ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
14 συμβασιούχοι στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 19/1/09


Αθήνα 19.1.2009, 21:29
Με τρεις προσκλήσεις που εξέδωσε (θα τις βρείτε παρακάτω), ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 14 συμβασιούχων έργου.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, Ελ. Βενιζέλου 70, 176-71 Καλλιθέα, τηλ.: 210-9549118), το αργότερο μέχρι 26 και 30 Ιανουαρίου 2009.

* Ακολουθούν οι προσκλήσεις.


Πρόσκληση 1
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μελέτη συστημάτων ISO 9001 και ISO 22000 σε ελαιοτριβεία και τυποποιητήρια ελαιολάδου (ISO-EL)», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα, ενδιαφέρεται να απασχολήσει  ένα άτομο κατηγορίας ΠΕ με αντικείμενο τη διαχείριση αποτελεσμάτων εγκατάστασης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Διαιτολογίας - Διατροφής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για την περίοδο από την υπογραφή της έως 20.02.08. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί με αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου εφόσον παραταθεί χρονικά το πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει επιπλέον:
A) Να έχουν τεκμηριωμένη γνώση στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (ISO9001, ISO22000).
B) Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας
B) Να έχουν τεκμηριωμένες γνώσεις πληροφορικής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Αίτηση
- Βιογραφικό Σημείωμα
- Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Συστατικές επιστολές
- Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση των ενδιαφερομένων θα συμβάλλει στην επιλογή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, Ελ. Βενιζέλου 70, 176-71 Καλλιθέα, τηλ.: 210-9549118) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26/1/2009.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες  πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 210 9549311 και 2109549306 αρμόδιος κος Μπόσκου.

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά και το βιογραφικό τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Πρόσκληση 2
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 170/18.12.2008 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος  «Μελέτη της επίδρασης της συμπληρωματικής χορήγησης Βιταμίνης Κ στην οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης και του γοφού και σε δείκτες οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής δραστηριότητας» το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα, ενδιαφέρεται να απασχολήσει άτομα κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ως εξής:

I. Δύο (2) άτομα για α) συλλογή διαιτολογικών δεδομένων και υλοποίηση ερωτηματολογίων στη Θεσσαλονίκη και β) υλοποίηση ανθρωπομετρήσεων (ύψος, βάρος) και συλλογή ερωτηματολογίων στη Θεσσαλονίκη.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ).

II. Δύο (2) άτομα για α) την λήψη αρτηριακής πίεσης και αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη και β) την κλινική εξέταση και λήψη αρτηριακής πίεσης στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής Σχολής  της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ).

III. Ένα (1) άτομο για α) αιμοληψίες και διαχείριση αιματολογικών δειγμάτων στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής  με τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής(με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ). 

Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή τους έως 31.12.2009 και δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο με αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει επιπλέον να έχουν επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην υλοποίηση φυσικού αντικειμένου αντίστοιχων προγραμμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Αίτηση
- Βιογραφικό Σημείωμα
- Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
- Συστατικές επιστολές
- Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση των ενδιαφερομένων θα συμβάλλει στην επιλογή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, Ελ. Βενιζέλου 70, 176-71 Καλλιθέα, τηλ.: 210-9549118) το αργότερο μέχρι 30/1/2009.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες  πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 210 9549156 και 210 9549322 αρμόδιος κος Μανιός.

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά και το βιογραφικό τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Πρόσκληση 3
Στο πλαίσιο του Προγράμματος  «Μελέτη της επίδρασης της συμπληρωματικής χορήγησης Βιταμίνης Κ στην οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης και του γοφού και σε δείκτες οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής δραστηριότητας», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα, ενδιαφέρεται να απασχολήσει άτομα κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ως εξής:

I. Δύο (2) άτομα για α) συλλογή διαιτολογικών δεδομένων και υλοποίηση ερωτηματολογίων στην Κρήτη και β) υλοποίηση ανθρωπομετρήσεων (ύψος, βάρος) και συλλογή ερωτηματολογίων στην Κρήτη.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Διαιτολογίας- Διατροφής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ).

II. Ένα (1) άτομο για την υλοποίηση μέτρησης οστικής υπερηχομετρίας και συλλογή διαιτολογικών δεδομένων στην Κρήτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ).

III. Δύο (2) άτομα για α) την λήψη αρτηριακής πίεσης και αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων στην Κρήτη και β) την κλινική εξέταση και λήψη αρτηριακής πίεσης στην Κρήτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής Σχολής  της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ).

IV. Ένα (1) άτομο για α) αιμοληψίες και διαχείριση αιματολογικών δειγμάτων στην Κρήτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πτυχίου ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ).

V. Ένα (1) άτομο για α) α) αιμοληψίες και βοήθεια στη διαχείριση αιματολογικών δειγμάτων στην Κρήτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής  με τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής(με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ). 

VI. Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ για τη συγκέντρωση ερωτηματολογίων και επεξεργασία δεδομένων στην Κρήτη.

Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή τους έως 31.12.2009 και δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο με αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει επιπλέον να έχουν επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην υλοποίηση φυσικού αντικειμένου αντίστοιχων προγραμμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Αίτηση
- Βιογραφικό Σημείωμα
- Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
- Συστατικές επιστολές
- Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση των ενδιαφερομένων θα συμβάλλει στην επιλογή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, Ελ. Βενιζέλου 70, 176-71 Καλλιθέα, τηλ.: 210-9549118) το αργότερο μέχρι 30/1/2009.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες  πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. : 210 9549156 και 210 9549322 αρμόδιος κος Μανιός.

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά και το βιογραφικό τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved