούν την υλοποίηση της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στοιχεία εκπαιδευτικών, στοιχεία συμβάσεων εκπαιδευτικών, ώρες που εργάστηκαν ανά μήνα, άδειες, αριθμός μαθητών και μαθητριών ανά τμήμα και σχολείο κλπ.).
Β) τη μηχανογραφική έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τις αντίστοιχες αναφορές προς την τράπεζα για πίστωση των λογαριασμών τους με τα κατάλληλα ποσά.
Γ) την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ μέσα σε ημερομηνίες που προβλέπονται μέσω των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δ) την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων αποδοχών των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», σε τουλάχιστον δύο αντίγραφα για την ΔΟΥ.
Ε) τη δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου με τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε κάθε εκπαιδευτικό, που συμμετέχει στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να το υποβάλει η τελευταία στο ΚΕΠΥΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ.
ΣΤ) την έκδοση κάθε άλλης αιτούμενης βεβαίωσης από εκπαιδευτικό που συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. αποφάσεων απόλυσης, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κλπ), εφόσον το απαιτούμενο έντυπο προβλέπεται στο ΟΠΣΔ.
Ζ) την τήρηση, για όλα τα ανωτέρω, αρχείου στην οικεία ΔΠΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαδρομή ελέγχου Για το χρονικό διάστημα που το ΟΠΣΔ πιθανόν να μην έχει τεθεί σε εφαρμογή τα απαιτούμενα έγγραφα θα συμπληρώνονται χειρόγραφα και στη συνέχεια θα επαναληφθεί η ηλεκτρονική καταχώρηση στο σύστημα από τους καταχωριστές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι καταχωριστές θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την 31 Αυγούστου 2011. Σε περίπτωση που το έργο δεν ολοκληρωθεί στο παραπάνω χρονικό διάστημα, η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του, χωρίς καταβολή επιπλέον αμοιβής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το Υπ.Ε.Π.Θ. θα καταβάλλει στον καταχωριστή για την εκτέλεση του συνόλου του περιγραφόμενου έργου ποσό ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 €) ανά μισθοδοτούμενο εκπαιδευτικό και ανά μισθοδοτική κατάσταση. Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει θα καταβάλλεται μετά το τέλος κάθε σχολικού τριμήνου και μετά την οριστικοποίηση των αντίστοιχων μισθοδοτικών καταστάσεων των ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Η παροχή όλων των προβλεπόμενων υπηρεσιών για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα παραλαμβάνεται και βεβαιώνεται από τον Δ/ντη της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αμοιβή θα καταβάλλεται στον κάθε καταχωριστή σύμφωνα με το ποσοστό του έργου που του αντιστοιχεί, το οποίο αναφέρεται στη σύμβασή του, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης δαπανών, σύμφωνα με τις πραγματοποιούμενες καταχωρίσεις από τον καταχωριστή. Το Υπ.Ε.Π.Θ. θα αποδίδει στην αρμόδια Οικονομική Εφορία για λογαριασμό του καταχωριστή τον εκάστοτε αναλογούντα φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Υπ.Ε.Π.Θ. ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του καταχωριστή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προϋπόθεση συµµετοχής των ενδιαφεροµένων είναι να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από την αρμόδια Αρχή. Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου, αποτελούν:
• Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο ανάλογη οικονομική υποστήριξη-μισθοδοσία. Η εμπειρία σε έργα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή/και κοινοτικών πρωτοβουλιών θα συνεκτιμηθεί θετικά.
• Επαγγελματική εμπειρία που αφορά στο σχεδιασμό, τροφοδότηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων ή/και προγραμμάτων μισθοδοσίας
• Καλή γνώση χρήσης Υπολογιστών (περιβάλλον windows) και ειδικότερα των παρακάτω εφαρμογών γραφείου: word, excel, access, πρόγραμμα πλοήγησης internet και πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού στον οποίο ενδιαφέρονται να εργαστούν, επί ποινή αποκλεισμού σχετική αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά (όλα στην ελληνική γλώσσα):
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες) συνοδευόμενο από επικυρωμένα αντίγραφα που αποδεικνύουν τα προσόντα του υποψηφίου.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και, σε περίπτωση τίτλων της αλλοδαπής, αντίστοιχα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Ισοτιμίας Αναγνώρισης Πτυχίου.
3. Πίνακας με τη σχετική με την προκήρυξη προϋπηρεσία του υποψηφίου. Ο πίνακας θα παρουσιάζει την προϋπηρεσία του υποψηφίου με χρονολογική σειρά και οι στήλες θα είναι: αύξων αριθμός, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης εργασίας, εργοδότης, σχέση εργασίας, αντικείμενο. Για κάθε γραμμή που συμπληρώνεται ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει την αντίστοιχη βεβαίωση εμπειρίας.
4. Βεβαίωση συναφούς εργασιακής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας.
Η εργασιακή /επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με τα παρακάτω:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς (α) η χρονική διάρκεια (αρχή και λήξη) (β) η σχέση εργασίας και (γ) το είδος της έργου/εργασίας που εξετέλεσε, καθώς και (δ) τα πλήρη στοιχεία του εργοδότη.
• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή βεβαιώσεων του εργοδότη, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.
5. Έγγραφα που θα τεκμηριώνουν την εμπειρία των υποψηφίων στην γνώση εφαρμογών Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, η καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών βεβαιώνεται είτε με τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, είτε με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ), είτε με βεβαίωση εργοδότη στην οποία να φαίνονται τα προγράμματα τα οποία χειρίζεται ο υποψήφιος.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον τοπικό τύπο από τις ΔΠΕ.

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν (για την προθεσμία ισχύει η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν, με την ένδειξη: « Υποψήφιοι Καταχωριστές της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Ο φάκελος να ανοιχτεί μόνο από την Επιτροπή Αξιολόγησης » Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα ορισθεί με απόφαση του Διευθυντή της κάθε ΔΠΕ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων πρέπει να εκδώσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης και να τον διαβιβάσει στο Διευθυντή της ΔΠΕ εντός πέντε  εργάσιμων ημερών.

Δικαίωμα ενστάσεων θα έχει ο υποψήφιος σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, που θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπεύθυνη για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία οφείλει να εκδώσει τα αποτελέσματα με το σχετικό σκεπτικό επί των ενστάσεων και να διαβιβάσει στο Διευθυντή της ΔΠΕ τον οριστικό πίνακα αξιολόγησης εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Η διαδικασία αξιολόγησης που θα ακολουθήσει η επιτροπή περιλαμβάνει:
• Παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων των υποψηφίων.
• Έλεγχο της πληρότητας των Φακέλων των υποψηφίων.
• Έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι υποψήφιοι και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά προσκομίζουν.
• Αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων.
• Κατάρτιση αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα συνολική βαθμολογία, με το βαθμό που έλαβε σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης και διαβίβαση του πίνακα στον Δ/ντη της ΔΠΕ.
• Εξέταση τυχών ενστάσεων, τεκμηριωμένη απάντηση και κατάρτιση οριστικού πίνακα αξιολόγησης.

Η Επιτροπή για κάθε συνάντηση θα τηρεί Πρακτικά. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του καταχωριστή βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα:

α/α Κριτήριο Αξιολόγηση Μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου
1. Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο ανάλογη οικονομική υποστήριξη-μισθοδοσία. Αξιολογείται το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο υποψήφιος με έργο οικονομικής υποστήριξης-μισθοδοσία αλλά και η συνάφεια των καθηκόντων του σε σχέση με αυτά της παρούσας προκήρυξης. Η εμπειρία σε έργα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ ή/και κοινοτικών πρωτοβουλιών συνεκτιμάται θετικά: 60
2. Επαγγελματική εμπειρία που αφορά στο σχεδιασμό, τροφοδότηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων ή/και προγραμμάτων μισθοδοσίας. Αξιολογείται το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο υποψήφιος στο συγκεκριμένο έργο, ο βαθμός εμπλοκής του σε αυτό και η συνάφεια με το παρόν έργο: 20
3. Καλή γνώση χρήσης Υπολογιστών (windows, word, excel, access, πρόγραμμα πλοήγησης internet και πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αξιολογείται ο βαθμός γνώσης και το πλήθος των λογισμικών από τα ζητούμενα για τα οποία ο υποψήφιος πιστοποιεί την γνώση του: 20
Μέγιστη βαθμολογία υποψηφίου:100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved