ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Δικηγόροι στην Τράπεζα της Ελλάδος 19/1/09


Αθήνα 19.1.2009, 08:57
Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει τρεις θέσεις δικηγόρων με μεταπτυχιακό τίτλο στο εργατικό δίκαιο, με σύμβαση έμμισθης εντολής και κατά πλήρη απασχόληση, για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι οποίοι θα συμβάλουν, και πέραν της ως άνω ζητούμενης ειδικότητας, στη διεξαγωγή των εργασιών αυτής, σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό,  περιλαμβανομένης της παρακολούθησης των νομικών υποθέσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού της Τράπεζας.

Η μηνιαία αντιμισθία προσδιορίζεται κατ’ αντιστοιχία προς τις αποδοχές του Υπολογιστή του Λογιστικού Κλάδου με προσμέτρηση χρόνου πλασματικής υπηρεσίας δύο ετών στο βαθμό αυτό και με βάση το 8ο Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του προσωπικού των Τραπεζών, αναπροσαρμόζεται δε σύμφωνα με τις προβλέψεις του τελευταίου αυτού και τις διατάξεις του ανωτέρω Οργανισμού και λοιπών Κανονισμών της Τράπεζας, λαμβανομένων πάντως υπόψη των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και των βάσει αυτού εκάστοτε εκδιδομένων αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης περί καθορισμού ελάχιστων ορίων αμοιβής.
Οι υποψήφιοι, κάτοχοι ανεγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος στο πεδίο του εργατικού δικαίου και δικηγόροι από διετίας τουλάχιστον, πρέπει να είναι απαλλαγμένοι κωλυμάτων διορισμού (λόγω ποινικής καταδίκης, υποδικίας ή δικαστικής συμπαράστασης κ.α.) και να γνωρίζουν άριστα, πέραν της Ελληνικής, μία τουλάχιστον Ευρωπαϊκή γλώσσα, κατά προτίμηση την Αγγλική. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται επί πλέον εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή οριστική απαλλαγή από αυτές.
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται σε φάκελο με την ένδειξη “Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρων” είτε με συστημένη επιστολή, είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Γραφείο 241, 2ος όροφος), Ελ. Βενιζέλου 21 – Αθήνα – Τ.Κ. 102 50, γίνονται δε δεκτές εφ’ όσον έχουν ημερομηνία αποστολής (της ταχυδρομικής σήμανσης του φακέλου αποστολής ή της απόδειξης παραλαβής της εταιρείας ταχυμεταφορών, κατά περίπτωση) από 26 Ιανουαρίου μέχρι και 10 Φεβρουαρίου 2009.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αμφοτέρων των όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
• Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής δραστηριότητας, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται, κατά την κρίση του υποψηφίου, από δείγματα αυτόνομης δικηγορικής εργασίας (δικόγραφα, αποφάσεις κλπ.).
• Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εκδιδόμενο μετά τη δημοσίευση της παρούσας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
• Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει νομικές ή δικηγορικές υπηρεσίες με πάγια περιοδική αμοιβή σε οποιονδήποτε εντολέα ή ότι θα διακόψει τυχόν παρεχόμενες εφ’ όσον προσληφθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα ή που θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η πρόσληψη θα γίνει κατόπιν επιλογής από επιτροπή νομικών της Τράπεζας, σε πρώτο μεν στάδιο επί τη βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των εν γένει δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, εν συνεχεία δε με προφορική συνέντευξη (interview) όσων κριθούν επικρατέστεροι, ο τόπος και ο χρόνος της οποίας θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση της επιτροπής.
Θα συνεκτιμηθούν η τυχόν δικηγορική εμπειρία στο ζητούμενο αντικείμενο, η προσδοκώμενη διάρκεια της σχέσης με την Τράπεζα, καθώς και η δυνατότητα πρόσφορης πραγματικής παροχής υπηρεσιών προς αυτήν, κατά δε τη συνέντευξη και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων.
Όσοι επιλεγούν προς πρόσληψη στην Τράπεζα πρέπει να προσκομίσουν:
- Πρόσφατο (έκδοσης μέχρι προ τριών μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.
- Πρόσφατο (έκδοσης μέχρι προ τριών μηνών) αντίγραφο ποινικού μητρώου.
- Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (για τους άνδρες).
Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται να ζητήσει από όσους επιλεγούν την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, κατά την κρίση της, επίσης δε να ελέγξει με ιατρούς της επιλογής της την κατάσταση της υγείας τους, προκειμένου να οριστικοποιήσει την πρόσληψή τους.
Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 210-3203895, 210-3202074, 210-3202304.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved