ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
3 διοικητικοί στο ΕΚΒΜΜ Θεσσαλονίκης 19/1/09


Αθήνα 19.1.2009, 17:22
To Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη τριών ωρομισθίων διοικητικών υπαλλήλων ΠΕ και ΔΕ, για διάρκεια απασχόλησης 1.390 ωρών και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2009.

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι:
* Οικονομικών ΠΕ (για το λογιστήριο)
- Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Κοινωνιολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ της ημεδαπής n πτυχίο ή δίπλωμα ΑΣΟΕΕ ή ΠΑΣΠΕ ή ανωτάτων βιομηχανικών σχολών ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (για τις ανάγκες του λογιστηρίου).
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency) και καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.
- Άριστο χειρισμό H/Y (Windows, Word, Excel, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Διαδίκτυο).
- Θα εκτιμηθεί αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοικητική και οικονομική υποστήριξη πολιτιστικών φορέων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας.

* Φιλολόγων ΠΕ
- Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
- Άριστο χειρισμό H/Y (Windows, Word, Excel, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Διαδίκτυο).
- Καλή γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη πολιτιστικών φορέων και σε φιλολογική επιμέλεια κειμένων.

* ∆ιοικητικός ∆Ε (για τη Γραµµατεία)
- Απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τεχνικού ή επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικού – επαγγελµατικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξατάξιου γυµνασίου ή τµήµατος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τµήµατος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικού – επαγγελµατικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών – γραµµατέων ή κλάδου οικονοµίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου,
- Άριστη γνώση της αγγλικής (Proficiency) και της Γαλλικής γλώσσας (Sorbone ),
- Άριστο χειρισµό Η/Υ (Windows, Word, Excel, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, διαδίκτυο),
- Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε διοικητική θέση.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει:
1. Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 55ο έτος.
2. Να µην υπάρχει γι’ αυτούς κώλυµα από ποινική καταδίκη, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1559/86 στην οποία να δηλώνονται οι συµβάσεις εργασίας από την έναρξη ισχύος του Π.∆ 164/2004 και εφεξής.
4. Να είναι κάτοχοι των αντίστοιχων τίτλων σπουδών
5. Να είναι άνεργοι.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
2. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη κατά το άρθρο 8 του Ν. 2683/99 του Υ.Κ και ότι είναι άνεργοι.
4. Βιογραφικό Σηµείωµα
5. Καθώς και οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιµο από τους υποψήφιους για την προώθηση της πρόσληψής τους.
6. Η επιτροπή επιλογής διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον κριθεί σκόπιµο, να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη.

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, -τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην
ανακοίνωση που θα αναρτηθεί από 15-1-2009 στο ΚΕΠ της πλατείας
Αριστοτέλους και το Νοµαρχιακό Κατάστηµα-, μέχρι 22 Ιανουαρίου 2009, στη ∆ιεύθυνση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων, Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Κ.54640, Θεσσαλονίκη (υπόψη κ. Ελ. Περιστεροπούλου, τηλ.2310 868570, 1ος όροφος Μ.Β.Π.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved