ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
55 επιστήμονες εκτός ΑΣΕΠ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας 29.1.09
 


Αθήνα 29.1.2009, 18:00
Με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ (που συνήθως... μπάζουν από παντού), το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα καλύψει 55 θέσεις τακτικού επιστημονικού προσωπικού σε υπηρεσίες του και συγκεκριμένα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
* Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ)  22
α) Τρεις θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Νομικών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: δημόσιο διεθνές δίκαιο - δημόσιο δίκαιο, διεθνές εμπορικό δίκαιο - εμπορικό δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο - δίκαιο ανταγωνισμού - δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αστικό δίκαιο - δίκαιο συμβάσεων,
β) Δέκα θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Οικονομικών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: διαχείριση πόρων και κοινοτικών κονδυλίων, χρηματοοικονομικά, στατιστική, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική και κατάρτιση προϋπολογισμού.
γ) Δύο θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Πληροφορικής με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: διοίκηση έργων ή συστημάτων πληροφορικής, διαχείριση συστημάτων πληροφορικής.
δ) Μία θέση πτυχιούχου ή διπλωματούχου Περιβαλλοντικών Σπουδών με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο: προστασία περιβάλλοντος.
ε) Μία  θέση πτυχιούχου ή διπλωματούχου Μηχανικών με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο: διοίκηση έργων υποδομών.
στ) Πέντε θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων τμημάτων ΑΕΙ Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας, ή Φιλοσοφικών ή Ιστορικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: ψυχολογική υποστήριξη, ψυχανάλυση, διαχείριση ψυχολογικών κρίσεων.

* Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) 22
α) Πέντε θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Νομικών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: δημόσιο διεθνές δίκαιο – δημόσιο δίκαιο, διεθνές εμπορικό δίκαιο – εμπορικό δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο – δίκαιο ανταγωνισμού – δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αστικό δίκαιο – δίκαιο συμβάσεων.
β) Πέντε θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Οικονομικών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: χρηματοοικονομικά, στατιστική, οργάνωση επιχειρήσεων.
γ) Δώδεκα θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Μηχανικών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: συστήματα κατασκευών, συστήματα αυτόματου ελέγχου, τεχνολογία κατεργασιών, ηλεκτρικές μηχανές, ολοκληρωμένα συστήματα υλικού και λογισμικού, συστήματα επεξεργασίας σημάτων και εικόνων, επιστήμη και τεχνολογία υλικών, τεχνολογία εκρηκτικών υλών, αεροναυπηγική τεχνολογία και επιστήμη, ναυτική και θαλάσσια τεχνολογία και επιστήμη.

* Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) 5
Πέντε θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Νομικών ή Πολιτικών ή Κοινωνικών ή Φιλοσοφικών ή Ιστορικών ή Θεολογικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: διεθνείς σχέσεις, εθνική ασφάλεια, αμυντική διπλωματία, εξωτερική πολιτική, διεθνής κοινωνική πολιτική, διεθνής κοινωνική ανάλυση, διαχείριση κρίσεων, μεθοδολογία και ανάλυση δημόσιας πολιτικής, γεωπολιτική/γεωστρατηγική.

* Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 6
α) Δύο θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Νομικών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: εμπορικό δίκαιο, διεθνές εμπορικό δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δίκαιο συμβάσεων, δημόσιο δίκαιο, δημόσιο διεθνές δίκαιο.
β) Μία θέση πτυχιούχου ή διπλωματούχου Οικονομικών με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: δημόσια οικονομική, οικονομική ανάλυση.
γ) Δύο θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο δημόσιες και διεθνείς σχέσεις.
δ) Μία θέση πτυχιούχου ή διπλωματούχου Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2009 στη Γραμματεία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15451, 3ος όροφος, τηλ. 210-6598300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 13.30. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η αίτηση αποστέλλεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για την προκήρυξη πλήρωσης 55 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Προκήρυξη και έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΘΑ http://www.mod.mil.gr/. Το κείμενο της Προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους και από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα (Σόλωνος 34 Κολωνάκι, τηλ. 210-3630081 και 210-3630579) και τη Θεσσαλονίκη (Βασιλέως Γεωργίου 1, τηλ. 2310-893237, 2310-893242 και 2310-850060).

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πλήρη προκήρυξη.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
H προκήρυξη (αρχείο pdf 451 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved